Association of Ukrainians in Great Britain
AUGB Ltd, 49 Linden Gardens, London, W2 4HG

AUGB NEWS

June 21, 2024
WORKING VISIT TO THE 75TH ANNIVERSARY OF ECU

This year, the European Congress of Ukrainians (ECU) will celebrate the 75th anniversary of its creation and activity. The jubilee meeting of the organisation will be held in the capital of the European Union - Brussels in October. On the occasion of this anniversary, EKU representatives from Belgium - Ihor Chocholak, member of the executive and Zenon Kowal, diplomatic advisor of the executive - visited (June 17-19) the Central Office of The Association of Ukrainians in Great Britain (AUGB) to review the archival materials held there.

It is no coincidence that these materials are in the archive of the Central Office  of the AUGB in London. It was in these premises at 49 Linden Gardens, from December 31, 1948 to January 4, 1949, that the 5th Conference of Ukrainian Public Assistance Committees of Europe was held, at which the Coordination Centre of Ukrainian Public Central Institutions  was created and its constituent assembly was held. It represented the national and public interests of Ukrainians and Ukrainian communities in 21 European countries. In 1994, it was renamed the European Congress of Ukrainians.

Ihor and Zenko had an important task - to select from the mass of archive those materials that serve as an important source for studying the beginnings of the creation and history of the ECU.

The documentary materials discovered by them not only told about the historical events of 75 years ago, but also serve as the main source for studying the history of the organisation. According to the researchers, it is planned to carefully process them for the preparation of a jubilee printed book.

Европейський Конґрес Українців (ЕКУ) цього року відзначатиме 75-річчя створення та діяльності. Ювілейні збори організації відбудуться в столиці Євросоюзу - Брюсселі у жовтні. З нагоди цього ювілею представники ЕКУ з Бельгії - Ігор Хохоляк, член екзекутиви і Зенон Коваль, дипломатичний радник екзекутиви відвідали (17-19 червня) Центральний дім Союзу Українців у Великій Британії (СУБ), щоб ознайомитися з архівними матеріалами ЕКУ.

Ці матеріали невипадково знаходяться в архіві Центрального дому СУБ в Лондоні. Саме у його приміщенні на 49 Linden Gardens, упродовж 31 грудня 1948 р. – 4 січня 1949 р. відбулася V Конференція українських громадських допомогових комітетів Європи, на якій був створений Координаційний Осередок Українських Громадських Центральних Установ (КОУГЦУ) і пройшли його установчі збори. Він представляв національні та громадські інтереси українців і українських громад у 21 країні Європи. У 1994 р. його було переіменовано на ЕКУ.

Перед фахівцями було важливе завдання — виділити з маси архіву ті матеріали, що служать важливим джерелом для вивчення початків створення та  історії ЕКУ.

Виявлені ними документальні матеріали не тільки розповідають про історичні події 75-річної давнини, але й служать основним джерелом для вивчення історії організації. За словами дослідників планується їх ретельно опрацювати для підготовки ювілейного друкованого видання.

Гості також ознайомилися з колекцією Бібліотеки ім. Т. Шевченка та відвідали Посольство України.

Водночас відбувся ще один візит - коротка зустріч і спільна розмова з Олександром Лазукою, депутатом міськради Луцька і працівником Європарламенту в Брюсселі про можливості майбутньої культурної співпраці.

June 17, 2024
RECOGNITION OF AUGB MEMBERS

We are very proud that our key AUGB members have been recognised in the King’s birthday honours list for their work in supporting the Ukrainian community, supporting Ukrainian refugees, and for their long years of volunteering within the community.

Fedir Kurlak MBE – Chief Executive of the Association of Ukrainians in Great Britain, for services to the Ukrainian community

Very Rev Mykola Matwijiwskyj MBE - Vicar General, Ukrainian Catholic Eparchy of the Holy Family of London, for services to Refugee Resettlement.

Hannah Beaton-Hawryluk MBE – Chair, AUGB Edinburgh, for services to Ukrainians in Scotland

Roman Bodnarec BEM – Former Finance Director AUGB and longstanding volunteer, for services to Refugee Resettlement

We’re also proud that others have been recognised for the significant contributions they have made to Ukraine in various fields of service and engagement. Our congratulations to them all!

Orysia Lutsevych OBE – Head of Ukraine programme at Chatham House, for services to international relations

Dr Nistor-Dumitru MBE - Lately Senior Psychologist, Swansea Bay University Health Board, for services to Ukrainian Refugees

Paul Martin Murphy MBE - Area Manager, Merseyside Fire and Rescue Service, for services to the Citizens of Ukraine

Stevie Carr MBE – Dnipro Kids Charity, for services to Ukrainians in Scotland

Ми дуже пишаємося тим, що наші поважні члени СУБ були відзначені у почесному списку з нагоди дня народження короля за їхню роботу в підтримці української громади, підтримки українських біженців і їхню багаторічну волонтерську діяльність у громаді.

Федір Курлак MBE – головний виконавчий директор Союзу Українців у Великій Британії за заслуги перед українською громадою.

Преподобний Микола Матвіївський MBE - Генеральний вікарій, Українська Католицька Єпархія Пресвятої Родини Лондона, за заслуги у розселенні біженців.

Ханна Бітон-Гаврилюк MBE – Голова СУБ Едінбурга, за заслуги перед українцями в Шотландії.

Роман Боднарець BEM – колишній фінансовий директор СУБ і давній волонтер за послуги з переселення біженців.

Ми також пишаємося тим, що інші члени громади отримали визнання за значний внесок, який вони зробили в Україні в різних сферах. Наші вітання їм усім!

Орися Луцевич OBE – Керівник української програми Chatham House, за заслуги у сфері міжнародних відносин.

Д-р Ністор-Думітру MBE - Старший психолог, Рада охорони здоров’я університету Суонсі-Бей, за допомогу українським біженцям.

Пол Мартін Мерфі MBE - Територіальний менеджер, Мерсісайдська пожежно-рятувальна служба, за послуги громадянам України.

Стів Карр MBE – Dnipro Kids Charity за допомогу українцям у Шотландії.

June 14, 2024
FREE FILM SCREENINGS FOR UKRAINIANS

The Embassy of Ukraine to the UK is excited to offer all Ukrainians the opportunity to watch three powerful films, available to view without charge. These films can be used for cultural and public events, thanks to the generosity of the authors.

Featured Films:

Documentary Film "Eastern Front"

Produced by "Bracha Production Company" LLC

Watch "Eastern Front" here

http://manski-doc.com/

Series of Films "Fortress Mariupol"

Directed by Julia Hontaruk (film association #BABYLON'13)

Watch "Fortress Mariupol" here

https://www.facebook.com/babylon13ua/?locale=uk_UA

Documentary Film "Letters of Hope"

Created by the mentioned NGO in 2024

You can access it by writing to 2775350@gmail.com

These films offer a unique glimpse into important stories and perspectives. Make sure to take advantage of this opportunity and share it with your community!

Безкоштовні фільми для українців!

Посольство України у Великій Британії пропонує всім українцям переглянути три фільми, доступні для перегляду безкоштовно. Завдяки щедрості авторів ці фільми можна використовувати для культурних і громадських заходів.

Фільми:

Документальний фільм "Східний фронт"

Виробництво ТОВ «Продюсерська компанія «Браха».

Дивіться "Східний фронт" тут

http://manski-doc.com/

Цикл фільмів "Фортеця Маріуполя"

Режисер Юлія Гонтарук (кінооб'єднання #ВАВИЛОН'13)

Дивіться "Фортеця Маріуполь" тут

https://www.facebook.com/babylon13ua/?locale=uk_UA

Документальний фільм "Листи надії"

Створений ГО у 2024 році

Ви можете отримати доступ, написавши на 2775350@gmail.com

Ці фільми пропонують унікальний погляд на важливі історії та перспективи. Обов’язково скористайтеся цією можливістю та поділіться нею зі своєю спільнотою!

June 11, 2024
EXCITING OPPORTUNITIES FOR UKRAINIANS IN TECH


Considering a new career in tech? Already a developer looking for further training? The world’s leading tech companies have opened access to their training courses for Ukrainian citizens—for free! Visit UK-Ukraine TechBridge to explore a wide range of courses on offer.

Explore Courses

https://www.ukukrainetechbridge.org/skills

Do you want to learn how to work with software that powers over a million jobs? Would you like to boost your career with tailored advice from experts? The Wave bootcamp, run by Deloitte and Salesforce, is open for Ukrainian citizens through the UK-Ukraine TechBridge. Applications are open and the course starts on July 22nd—apply now

Apply for the Wave Bootcamp

https://www.ukukrainetechbridge.org/deloitte-digital...

General Info:

- Six organisations have provided access for Ukrainians to their training programmes. All of them are on demand and self-paced, except Deloitte/Salesforce and their Wave programme which is a real-time bootcamp beginning July 22nd.

- All training is in English. However, Amazon (IT4U) also offers their training in Ukrainian and Polish.

- Cisco offers a course in the English language for IT.

Захоплюючі можливості для українців у cфері технологій!

Шукаєкте нову кар’єру в сфері технологій? Або вже працюєте розробником та шукаєте подальшого навчання? Провідні технологічні компанії світу відкрили доступ до своїх навчальних курсів для громадян України — безкоштовно! Відвідайте UK-Ukraine TechBridge, щоб ознайомитися з широким спектром запропонованих курсів.

Перегляньте список курсів тут

https://www.ukukrainetechbridge.org/skills

Хочете навчитися працювати з програмним забезпеченням, що надає роботу понад мільйону робочих місць? Чи хотіли б підвищити свою кар’єру за допомогою індивідуальних порад експертів? Навчальний табір Wave, який проводять Deloitte та Salesforce, відкритий для громадян України за допомогою UK-Ukraine TechBridge. Подача заявок відкрита, курс розпочнеться 22 липня — подайте заявку зараз!

Подати заявку на Wave Bootcamp

https://www.ukukrainetechbridge.org/deloitte-digital...

Загальна інформація:

– Шість організацій надали доступ українцям до своїх навчальних програм. Усі вони працюють за запитом і навчаються самостійно, за винятком Deloitte/Salesforce та їхньої програми Wave, яка є тренінгом у реальному часі, який починається 22 липня.

– Все навчання ведеться англійською мовою. Однак Amazon (IT4U) також пропонує навчання українською та польською мовами.

- Cisco пропонує курс англійської мови для ІТ.

June 7, 2024
ROYAL GARDEN PARTY AT BUCKINGHAM PALACE

Tuesday, 21 May 2024, was a landmark day for members of three AUGB Branches - Derby, Bradford and Liverpool - who had the honour of receiving invitations to attend the Royal Garden Party at Buckingham Palace. This prestigious event recognized their exceptional contributions and tireless dedication to supporting temporarily displaced Ukrainians and fundraising efforts for Ukraine. Their relentless efforts in supporting displaced Ukrainians in their branches, organizing aid to Ukraine, and their long-standing service to the AUGB and other organizations at various levels are commendable.

Although King Charles himself wasn’t present, the Royal Family was well-represented, including Prince William and his cousins. During the event, some of the AUGB members had the honour of being presented to Princess Beatrice and enjoyed a lengthy conversation with her. Despite the rain that persisted throughout the afternoon, the experience was memorable and thoroughly enjoyed by all attendees. This day will remain etched in their memories for years to come.

We extend our heartfelt congratulations and pride to our members for being presented with this wonderful opportunity. Their loyal service to the Ukrainian community and their hard work, often unnoticed, deserve our deepest appreciation.

Віторок, 21 травня 2024 року, став знаменним днем ​​для членів трьох відділів СУБу – Дербі, Бредфорда та Ліверпуля, – які мали честь отримати запрошення відвідати вечірку в Королівському саду в Букінгемському палаці. Ця престижна подія відзначила їхній винятковий внесок і невтомну відданість підтримці тимчасово переміщених українців і збору коштів для України. Їх невпинні зусилля у підтримці переміщених українців у їхніх відділах, організації допомоги Україні та їх багаторічне служіння СУБ та іншим організаціям на різних рівнях заслуговують похвали. Хоча самого короля не було, королівська родина була добре представлена, включаючи принца Вільяма та його двоюрідних братів. Під час заходу деякі члени СУБ мали честь бути представленими принцесі Беатріс та мали нагоду поспілкуватися з нею. Незважаючи на дощ, який йшов протягом дня, цей досвід був незабутнім і дуже сподобався всім учасникам. Цей день залишиться в їхній пам’яті на довгі роки.

Ми висловлюємо наші щирі вітання та пишаємося нашим членам. Їхнє віддане служіння українській громаді та наполеглива праця, часто непомічена, заслуговують нашої глибокої вдячності.

May 28, 2024
UKRAINE PERMISSIONS EXTENSION SCHEME

Here you can find English and a Ukrainian version (translated by the Foreign Office) of the Ukraine Permission Extension Scheme and Ukraine Visa Changes FAQs

In English

Тут ви можете знайти поширені запитання для українських гостей щодо схеми продовження дозволу в Україні та змін до існуючих візових схем для України.

In Ukrainian / Українською мовою

May 14, 2024
TAILOR OF INVERNESS PLAY

A play The Tailor of Inverness will be running for 4 weeks at London's Finborough Theatre in Earls Court from May 14th - June 8th

A true story of the journeys of how a boy who grew up on a farm in Galicia (then in Eastern Poland, now in Western Ukraine) came to be a tailor in Inverness.

Combining storytelling, songs, poetry and physicality with a rich soundscape of live fiddle music and effects, Matthew Zajac’s stunning play about his Polish father has entranced over 40,000 people, playing in a huge variety of venues in twelve countries, from sold-out runs in prestigious theatres in cities such as New York, Adelaide, Kyiv, Malmo, Glasgow, Edinburgh, Brussels, Dublin, Lublin, Lviv, Copenhagen and Berlin to tiny village halls in the Scottish Highlands. Its many awards include a Scotsman Fringe First, The Stage Best Solo Performer Award and Best Actor at the CATS (Critics Awards for Theatre In Scotland) Awards.

A long overdue opportunity for London to see this unforgettable story of displacement and survival in war-torn Europe – a powerful allegory for all victims of war.

You can book the tickets here https://finboroughtheatre.co.uk/.../the-tailor-of-inverness/

14 травня - 8 червня 2024 року

Вистава The Tailor of Inverness триватиме 4 тижні в лондонському Finborough Theatre в Earls Court з 14 травня по 8 червня.

Реальна історія про те, як хлопчик, який виріс на фермі в Галичині (тоді у Східній Польщі, тепер у Західній Україні), став кравцем в Інвернесі.

Поєднуючи оповідання, пісні, поезію із багатим звуковим супроводом живої скрипкової музики та ефектів, приголомшлива п’єса Метью Заяца про його батька-поляка подорожувала у дванадцяти країнах, від престижних театрів в таких містах, як Нью-Йорк, Аделаїда, Київ, Мальме, Глазго, Единбург, Брюссель, Дублін, Люблін, Львів, Копенгаген і Берлін до крихітних сільських ратуш у Шотландському нагір’ї. Численні нагороди включають Scotsman Fringe First, The Stage Best Solo Performer Award і Best Actor на CATS (Critics Awards for Theatre In Scotland) Awards.

Давно очікувана можливість для Лондона побачити цю незабутню історію переміщення та виживання у Європі під час війни – потужна алегорію жертв війни.

Для бронювання квитків: https://finboroughtheatre.co.uk/.../the-tailor-of-inverness/

May 14, 2024
REFUGGE WEEK

Цьогорічний Тиждень біженців, який присвячений «Нашому Дому», проходитиме з 17 по 23 червня. Загальна мета Тижня полягає в тому, щоб об'єднати окремих людей, громади та організації різного походження - біженців і не-біженців.

Організатори Тижня запрошують усіх бажаючих поділитися своїми поглядами – зосереджуючись над питанням, що для кожного з нас означає «Наш Дім». Детальнішу інформацію можете знайти тут, а також матеріали, які допоможуть вам прорекламувати заходи, присвячені Тижню біженців.

https://refugeeweek.org.uk/

This year, Refugee Week falls between 17-23 June. The theme is ‘Our Home’ – which covers many elements: a place of refuge, culture, and many other things. People are invited to celebrate what the theme means to them. You can find more information here, along with materials to help publicise Refugee Week events.

https://refugeeweek.org.uk/

May 8, 2024
BOOKS WE NEED TO READ

Книги, які нам ще слід прочитати…

Книгу «Українські жінки концтабору Равенсбрюк. Голоси в’язнів», яка  щойно вийшла з друку, подарувала Бібліотеці і Архіву ім.Т.Шевченка пані Орися Марцюк з Лондона.

30 квітня, виповнилося 79 років від дня визволення нацистського концтабору Равенсбрюк, де загинуло близько 100 тисяч людей. В Німеччині відбулося вшанування пам’яті жертв цього концтабору. Серед присутніх на вшануванні була і Орися Марцюк, мама якої була в’язнем Равенсбрюку.

Такі події і книжки розкривають правду про історію, яку необхідно передавати наступним поколінням. Концтабір Равенсбрюк був одним із найжахливіших елементів нацистської машини знищення.  Через нього пройшло понад 130 тисяч жінок і дітей. Жінки помирали від виснаження, голоду та надмірної праці. Непрацездатних розстрілювали або вбивали внутрішньосерцевими ін’єкціями фенолу чи іншими кримінальними псевдомедичними експериментами. Наприкінці 1944 року на території Равенсбрюк німці почали використовувати газові камери, де було вбито від двох до шести тисяч осіб.

У наш час важко переоцінити вплив книг на життя людини. «Книга не лише передає знання та висловлює емоції – вона також є джерелом сили» - сказав шведський письменник  Андерс Ріделл. Подарована книга є саме такою.

Висловлюємо щиру подяку пані Орисі Марцюк за книгу, яка збагатить наші полиці і знання.

Books that we should still read...

The book "Ukrainian women of the Ravensbrück concentration camp. Voices of Prisoners", which has just been published, was presented to the T. Shevchenko Library and Archive by Ms. Orysia Martsyuk from London.

April 30 marked the 79th anniversary of the liberation of the Nazi concentration camp Ravensbrück, where about 100 thousand people died. Germany commemorated the victims of this concentration camp. Among those present at the commemoration was Orysya Martsyuk, whose mother was a prisoner in Ravensbrück. Such events and books reveal the truth about history, which must be passed on to future generations. The Ravensbrück concentration camp was one of the most horrific elements of the Nazi extermination machine. More than 130 thousand women and children passed through it. Women died from exhaustion, hunger and overwork.

The disabled were shot or killed by intracardiac injections of phenol or other criminal pseudo-medical experiments. At the end of 1944, on the territory of Ravensbrück, the Germans began to use gas chambers, where from two to six thousand people were killed. In our time, it is difficult to overestimate the influence of books on a person's life. "A book not only conveys knowledge and expresses emotions - it is also a source of strength," said the Swedish writer Anders Riedell. The gifted book is exactly that. We express our sincere thanks to Mrs. Orisa Martsyuk for the book, which will enrich our shelves and knowledge.

April 23, 2024
PROLYSOK UKRAINIAN DANCE ENSEMBLE IN LONDON


Prolisok Ukrainian Dance Ensemble, the official dance group of the AUGB London branch, recently hosted a concert to celebrate 10 years since the foundation of the group. This concert was entitled “Step into Ukraine – A Benefit Concert for Ukraine”.

Through Prolisok, the Association of Ukrainians in Great Britain were able to showcase the best of Ukrainian culture and share a glimpse of our varied heritage with the British public. The active engagement of AUGB in the concert helped to support our community’s efforts to preserve, promote and share our culture with the world, and raise vital funds to aid the many people impacted by the continuing war in Ukraine.

From the two shows, Prolisok were able to sell over 750 tickets and raise £9,500, which has been donated to Ukrainian humanitarian organisations. This includes London Euromaidan, Ukrainian Children SOS and AUGB, to which Prolisok donated £3000 to the Help Ukraine Emergency Appeal Fund. This donation will enable continued support to Ukraine and the Ukrainian people by providing them with much-needed humanitarian aid.

This illegal war has caused untold suffering for millions of Ukrainians, and it is the duty of all of us to help bring an end to this suffering in whatever way we can. Prolisok’s donation can make a big difference to the lives of many Ukrainians and enable our homeland to prevail against the invaders.

Нещодавно відбувся концерт до 10-річчя заснування Ансамблю українського танцю «Пролісок», що є офіційним танцювальним колективом Лондонського відділу СУБ. Цей концерт мав назву «Step into Ukraine – A Benefit Concert for Ukraine».

Завдяки ансамблю «Пролісок» СУБ зміг продемонструвати найкраще з української культури та поділитися проблиском нашої різноманітної спадщини з британською громадськістю. Активна участь СУБ у концерті допомогла підтримати зусилля нашої громади щодо збереження, популяризації та поширення нашої культури зі світом, а також зібрати життєво важливі кошти для допомоги багатьом людям, які постраждали від триваючої війни в Україні.

За два концерти «Проліску» вдалося продати понад 750 квитків і зібрати 9500 фунтів стерлінгів, які були передані українським гуманітарним організаціям. Це, зокрема, London Euromaidan, Ukrainian Children SOS та СУБ, якому «Пролісок» пожертвував 3000 фунтів стерлінгів до Фонду допомоги Україні. Ця пожертва дозволить і надалі підтримувати Україну та український народ шляхом надання гуманітарної допомоги.

Ця незаконна війна завдала невимовних страждань мільйонам українців, і обов’язком усіх нас є допомогти покласти край цим стражданням усіма можливими способами. Пожертва «Пролісок» може значно змінити життя багатьох українців і дати можливість нашій Батьківщині перемогти загарбників.

April 15, 2024
STEP UKRAINE WEBINAR

On Thursday 18th April at 8pm, WJR is hosting a STEP Ukraine Webinar whereby potential students can learn more about the STEP Ukraine programme and how it can help to find meaningful employment in Scotland. Whilst the webinar is tailored to Scotland, potential candidates from across the UK are welcome to join to learn more about what is on offer. There is no limit to sign up.

More details here

https://www.worldjewishrelief.org/stepukraine/

У четвер, 18 квітня о 20:00 WJR проводить вебінар STEP Ukraine, під час якого потенційні студенти зможуть дізнатися більше про програму STEP Ukraine і про те, як вона може допомогти знайти роботу в Шотландії. Хоча вебінар розроблений спеціально для Шотландії, потенційні кандидати з усієї Великобританії можуть приєднатися, щоб дізнатися більше про програму.

Деталі про реєстрацію тут

https://www.worldjewishrelief.org/stepukraine/

April 10, 2024
LECTURE AT THE SHEVCHENKO LIBRARY AND ARCHIVE

THE CIRCUMSTANCES LEADING TO THE CREATION OF THE ASSOCIATION OF UKRAINIANS IN GREAT BRITAIN

We are delighted to be hosting a significant lecture given by Roman Krawec, Chief Editor of the Ukrainians in the United Kingdom Online Encyclopaedia, who has dedicated many years to researching, charting and recording the history of Ukrainians in Great Britain.

This evening's lecture will explore the period 1945-46, providing an overview of some of the key events and people that played a pivotal role in laying the foundations to forming and subsequently developing the Association of Ukrainians in Great Britain. Join us to learn more about this highly important period in the history of the Ukrainian community in the UK and the people behind it.

Wednesday 10 April at 6:30 pm in the AUGB Gallery at 49 Linden Gardens, London W2 4HG.

Entry by ticket only. The event is now sold out.

ДОПОВІДЬ: «СОЮЗ УКРАЇНЦІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ»

Автор доповіді Роман Кравець – дослідник історії українців у Великій Британії. Головний редактор британського тому Енциклопедії Української Діаспори, який оприлюднюється в онлайн-енциклопедії Ukrainians in the UK. Багато років присвятив пошукам та вивченню документальних матеріалів про українців у Великій Британії. Автор багатьох статей в зазначеній енциклопедії.

Дослідник зосередить увагу на окремій хроніці подій 1945-1946 років, пов’язаних з українцями у Великій Британії. Хто були ті люди, які в першій половині 1940-х опинилися у Великій Британії? Які події передували створенню організації «Союз Українців у Великій Британії»? Ці головні аспекти будуть представлені доповідачем.

Доповідь відбудеться у середу 10 квітня о год. 6.30 вечером у галереї СУБ, 49 Linden Gardens, London W2 4HG.

Вступ за квитками. Всі місця вже заброньовані.

March 6, 2024
BOOK PRESENTATION AT SHEVCHENKO LIBRARY & ARCHIVE

Shevchenko Library & Archive invites you to an interesting presentation of the book by Olena Yasinetska, Candidate of Historical Sciences, Kyiv-Basel, about three generations of the family of Prince Yaroslav the Wise, who are related by blood to the rulers of medieval Sweden, Ukraine, France, Germany, Britain and other countries. The event will take place on Wednesday, March 13, at 6.30 pm at 49 Linden Gardens, London W2 4HG. After the presentation, you will be able to purchase a book signed by the author - "Three Generations of Piety...". The event is free. Registration required.

Бібліотека і Архів ім. Т. Шевченка запрошує на цікаву презентацію книги Олени Ясинецької, кандидат історичних наук, Київ-Базель, про три покоління роду князя Ярослава Мудрого, які кровно поєднують правителів середньовічної Швеції, України, Франції, Німеччини, Британії та інших держав. Захід відбудеться у середу 13 березня, о год. 18:30 за адресою 49 Linden Gardens, London W2 4HG. Після доповіді можна буде придбати книгу підписану автором - «Три Покоління Благовірності…». Захід безкоштовний. Реєстрація необхідна.

March 5, 2024
URGENT APPEAL FOR SUPPORT FROM AICM

Urgent Appeal for Support from Association Internationale de Coopération Médicale (AICM) AICM

As the conflict in Ukraine enters a critical phase with escalating threats to the Sumy and Kharkiv Oblasts, the resources at the Association Internationale de Coopération Médicale (AICM) are stretched thin. Russian forces continue to advance despite significant losses, putting millions of lives at risk.

Hospitals are overwhelmed, and the supplies are dwindling rapidly as the number of wounded military personnel and civilians, along with evacuees requiring urgent medical attention, continues to rise.

AICM urgently need your help to replenish their depleted stocks as they are facing an emergency situation. Right now they need about USD 80,000 to ensure the continuity of their operations.

Your support, no matter how small, can make a significant difference in the lives of millions of Ukrainians and the integrity of our nation. Please consider donating and sharing this urgent appeal with your networks. Together, we can overcome this challenge and protect our homeland.

Please find more about how to donate here

https://aicm.eu/uk/

Оскільки конфлікт в Україні переходить у критичну фазу з ескалацією загроз для Сумської та Харківської областей, ресурси Міжнародної асоціації медичного співробітництва (AICM) вичерпуються. Російські війська продовжують наступ, незважаючи на значні втрати, піддаючи ризику мільйони життів.

Лікарні переповнені, а запаси швидко скорочуються, оскільки кількість поранених військових і цивільних осіб, а також евакуйованих, які потребують термінової медичної допомоги, продовжує зростати.

AICM терміново потребує вашої допомоги, щоб поповнити свої запаси, оскільки вони зіткнулися з надзвичайною ситуацією. Зараз їм потрібно близько 80 000 доларів США, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності.

Ваша підтримка, якою б незначною вона не була, може значно змінити життя мільйонів українців і цілісність нашої нації.

Дізнайтеся більше про те, як зробити пожертву тут

https://aicm.eu/uk/

Our Help Ukraine Emergency Appeal continues to collect donations. To date, over £3.6 million has been raised and sent to Ukraine to provide humanitarian aid through our 3 charity partners: AICM Humanitarian Foundation, Red Cross Ukraine and Caritas Ukraine. Any contribution that you can make, small or large, will go a long way to helping those in need of humanitarian aid in Ukraine - which is particularly important now as winter has set in. You can make a donation directly to our dedicated bank account, the details of which are:

Account name: Association of Ukrainians in Great Britain Limited

Account Number: 63511952

Sort Code: 20-65-89

donateRef. Help Ukraine

March 3, 2024
GREATER MANCHESTER AUTHORITY RECOGNISING THE HOLODOMOR AS GENOCIDE


The Gt Manchester Combined Authority (GMCA) has declared Holodomor as Genocide at a meeting on Friday, 23rd February. The GMCA covers a huge area including Ashton, Bolton, Bury, Trafford, Rochdale, Stockport, Salford and Manchester and the Civic Mayor is Andy Burnham.

It is by bar far the biggest conurbation which has stated that Holodomor was Genocide. The full statement that was voted upon unanimously is quoted below.

 1. GMCA Statement

2022-23 marked the 90th anniversary of the Ukrainian man-made Famine in 1932-33 known as the Holodomor. In February 2024 we will experience the 2nd anniversary of the invasion of Ukraine by Russia and the valiant effort of the Ukrainian people to retain democracy and independence.

The GMCA at the request of the local Ukrainian Community in Greater Manchester wishes to endorse the following statement;

 • Believes that the Holodomor was a predetermined crime committed and led by the Soviet Government against the people of Ukraine.
 • Regards the Holodomor as an act of genocide against Ukrainians in 1932-33.
 • Recognises the 4th Saturday of November as a day of remembrance for the innocent victims of the Holodomor.
March 3, 2024
EASTER PYSANKY SHOP

Visit the

The Ukrainian Gift Shop

February 26, 2024
STATEMENT OF THE AUGB BOARD OF DIRECTORS


Statement of the AUGB Board of Directors on the second anniversary of Russia’s full-scale invasion of Ukraine

For the past two years, Ukraine's brave Armed Forces have defended the territorial integrity of their country.

We have witnessed 730 days of destruction of Ukraine, its cities and villages, its infrastructure, killings of civilians, prisoners and wounded, incredible losses and suffering, violence and displacement of millions of people left homeless, separation from family and friends, an educational crisis for children and students, a crisis in mental health, the occupation of parts of the Donetsk and Luhansk regions... All of this horror has been caused by the Russian Federation when it unleashed its brutal full-scale invasion of Ukraine on 24 February 2022.

At the outset, Ukrainians experienced both fear and shock. Some immediately volunteered for the front line or to assist in other ways, while others experienced the terror of fleeing to the border to escape the terror of war. But Russia failed. Ukraine did not fall, did not surrender, did not lose its statehood or its independence. On the contrary, Ukrainians all over the world remain united and will continue to stand against illegal aggression, as they have done since 2014.

We salute the courage of Ukraine's Armed Forces and the Ukrainian nation. We are also extremely grateful to the United Kingdom, European countries, the United States and all those countries that have provided Ukraine with support and assistance throughout these past two difficult years.

The destruction and damage caused by the Russian Federation, which amounts to hundreds of billions of pounds, is being recorded by analysts at the 'Russia Will Pay' project. This is documenting, verifying, and estimating all material damage caused to Ukraine’s physical infrastructure for Ukraine's post-war recovery, calculating the scale of future reparations. All steps must be taken to use frozen Russian assets to help rebuild Ukraine.

The Russian Federation has committed thousands of war crimes against Ukrainians and we fully support all the efforts being made to establish an International Tribunal to hold Russia to account and bring justice to all who have suffered.

Over the past two years, millions of displaced Ukrainians, have had to reconstruct their lives in other countries. We are confident that they will return to a free Ukraine, where they will make an incredible contribution towards the reconstruction of their homeland into a fully free, democratic, modern, safe and vibrant country.

In the battle for a better tomorrow, Ukraine will prevail! Slava Ukraїni!

AUGB Board of Directors London, 24 February 2024

You can help support Ukraine by making a donation to the Help Ukrainian Emergency Appeal:

• through our GoFundMe page: https://gofund.me/0a18c3d1 or

• directly into our dedicated Barclays Bank Account: Association of Ukrainians in

Great Britain Limited, 63511952, 20-65-89, reference HelpUkraine

Заява Ради Директорів Союзу Українців у Великій Британії (СУБ) у другу річницю війни в Україні

Протягом останніх двох років мужні воїни Збройних Сил України захищають територіальну цілісність своєї держави.

Це 730 днів руйнувань України, її міст і сіл, її інфраструктури, вбивств цивільного населення, полонених і поранених, неймовірних втрат і горя українців, насильства та переселень мільйонів людей, що залишилися без житла, розлуки з близькими та друзями, кризи навчання дітей і студентів, психічного здоров’я населення, окупації окремих районів Донецької та Луганської областей... Все це принесла РФ своїм вторгненням в Україну, 24 лютого 2022 р., розв’язавши жахливу війну.

Українці пережили і страх і шок. Одні стали добровольцями на лінії фронту, чи надавали допомогу іншим способом, а інші стояли на кордоні виїзду. Але Україна не зламалася, не здалася, не втратила свою країну, свою державність і незалежність. Українці в усьому світі залишаються об'єднаними і продовжуватимуть протистояти агресії Росії, як вони це роблять з 2014 року.

Ми віддаємо належне хоробрості Збройних Сил України і українського народу. Водночас ми надзвичайно вдячні Великій Британії, країнам Європи, США та всім тим країнам, які надали Україні підтримку та допомогу протягом цих двох важких років.

Здійснені РФ руйнування та збитки на сотні мільярдів фунтів стерлінгів фіксуються експертами проекту «Росія заплатить», що є надзвичайно важливим для післявоєнного відновлення України та підрахунку масштабів майбутніх репарацій. Необхідно докласти всіх зусиль щоб заморожені російські активи були використані для відбудови України.

Російська Федерація скоїла тисячі військових злочинів проти українців. Ми всебічно підтримуємо всі зусилля, спрямовані на створення Міжнародного Трибуналу для притягнення Росії до відповідальності та відновлення справедливості для всіх, що постраждали від її агресії.

За останні два роки мільйони українських переселенців були змушені відновлювати своє життя в інших країнах. Ми впевнені, що вони повернуться назад у вільну Україну, де зроблять надзвичайний внесок у відбудову своєї Батьківщини як демократичної, сучасної, безпечної й процвітаючої країни з високим рівнем благоустрою.

У битві за справедливе завтра Україна переможе!

Слава Україні!

Рада Директорів СУБ Лондон, 24 лютого 2024 р.

Підтримайте Україну своєю пожертвою на «Екстрений Фонд Допомоги Україні»:

• через GoFundMe: https://gofund.me/0a18c3d1 або

• через банковий переказ на рахунок: Association of Ukrainians in Great Britain Limited, номер рахунку 63511952, банківський код 20-65-89, зазначити HelpUkraine

February 22, 2024
DANCE FOR UKRAINE AT THE LONDON PALLADIUM

‘Dance for Ukraine’ at the London Palladium

A spectacular evening of ballet dedicated to Ukraine was held at the London Palladium in London on Sunday (18 February). This iconic theatre dates back to the early 20th century and has seen thousands of famous artists perform on its stage.

The charity gala concert featured international stars - artists from the Royal Ballet, English National Ballet, Paris Opera Ballet, the Ljubljana Slovene National Theatre Opera and Ballet, the Asami Maki Tokyo Ballet, the Royal Swedish Ballet, National Ballets of Ukraine, Slovakia, Latvian National Ballet, the Dutch National Ballet, the Vienna National Ballet and others. The programme also included a performance given by the Royal Opera House Songs for Ukraine Chorus, conducted by Keri-Lynn Wilson, which movingly opened the concert with the Ukrainian National Anthem and the Prayer for Ukraine.

The ballet performances were captivating as they showcased the beauty of the human body and the art of movement which didn't require any human language or translation. The stunning display enraptured the audience and the evening ended with a standing ovation and cries of "bravo!" in appreciation of the performers' skill and talent. The concert was a resounding success and the artistry on display was a testament to the beauty and power of expression without words.

The producer and artistic director of the event was Ivan Putrov, who was enthusiastically applauded by the audience. Born in Kyiv and a star of the Royal Ballet, he has been awarded prestigious prizes in Lausanne, a gold medal at the Serge Lifar International Ballet Competition, a gold medal at the Vaslav Nijinsky Festival, etc., produced 'People in Motion' at the Saddler's Wells Theatre in London, and more. He has collaborated on various creative projects with renowned contemporary artists, including Mario Testino, Nick Knight, Sam Taylor-Wood, Pet Shop Boys and others. In his brief speech, he called for increased understanding and support for young talented Ukrainian artists who, as a result of Russia's war against Ukraine, are unable to complete their education.

The Association of Ukrainians in Great Britain would like to express its sincerest gratitude to Ivan Putrov for organizing such a high-profile concert dedicated to Ukraine, and congratulate him on the resounding success of this event. It was a true testament to Ivan’s unwavering commitment to promoting Ukraine and its rich cultural heritage.

«Танець за Україну» в лондонському Палладіумі

Блискучий вечір балету, присвячений Україні, відбувся в неділю, 18 лютого,  у лондонському Палладіумі - театрі заснованому на початку 20 століття, на сцені якого виступали тисячі знаменитих артистів.

У благодійному гала-концерті виступали міжнародні зірки – артисти Королівського балету, Англійського національного балету, балету Паризької опери, опери та балету Любляни, Токіо та Швеції, Національних балетів - України, Словаччини, Латвії, Нідерландів, Віденського національного балету інші.

Програма почалась виступом хору Royal Opera House «Пісні для України» під диригуванням Кері-Лінн Вілсон. Національний гімн України змусив підвести публіку лондонського Палладіуму. Це був  дуже зворушливий момент. Прозвучала також і Молитва за Україну.

Виступи артистів балету, в яких краса тіла й мистецтво руху не вимагали ні людської мови ні перекладу, зачаровували та не залишили байдужими нікого. Цей зірковий вечір був надзвичайно чудово прийнятий публікою, яка cвоїми бурхливими оваціями та криками «браво!» нагороджувала артистів.

Продюсером та артистичним директором цього заходу був Іван Путров, якого зал вітав щедрими оплесками. Киянин, зірка Королівського балету, нагороджений престижними преміями у Лозанні, золотою медаллю на Міжнародному конкурсі артистів балету ім. Сержа Лифаря, золотою медаллю на фестивалі Вацлава Ніжинського тощо, продюсер «Люди в русі» в лондонському театрі Saddler's Wells та інше. Він співпрацював над різними творчими проектами з відомими митцями сучасності, серед яких Mario Testino, Nick Knight, Sam Taylor-Wood, Pet Shop Boys та інші. У своєму короткому слові він закликав до розуміння та підтримки  молодих талантів, які  в результаті війни Росії проти України не мають можливості продовжувати своє навчання.

Союз Українців у Великій Британії дякує Івану Путрову за організацію такого масштабного і престижного заходу, присвяченого Україні і сердечно вітає  з успіхом! Це було справжнім свідченням його непохитної відданості популяризації України та її багатої культури.

February 20, 2024
BREAKING NEWS - CHANGES TO UKRAINE VISA SCHEME AND CLOSURE OF UKRAINE FAMILY SCHEME VISA

On 19 February 2024, the Home Office announced a new visa extension scheme, the Ukraine Permission Extension (UPE) scheme. This will ensure those affected can apply to stay in the UK for an additional 18 months and continue to have the same rights to access work, benefits, healthcare, and education throughout their stay.

Applications will be open online from early 2025, and those who arrived via one of the three Ukraine schemes are eligible.  Those who were granted Leave Outside of the Rules because of requiring sanctuary in the UK from Ukraine will also be eligible.  Individuals will be able to make their applications within the last three months of an existing visa.

This new scheme is consistent with the UK Government’s strong belief that Ukraine will be safe again and the hope of the Government of Ukraine that their citizens will eventually be able to return to help rebuild the country when it is safe.

In addition, on 19 February 2024, the Home Office announced some changes to the three existing Ukraine visa schemes.  These are outlined below and came into effect on 19 February 2024:

Changes to Homes for Ukraine:

All new visa applications submitted under the Homes for Ukraine Scheme from 15:00 on the 19th of February, if granted, will now qualify for 18 months of permission to stay in the UK, with eligibility to apply for the UPE once their visas expire.

There will also be a requirement that new Homes for Ukraine sponsors are either British or Irish citizens or have settled status (which means having the right to live in the UK permanently). This change will help assure that UK-based sponsors are able to provide stable and long-term accommodation for Ukrainian guests, with established ties into communities to help their guests assimilate and thrive independently.

Funding:

Please note that the Government will continue to provide funding to councils via the Local Authority Tariff payment at a rate of £5,900 for guests who arrived in the UK after 1 January on the Homes for Ukraine scheme. This funding will provide support to families to rebuild their lives and fully integrate into communities.  This funding will be available for arrivals on the new Homes for Ukraine visa, which comes into effect on 19 February 2024, with 18 months leave to remain.

Thank you payments are available to sponsors for the duration of a guest’s Homes for Ukraine visa permission - up to 36 months for sponsors of guests on a three year Homes for Ukraine visa, and up to 18 months for guests on the new 18 month Homes for Ukraine visa (which came into effect on 19 February 2024).  

Closure of schemes:

The Government’s priority is to continue to provide a safe and secure haven for those fleeing the ongoing conflict.

The Ukraine Family scheme will now be closed to new applicants in favour of a single visa application route (Homes for Ukraine) for Ukrainians to come to the UK. This will streamline visa routes and provide greater clarity for applicants.  Simplifying the schemes in this way will ensure consistency in accommodation and safeguarding checks.

Anyone who has applied for (and granted) a Homes for Ukraine visa by 14:59 on 19 February 2024, regardless of whether they arrive/are granted their visa afterward, will receive 36 months leave to remain.  Applications received and granted from 15:00 on 19 February 2024 will have the new rules applied to them and receive 18 months of leave to remain.

The Ukraine Extension scheme will also be closed.  Applications for this route will be accepted until 16 May 2024, with eligibility limited to Ukrainian nationals who hold permission to enter or stay in the UK on or before 16 November 2023.

ГОЛОВНІ НОВИНИ - ЗМІНИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВІЗОВІЙ СХЕМІ ТА ЗАВЕРШЕННЯ UKRAINE FAMILY SCHEME VISA

19 лютого 2024 року Міністерство внутрішніх справ оголосило про нову схему продовження візи – схему продовження дозволу в Україні (UPE). Це забезпечить українцям, що перебувають зараз у Великій Британії, можливість подати заявку на продовження перебування ще на 18 місяців та дозволить їм мати ті ж самі права на доступ до роботи, пільг, медичної допомоги та освіти протягом усього періоду перебування.

Заявки будуть відкриті онлайн з початку 2025 року, для тих, хто прибув завдяки одній з трьох українських схем. Ті, кому було надано дозвіл на Leave Outside через потребу в притулку у Великій Британії з України, також матимуть право. Особи зможуть подавати заявки протягом останніх трьох місяців з моменту дії існуючої візи.

В той же час уряд Великій Британії має тверду віру в те, що Україна знову буде в безпеці, і сподівається, що уряд України та українські громадяни врешті-решт зможуть повернутися, щоб допомогти відновити країну, коли це буде безпечно.

Крім того, 19 лютого 2024 року Міністерство внутрішніх справ оголосило про деякі зміни до трьох існуючих візових схем для України. Вони наведені нижче та набули чинності 19 лютого 2024 року:

Зміни до схеми Homes for Ukraine:

Усі нові візові заявки, подані за схемою Homes for Ukraine після 15:00 19 лютого, якщо їх буде надано, тепер кваліфікуватимуться для 18-місячного дозволу на перебування у Великій Британії з правом подати заяву на UPE після закінчення терміну дії візи.

Іншою вимогою є те, що нові спонсори схеми Homes for Ukraine мають бути громадянами Великобританії чи Ірландії або мати статус осілості (що означає право постійного проживання у Великій Британії). Ця зміна допоможе гарантувати, що британські спонсори зможуть забезпечити стабільне та довгострокове житло для українських гостей, маючи встановлені зв’язки в громадах, щоб допомогти своїм гостям асимілюватися та розвиватися незалежно.

Фінансування:

Будь ласка, зверніть увагу, що Уряд продовжуватиме надавати фінансування радам через тарифні виплати місцевих органів влади у розмірі £5900 для гостей, які прибули до Великій Британї після 1 січня за схемою Homes for Ukraine. Це фінансування надасть підтримку сім’ям, для відновлення їх життя та інтегрування в громади. Це фінансування буде доступним для прибуття за новою візою Homes for Ukraine, яка набуває чинності 19 лютого 2024 року, із можливістю продовження на 18 місяців.

Платежі подяки доступні для спонсорів протягом терміну дії дозволу гостя на візу Homes for Ukraine - до 36 місяців для спонсорів гостей за трирічною візою Homes for Ukraine та до 18 місяців для гостей за новою 18-місячною візою Homes for Віза України (що набула чинності 19 лютого 2024 року).

Завершення схем:

Пріоритетом уряду є продовження надання безпечного та надійного притулку для тих, хто потерпає від триваючого конфлікту.

Схема Ukraine Family тепер буде закрита для нових заявників на користь єдиного способу подачі віз (Homes for Ukraine) для українців, які приїжджають до Великій Британії. Це спростить візові способи та забезпечить більшу ясність для заявників. Спрощення схем таким чином забезпечить узгодженість перевірок розміщення та захисту.

Будь-хто, хто подав (і отримав) візу Homes for Ukraine до 14:59 19 лютого 2024 року, незалежно від того, чи вони прибули/отримали візу пізніше, отримають 36-місячне продовження на перебування. Заявки, отримані та надані після 15:00 19 лютого 2024 року, застосовуватимуться за новими правилами та отримають 18-місячне продовження на перебування.

Також буде закрито схему Ukraine Extension. Заявки по цій схемі прийматимуться до 16 травня 2024 року, причому право на участь обмежується громадянами України, які мають дозвіл на в’їзд або перебування у Великій Британії до 16 листопада 2023 року.

February 19, 2024
IGNORED LESSONS OF THE PAST: HISTORICAL PARALLELS

28 лютого, 19.30

49 Linden Gardens London W2 4HG

Запрошуємо на цей захід, де будуть наведені історичні паралелі сучасної ситуації.

«Здобути Українську Державу, то ще не значить її збудувати. Нам не лише націоналізм потрібен, але перш за все конструктивне державництво, щоб не загубити того, що націоналізм здобуде».

Данило Скоропадський

February 28, 7:30 p.m

49 Linden Gardens London W2 4HG

We'd like to invite you to this event, where we will discuss the historical parallels to the current situation.

"To win the Ukrainian State does not mean to build it yet. We need not only nationalism but above all constructive statecraft, so as not to lose what nationalism will gain."

Danylo Skoropadskyi

Find more details and tickets here

February 1, 2024
LECTURE IN SHEVCHENKO LIBRARY AND ARCHIVE

7th of February, join us for an informal but highly interesting evening of discussion with Church historian and Fellow of the Royal Historical Society, Dr Athanasius D. McVay, at the Association of Ukrainians in Great Britain in London!

We are thrilled to be presenting this event on the fascinating lives of:

Volodymyr KOROSTOVETS (1888–1953) - journalist, public and political figure. Hetman P. Skoropadskyi's representative in Great Britain. Member of the General and Presidium Councils(1948–52) of the Association of Ukrainians in Great Britain.

Danylo SKOROPADSKYJ (1904-1957) - prominent figure in the Ukrainian community and political affairs, son of Hetman of Ukraine Pavlo Skoropadskyi. Honorary president (1949-1957) of the Association of Ukrainians in Great Britain (AUGB).

William GODFREY (1889–1963) - Archbishop and Apostolic Delegate in Great Britain, later Archbishop of Liverpool, Archbishop of Westminster, Apostolic Exarch for Ukrainians in England and Wales, Cardinal.

Discover their unique contributions and the impact that they had before and during the early stages of the development of the Ukrainian Catholic Church and the Ukrainian community in this country. Don't miss this opportunity to delve into history and gain valuable insights. See you at the event!

Location: 49 Linden Gardens, London W2 4HG, UK

Book tickets here
https://www.eventbrite.co.uk/e/korostovets-skoropadsky-and-william-godfrey-apostolic-delegate-1940-57-tickets-817610664507?aff=oddtdtcreator

7 лютого приєднуйтесь до нас на неформальний, але надзвичайно цікавий вечір дискусії з істориком Церкви та членом Королівського історичного товариства д-ром Атаназіусом Д. МакВеєм у Союзі Українців у Великій Британії в Лондоні!

Подія присвячена таким діячам:

Володимир КОРОСТОВЕЦЬ (1888–1953) - журналіст, громадсько-політичний діяч. Представник гетьмана П. Скоропадського у Великій Британії. Член Генеральної та Президії (1948–52) Союзу Українців у Великій Британії.

СКОРОПАДСЬКИЙ Данило (1904-1957) - визначний діяч української громади та політики, син гетьмана України Павла Скоропадського. Почесний президент (1949-1957) Союзу Українців у Великій Британії (СУБ).

Вільям ГОДФРІ (1889–1963) - Архиєпископ і Апостольський делегат у Великій Британії, згодом Архиєпископ Ліверпульський, Архиєпископ Вестмінстерський, Апостольський Екзарх для українців в Англії та Уельсі, кардинал.

Дізнайтеся про їхні унікальні внески та вплив на ранніх етапах розвитку Української Католицької Церкви та української громади в цій країні. Не пропустіть цю можливість заглибитися в історію та отримати цінну інформацію. До зустрічі на заході!

Розташування: 49 Linden Gardens, Лондон W2 4HG, Великобританія

Для бронювання квитків:
https://www.eventbrite.co.uk/e/korostovets-skoropadsky-and-william-godfrey-apostolic-delegate-1940-57-tickets-817610664507?aff=oddtdtcreator

February 1, 2024
Dance for Ukraine

Dance for Ukraine

The London Palladium

Sunday, 18 February 2024, at 6.30pm

“…the most passionate display of dance that I have witnessed and the most meaningful."

The Daily Telegraph on Dance for Ukraine

Ukrainian-born dancer and former star of The Royal Ballet Ivan Putrov announces Dance for Ukraine at The London Palladium on Sunday, 18 February 2024, following the success of 2022’s gala raised over £160,000 for the Disaster Emergency Committee’s Ukraine Humanitarian Appeal.

Bringing together a cast of international ballet stars, this year’s Dance for Ukraine is ahead of Russia’s second anniversary of centrally important.

Below are links for booking tickets:

https://bit.ly/dfu2024

or

lwtheatres.co.uk/dance-for-ukraine  

For those who can't attend but wish to support:

https://cafdonate.cafonline.org/25348#!/DonationDetails

The money raised by the gala will support young dancers in Ukraine, enabling them to continue their training despite the horrors of war. Additionally, the proceeds will fund a production of Sir Frederick Ashton’s La Fille mal gardée at the National Opera House of Ukraine, a gift to the people of Ukraine.

“We will help the young artists to achieve their dancing dream and the British marvel La Fille mal gardée will raise the spirits of all theatre lovers in Kyiv!”

February 2, 2024
10TH ANNIVERSARY OF PROLISOK DANCE ENSEMBLE

Celebrate the 10th anniversary of the UK National Ukrainian dance ensemble, Prolisok, with an amazing fundraising concert showcasing flamboyant dances from across Ukraine! Join us on Saturday, 9 March, at London's Shaw Theatre for an enchanting evening of music and dance at the "Step into Ukraine" benefit concert.

Hosted by Tom Sanders and Svitlana Chernetska, a TV presenter and special correspondent from Ukraine's "Inter" TV Channel, this event promises an extraordinary showcase of Ukrainian cultural heritage. The internationally renowned Folk ensemble Prolisok, along with special guests, will take the stage, promising an unforgettable celebration.

Experience enchanting melodies, show-stopping dances, and captivating storytelling. The Vyshyvanky bandura players and violinist Luka Stepanyak, featured in BBC's Radio's 2022 carol concert, will showcase the national instrument of Ukraine.

Date: Saturday, 9 March, 2024

Time: Doors Open at 6:30 pm, Show Starts at 7:30 pm

Tickets: Starting from £29.60 per person

Location: The Shaw Theatre, Pullman London St Pancras Complex, 100-110 Euston Road, London NW1 2AJ

Prolisok is proud to support Ukrainian humanitarian charities, and proceeds from the concert will go to the Association of Ukrainians in Great Britain - Help Ukraine Emergency Appeal Fund, Ukrainian ChildrenSOS, and Support Ukraine/London Euromaidan.

For ticket information and booking, visit here

Дивовижний благодійний концерт, який демонструє яскраві танці (багатоманітну хореографію) з усієї України, організований українським танцювальним ансамблем «Пролісок», який святкує своє 10-річчя.

Приєднуйтесь у 9 березня, о 19:30 у Лондонському «Shaw Theatre» на благодійному концерті «Зроби крок в Україну» на неймовірний вечір музики, пісні та танцю. Приготуйтеся поринути у яскраву культурну спадщину, коли на сцену вийдуть всісвітньо відомий ансамбль українського народного танцю Пролісок та особливі гості.

Бандуристи «Вишиванка» і молодий талановитий скрипаль Лука Степаняк, які виступали на концерті колядок в ефірі «BBC Radio» у 2022 році, також показу представлять національний інструмент України.

Ведучими концерту буде Том Сандерс та Світлана Чернецька телеведуча, кореспондентка українського телеканалу, «Інтер».

Важливі деталі:

Дата: 9 березня 2024 р

Час: Двері відчиняються о 18:30. Початок о 19.30

Квитки: ціна від £29,60

Розташування: The Shaw Theatre, Pullman London St Pancras complex, 100-110 Euston Road, London NW1 2AJ

Квитки можна придбати тут

January 8, 2024
A NEW CALENDAR OF EVENTS FOR 2024

The Ukrainian World Congress has developed a calendar outlining significant events for 2024, featuring historical milestones, anniversaries of outstanding Ukrainians, and significant social and political 2024 occurrences. Kindly note that Ukraine transitioned to the New Julian calendar in September 2023, resulting in date alterations for many events.

Світовий Конґрес Українців розробив календар визначних подій 2024 року, в якому вказано історичні віхи, ювілеї видатних українців, визначні суспільно-політичні події 2024 року. Зверніть увагу, що Україна перейшла на новий Юліанський календар у вересні 2023 року, що призвело до зміни дат багатьох подій.

December 30, 2023
FIVE ANSWERS ABOUT TAX RETURN

HMRC received more than 5.5 million calls to the Self Assessment helpline last year, with 1.2 million calls in the 8 weeks leading up to the 31 January deadline. Around a third of these calls were routine or simple enquiries.

The most common calls to the Self Assessment helpline, which can be checked online are:

1. Do I need to fill in a tax return?

2. How do I fill in my online tax return?

3. How do I check how much tax I owe?

4. Where’s my Self-assessment tax refund?

5. What happens if I can’t pay my tax bill?

You can find the answers here

Відповіді на 5 головних запитань про самостійне обчислення податку

Ми відповіли на 5 найпоширеніших запитань, які ставлять на гарячій лінії HMRC з питань самостійного обчислення,... а це означає, що вам не доведеться витрачати свій дорогоцінний час на телефонні дзвінки. Пропонуємо ці відповіді вашій увазі.

1. Чи потрібно мені заповнювати податкову декларацію?

Скористайтеся онлайн-інструментом HMRC на сайті GOV.UK, щоб перевірити, чи потрібно вам заповнювати податкову декларацію. Вам буде поставлено кілька простих запитань, і на основі ваших відповідей цей інструмент допоможе вам вирішити, чи маєте ви подати декларацію.

Є багато причин, з яких вам може знадобитися зробити це. По суті, ви маєте заповнити декларацію, якщо ви отримали неоподаткований дохід у 2022-2023 податковому році у розмірі понад 1000 фунтів стерлінгів. Це стосується вас, якщо ви є індивідуальним підприємцем або одним з партнерів у партнерському бізнесі.

Вам також може знадобитися заповнити податкову декларацію, якщо ви отримуєте будь-який неоподатковуваний дохід, наприклад, від здачі в оренду нерухомості, якщо ви маєте іноземний дохід, або якщо ви чи ваш партнер отримуєте допомогу на дитину, і один з вас заробляє понад 50 000 фунтів стерлінгів на рік.

Якщо ви отримуєте листи або електронні повідомлення від HMRC з проханням заповнити податкову декларацію, важливо їх не ігнорувати, навіть якщо ви вважаєте, що ви не повинні нічого платити. Якщо ви вважаєте, що вам не потрібно заповнювати податкову декларацію, не гайте часу. Повідомте про це HMRC якомога швидше, інакше вони продовжуватимуть писати вам і чекатимуть на податкову декларацію, а якщо ви її не надасте, вам випишуть штраф.

2. Як заповнити податкову декларацію онлайн?

Ви можете заповнити податкову декларацію онлайн за допомогою онлайн-сервісів HMRC. Це зробити після того, як ви зареєструєтесь для самостійного обчислення податку.

Не потрібно бути експертом, щоб скласти податкову декларацію, але підготовка має ключове значення.

Заповнюйте декларацію покроково, зберігаючи її після кожного кроку. Ви можете повернутися до неї в будь-який час, щоб додати інформацію або виправити помилки перш, ніж подати її до 31 січня 2024 року.

Якщо у вас виникли труднощі, ви завжди можете скористатися допомогою:

- Скористайтеся вбудованою функцією допомоги в онлайн-формі: вона містить посилання на вказівки та відео на YouTube, які допоможуть вам заповнити податкову декларацію.

- Плейлист YouTube HMRC містить короткі та зрозумілі відеоролики, які пояснюють, як заповнювати декларацію.

- На сайті GOV.UK ви знайдете довідники, примітки та форми з посиланнями на вказівки, що охоплюють широкий спектр тем.

Якщо ви віддаєте перевагу використанню онлайн-інструментів та додатків для заповнення податкової декларації, але не впевнені, які з них підтримуються онлайн-сервісом HMRC, перегляньте список Постачальників комерційного програмного забезпечення для самостійного обчислення податків і виберіть необхідне ПО.

Ви також можете отримати допомогу через цифрового помічника, чат і форуми HMRC.

3. Як перевірити, яку суму податку я маю сплатити?

HMRC розраховує це для вас на основі вашої податкової декларації. Після подання податкової декларації онлайн, ви зможете побачити свій податковий рахунок протягом 72 годин у розділі «Self Assessment» у додатку HMRC і в онлайн-сервісі.

Платіж потрібно здійснити до 31 січня, а якщо ви сплачуєте авансові платежі на рахунок, ваш платіж буде розділений порівну між 31 січня та 31 липня.

4. Де моє відшкодування за результатами самостійного обчислення податку?

Отримання відшкодування може зайняти до 4 тижнів, залежно від того, як ви подали заяву.

Перший крок — скористатися інструментом HMRC «де відповідь на мою заяву» на сайті GOV.UK. Ви маєте ввести дату подання заяви, після чого вам повідомлять, коли ви маєте отримати відповідь. Якщо відшкодування затримується, то наступним кроком буде відстежити його за допомогою цифрового помічника HMRC. Помічник поставить вам кілька простих запитань, і якщо строк отримання відшкодування дійсно минув, вам буде запропонований чат з консультантом в режимі реального часу. Таким чином, ви отримаєте допомогу від реальної людини, але цей спосіб простіший, дешевший і менш нервовий, ніж дзвінок до HMRC.

Якщо інструмент показує, що строк виплати відшкодування ще не минув, навіть якщо вам здається, що пройшло вже багато часу, ви можете позбавити себе зайвих клопотів, домагаючись відповіді від HMRC, оскільки будете знати, що ваше відшкодування, скоріш за все, все ще в роботі.

Порада від професіоналів: подавайте заяву на відшкодування безпосередньо до HMRC, використовуючи додаток або онлайн-сервіс HMRC — це краще, ніж друкувати та надсилати заяву, і, як правило, обробляється набагато швидше. Також не забудьте вказати свої банківські реквізити у податковій декларації, щоб HMRC могла виплатити вам відшкодування безпосередньо на банківський рахунок. Таким чином, вам не доведеться спеціально їхати до банку, щоб депонувати чек.

5. Що станеться, якщо я не зможу сплатити податковий рахунок?  

Якщо ви не можете сплатити податковий рахунок, не впадайте у відчай. Ви повинні діяти.

Ви можете встановити графік платежів за так званою домовленістю про виплати. Згідно з нею ви сплачуватимете податок регулярними платежами протягом узгодженого періоду часу.  

Ви можете створити план самостійно за допомогою онлайн-сервісів HMRC, якщо: ви заборгували менше 30 000 фунтів стерлінгів, ще не минуло 60 днів після кінцевого терміну сплати, і у вас немає інших податкових боргів. Якщо ви зробите це самостійно онлайн, вам не прийдеться розмовляти з кимось із HMRC.

Якщо ви заборгували більше 30 000 фунтів стерлінгів, вам потрібно зв'язатися з HMRC, щоб узгодити індивідуальний графік виплат. Найголовніше, щоб встановлений вами план платежів був доступним.

На прострочені платежі нараховуються відсотки, тож, ймовірно, вам буде краще сплатите податок у повному обсязі, якщо є така можливість.  

Якщо ви завжди зазнаєте труднощів із сплатою податку, вам буде доцільно відкладати гроші, щоб мати достатньо коштів, коли настане термін платежу. Ви можете налаштувати з HMRC бюджетний платіжний план, згідно з яким ви регулярно відкладатимете гроші для сплати наступного податкового рахунку.  

December 23, 2023
ROYAL OPERA HOUSE CHRISTMAS CONCERT

The Royal Opera House (ROH) and the State Agency of Ukraine on Arts and Artistic Education streamed a Christmas Concert performed by the ROH Songs for Ukraine Chorus. Here you can watch the singers’ performance at the Royal Opera House. It includes music that spans 1000 years of the Ukrainian Christmas tradition and a special rendition of ‘O Holy Night’ by members of the Royal Opera Chorus.

Хор Royal Opera House’s Songs for Ukraine та учасники Королівського Оперного Хору виступили разом у особливому різдвяному концерті, представивши понад 1000 років української різдвяної хорової музики. Хор Королівської Опери "Пісні для України" об'єднує українців, які живуть у Лондоні, та артистів Королівського Оперного Театру, щоб створити атмосферу єдності та взаємодії через мистецтво та музику.

Ця прем'єра відбулася за підтримки Королівського Оперного Театру та Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Це вперше, коли рідні, близькі та шанувальники в Україні побачать і почують виступ хору у повному складі - більшість співаків були змушені покинути свої домівки через війну.  

Насолоджуйтесь традиційними українськими колядками та спеціальним виконанням "О, Holly night" у виконанні учасників Хору Royal Opera House на знак надії та солідарності.

December 22, 2023
AUGB CHAIR PETRO REWKO'S CHRISTMAS MESSAGE

The Chair of the Association of Ukrainians in Great Britain, Petro Rewko, greets everyone with Christmas!

Голова Союзу Українців у Великій Британії, Петро Ревко, вітає всіх із Різдвом Христовим!

December 21, 2023
MINISTER BUCHAN SAYS THANK YOU

Minister Buchan joined a special Christmas Carol Service at the Ukrainian Catholic Cathedral to show thanks to the public for their ongoing support for Ukraine. She wishes our Ukrainian guests a happy Christmas, but we recognise that many are spending their second year away from their country and loved ones.

You can find the video here:

November 29, 2023
УРОК ПАМ’ЯТІ

У четверту суботу листопада, коли у світі вшановують пам’ять жертв Голодомору в Україні, у Бібліотеці і Архіві ім.Т. Шевченка в Лондоні відбувся урок пам’яті для двох 9-х класів лондонської Школи українознавства.

На початку уроку д-р Л.Пекарська, куратор Бібліотеки, коротко ознайомила учнів із трагічною сторінкою в історії українського народу 1932 – 1933 років: розповіла про причини Голодомору, насильницьку колективізацію й викачування зерна  для індустріалізації країни. Незалежних селян, зберігачів національного духу України (традицій, фольклору, музики, мови ін.) загоняли в колгоспи, розкуркулювали, депортовували тощо. Українські села були охоплені спротивом, селяни не хотіли віддавати вирощене, піднимали повстання і влада карала їх голодом. Наслідки для українського суспільства були жахливі – мільйони загиблих. Після Голодомору в українських селах вже не було кому піднімати повстання.

Куратор представила добірку книг з колекції Бібліотеки доречних до теми та зачитала окремі уривки зі спогадів одного зі свідків тих подій – Данила Федоряченка (с. Трипілля, Київщина), який у той час був молодший за цих учнів. У залі була повна тиша, діти уважно слухали…

Про штучно створений жахливий голод в Україні тепер можна дізнатися з книжок і документальних фільмів. Найціннішими є спогади людей, які ще пам'ятали цю трагедію. А таких щороку ставало все менше. Тому СУБ зібрав свідчення у свідків Голодомору, які чудом вижили, а після лихоліття Другої світової війни опинилися у Британії та створив документальний фільм, висвітлений під час уроку – Ukraine 1932-33. Holodomor Survivors (2018). Учні уважно дивилися і слухали ці глибоко емоційні, особисті свідчення страшної правди про голод 1932-33, які залишаються цінним історичним джерелом. Їхні спогади переконливіші за статистичні дані, бо люди говорили про свої долі і життя своїх близьких.

Після фільму учителі запропонували учням поділитися родинними історіями щодо теми Голодомору, якщо вони знають такі. Деякі з дітей виступили й розповіли про драматичний досвід своїх бабусь або дідусів, згадуючи те, що почули від них. Одна з учениць емоційно прочитала вірш.

О 4-тій годині за київським часом була запалена Свічка пам’яті і всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять мільйонів українців, заморених голодом тоталітарним сталінським режимом у 1932- 1933 роках.

На завершення Л.Пекарська додала, що голод був один з компонентів великої атаки на українське селянство, керівні кадри, інтелігенцію й культуру. Цю тему замовчували в СРСР протягом десятиліть. На заході одними з перших про Голодомор заявили два британські журналісти Ґарет Джонс у «Times» і Малколм Маґґерідж у «Guardian». Вони ризикували, пересуваючись по території УССР потайки, щоб побачити все своїми очима й розповідали про охоплену страшним голодом Україну...

November 26, 2023
STATEMENT OF THE AUGB BOARD OF DIRECTORS ON THE 90TH ANNIVERSARY OF THE HOLODOMOR

Statement of the AUGB Board of Directors on the 90th anniversary of the Holodomor in Ukraine 1932 – 1933

This week, the international community has been joining Ukraine and Ukrainian communities across the globe to mark the 90th anniversary of the 1932-33 Holodomor in which millions of Ukrainians and their children were starved to death in a deliberate and barbaric act of genocide.

We remember all of the victims – those who died, those who miraculously survived and those who were never born as populations of village after village were systematically annihilated through forced famine. Stalin and the Kremlin were determined to destroy Ukrainian aspirations for independence by weaponizing food.

All Ukrainian farms became state property and all grain was transported out of Ukraine. Impossible grain quotas were set and brigades were sent to search and confiscate or destroy all foodstuffs. Anyone caught with grain was shot or sentenced to hard labour in exile, which in itself meant almost certain death.

The Kremlin wilfully and brutally committed mass murder on an unimaginable scale. During the Holodomor, a quarter of those who starved were children. Russia continues to deny the genocide that it committed in 1932-33 and refuses to open up its archives on the Holodomor for scrutiny.

It is impossible not to draw comparisons between the events that took place 90 years ago and those taking place today. In February 2022 Russia unleashed an illegal war on Ukraine, indiscriminately killing and injuring thousands and displacing millions of people.

Like Stalin, Putin has and continues to ruthlessly use food as one of his weapons of war against Ukraine – stealing or destroying its grain, and also preventing its export to regions of the world that are in desperate need of it. This is, of course, in addition to mercilessly terrorising and destroying Ukraine’s civilian infrastructure and committing brutal war crimes, senseless murder and deportations against children and the civilian population.

As in 1932-33, Russia is again trying to wipe the Ukrainian nation off the face of the earth. For this reason alone, the free world must continue to stand with Ukraine to protect the values that we all cherish and to safeguard the future freedom and security of our continent. We must never consider letting the tyrant to win.

Established 1946. Company Registration No. 00446916

In commemorating the innocent victims of the Holodomor in 1932 – 33, our communities are working to remember this tragedy with compassion and hope:

 • Through donations to local UK foodbanks to help those in need
 • Through financial donations to our Help Ukraine Emergency Appeal and the
 • Ukrainian Children’s Appeal to provide humanitarian aid to Ukrainians in Ukraine to help Ukrainians survive this winter.
 • The 25th November is Ukraine’s National Day of Sorrow for the victims of the Holodomor. We remember them in our thoughts and prayers, but also through the practical help that we can provide to those who are in need of help.
 • We want to see a world where tragedies like the Holodomor of 1932 – 33 can never happen again, where dictators can no longer use food and warmth as a weapon to terrorise innocent people and where the light of freedom can always shine brightly. We call on all democratic governments and people of goodwill to continue to demonstrate international solidarity with Ukraine, remember the victims of the Holodomor and recognise the significance of the lessons of the past.
 • AUGB Board of Directors London, 25 November 2023
 • How you can help support Ukraine:
 • Make a donation to your local Food Bank. You can do this directly or, if there is a local Branch of the Association of Ukrainians or Association of Ukrainian Women in your town or city, you can drop off your contribution for the food bank there. They will already be collecting.
 • Make a financial donation to one of the two Appeal Funds listed below by bank transfer using the reference ‘Campaign of HOPE’ to help people in Ukraine survive the winter by providing them with humanitarian aid.
 • Ukrainians Children’s Appeal Fund:
 • Account name:
  Ukrainian Children’s Appeal Fund Account Number: 11298569
  Sort Code: 40-07-13
 • Help Ukraine Emergency Appeal:
 • Account name:
  Association of Ukrainians in Great Britain Limited Account Number: 63511952
  Sort Code: 20-65-89

November 20, 2023
EXCLUSIVE EXPOSITION ON HOLODOMOR BY NATIONAL MUSEUM OF HOLODOMOR-GENOCIDE

For the first time in London - an exclusive exposition on the Holodomor by the National Museum of Holodomor-Genocide, Kyiv, Ukraine

We invite you to our exclusive exposition event dedicated to remembering the Holodomor: Uncondemned Genocide Of Ukrainians. For the first time, our event partner, the National Museum of Holodomor-Genocide from Kyiv, Ukraine, brings their exposition to London.

The Holodomor, also known as the Great Ukrainian Famine, was a man-made famine in Soviet Ukraine from 1932 to 1933 that claimed the lives of millions of Ukrainians. The Holodomor has been officially recognized as a genocide of Ukrainians by the USSR regime in over 35 nations, including the United Kingdom, which made this recognition official in May 2023.

The National Museum of Holodomor-Genocide is a state museum preserving the memory of Holodomor victims and highlighting the history of the genocide of the Ukrainian nation in 1932-1933. The museum is the centre of commemoration for the millions of Ukrainians killed during the Holodomor. We are grateful for the opportunity to present materials generously provided by the museum for our exposition, including videos and print. All material will be provided in two languages Ukrainian and English.

A joint statement to the United Nations signed by 25 countries in 2003 declared that 7–10 million Ukrainians died during the Holodomor. It is our duty to those who perished during the Holodomor and to the Ukrainian nation as a whole to continue educating the world about the suffering caused by the atrocities of the Soviet regime and the Red Army.

We believe that only by understanding our history can we comprehend the present. With that in mind, one can hopefully draw parallels between the actions and attitudes displayed by the Soviets towards Ukrainians in the 1930s and what is happening in Ukraine today.

The exposition will be held at the London Branch of Association Of The Ukrainians In Great Britain and curated by AUGB London team.

Address: 154 Holland Park Avenue, W11 4UH

The event will run in two one-and-a-half-hour sessions:

14:00 – 15:30 and 15:30 – 17:00

Each 1.5-hour session will include:

• Time to view the poster exposition.

• Video about the Holodomor.

• Online guided tour of the National Museum of Holodomor-Genocide.

The exposition is free, but please be advised to book a free ticket to secure your entry.

Free tickets can be reserved here

Partners of the exposition:

Association of Ukrainians in Great Britain, London branch

Музей Голодомору I Holodomor Museum

AUW London - Association of Ukrainian Women in Great Britain

Support Ukraine / London Euromaidan

Support Ukraine Coordination Hub

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Перша в Лондоні ексклюзивна експозиція присвячена памʼяті  Голодомору від Національного музею Голодомору-геноциду, Київ, Україна.

Запрошуємо на наш ексклюзивний експозиційний захід, присвячений пам’яті Голодомору: Незасуджений Геноцид Українців.

Вперше наш партнер заходу, Національний музей Голодомору-геноциду з Києва, робить свою експозицію в Лондоні на базі Українського Культурного Центру, Союзу Українців в Великій Британії- Лондонському відділку.

Голодомор був штучно спричинений як механізм геноциду та репресій українців в Радянській Україні в 1932–1933 роках. Голодомор забрав життя мільйонів українців та був офіційно визнаний геноцидом українців режимом СРСР у понад 35 країнах, у тому числі у Великій Британії, яка офіційно визнала це у травні 2023 року.

Національний Музей Голодомору-Геноциду в Києві є державним музеєм, який зберігає пам'ять про жертв Голодомору та висвітлює історію геноциду українського народу 1932-1933 років. Музей є центром вшанування пам’яті мільйонів українців, убитих під час Голодомору. Ми вдячні за можливість представити щедро надані музеєм матеріали для нашої експозиції, зокрема відео та друковані матеріали. Усі матеріали будуть надані двома мовами українською та англійською.

У спільній заяві до ООН, підписаній 25 країнами у 2003 році, було зазначено, що під час Голодомору загинуло 7–10 мільйонів українців. Наш обов’язок перед тими, хто загинув під час Голодомору, і перед українським народом загалом – продовжувати інформувати світ про страждання, спричинені звірствами радянського режиму та Червоної армії.

Ми віримо, що лише розуміючи свою історію, можна осягнути сьогодення.

Ми сподіваємось що ця виставка допоможе провести паралелі між діями та ставленням радянської влади до українців у 1930-х роках і тим, що відбувається в Україні сьогодні.

Експозиція проходитиме у Лондонському Українському Культурному Центрі та куруватиметься командою СУБ Лондоні.

Адреса: 154 Holland Park Avenue, W11 4UH

Захід проходитиме

14:00 – 15:30 та 15:30 – 17:00

Кожна 1,5-годинна експозиція включатиме:

• Перегляд стендової експозиції.

• Короткий документальний фільм про Голодомор.

• Онлайн-екскурсія Національним Музеєм Голодомору-Геноциду.

Експозиція безкоштовна, але радимо забронювати безкоштовний квиток, щоб забезпечити собі вхід.

Безкоштовні квитки можна забронювати тут

Партнери експозиції:

- Національний Музей Голодомору-Геноциду, Київ, Україна

- Союз Українців у Великій Британії, Лондонський відділок

- Support Ukraine

- Союз Українок у Великій Британії, Лондонський відділок

November 13, 2023
HISTORY OF TOTALITARISM LECTURE

James Bartholomew, former Daily Telegraph lead-writer, talks about his plans to raise awareness about the 1932-33 Holodomor.

His book, The Welfare State We’re In, was described as “splendid” by the Nobel Prize-winner, Milton Friedman. In 2017, he founded the Museum of Communist Terror and three years later, he created the Foundation for the History of Totalitarianism.

Wednesday, 22nd of November, 2023, 7 pm

49 Linden Gardens, London W2 4HG

This is a free event but registration is required

Джеймс Бартолом’ю, колишній автор Daily Telegraph, розповідає про свої плани привернути увагу до Голодомору 1932-33 років.

Лауреат Нобелівської премії Мілтон Фрідман назвав його книгу «Держава добробуту, в якій ми перебуваємо» «блискучою». У 2017 році Джеймс заснував Музей комуністичного терору, а через три роки – Фонд історії тоталітаризму.

Середа, 22 листопада 2023 року, 19:00

49 Linden Gardens, Лондон W2 4HG

Це безкоштовний захід, але потрібна реєстрація

November 14, 2023
UKRAINIANS IN SCOTLAND LECTURE

Another exciting event! Save the date - 13th of December, 7PM at 49 Linden Gardens

We invite you to the presentation of a reader-friendly 250-page book awash with historic photographs and illustrations of Ukrainians in Scotland.

“They could not abandon their Ukrainian identities or cultural traditions. They were adamant that these would become an integral part of their lives...”

The number of tickets are limited. The event is free. Please join here

Ще одна подія! 13 грудня, 19:00 за адресою: Linden Gardens, 49

Запрошуємо на презентацію  250-сторінкової книжки, що складається з колекції історичних фотографій та ілюстрацій українців у Шотландії.

«Вони не могли відмовитися від своєї української ідентичності чи культурних традицій. Вони були впевнені, що це стане невід’ємною частиною їхнього життя...»

Кількість квитків обмежена. Захід безкоштовний. Будь ласка, приєднуйтесь тут

November 8, 2023
NEZLAMNA PHOTO PROJECT

NEZLAMNA is a photo project featuring the stories of 18 amazing Ukrainian women. “Nezlamna” is a unique Ukrainian word meaning invincible, unbreakable, resilient.

We created the NEZLAMNA project to chronicle the lives of these ordinary women in extraordinary circumstances. The project is dedicated to all of Ukraine’s nezlamna women, whether they reached safety abroad, stayed at home, or left for the front line to defend their country, people, and way of life.

FOLLOW US HERE https://instagram.com/vonanezlamna

FULL STORIES ON SITE https://nezlamna.me

NEZLAMNA

Trafalgar Girls раді представити проект NEZLAMNA. Що означає незламна для усіх українців? Це унікальне українське слово, що означає непереможна, неймовірна, сильна духом. З початком повномасштабного вторгнення Росіі в Україну це слово набуло особливого значення для мільйонів українців.

У фотопроекті NEZLAMNA ми представимо 18 українок, які зараз є біженками у Великій Британії, які є втіленням непереможності своєї нації. Ми створили проект NEZLAMNA, щоб описати життя цих звичайних жінок у надзвичайних обставинах.

Усі кошти, зібрані від цього проекту, підуть до фонду «Енеїда», який надає гуманітарну допомогу Україні з початку війни.

Ми присвячуємо цей проект усім незламним жінкам України, незалежно від того, потрапили вони в безпеку за кордон, залишилися вдома чи пішли на передову, щоб захищати свою країну, народ і спосіб життя.

ПІДПИШІТЬСЯ НА НЕЗЛАМНУ В INSTAGRAM, ЩОБ ПОЧУТИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ НЕПЕРЕМОЖНИХ ЖІНОК

https://instagram.com/vonanezlamna

ПОВНІ ІСТОРІЇ www.nezlamna.me

November 8, 2023
HOLODOMOR ANNIVERSARY

This year is the 90th anniversary of the Holodomor and the Association of Ukrainians in Great Britain is spearheading a campaign to commemorate its victims.  

The Day of Sorrow on Saturday 25 November is an anniversary that can never be forgotten and we must mark it in a way which both honours the innocent victims of the Holodomor and draws the parallel with Russia’s war against Ukraine today.

Over the past few years, Branches of the AUGB and the Association of Ukrainian Women have jointly collaborated in a Campaign of HOPE (Help Other People Eat) in memory of the victims of the Holodomor.

This has entailed collecting foodstuffs and delivering them to a local food bank and raising funds to help those less fortunate in Ukraine who have little to eat. We propose to repeat the Campaign again this year.

Each AUGB branch is planning its Holodomor service, check the details on our calendar of events:

https://augb.webflow.io/augb-events

Це рік 90-х роковин Голодомору, і Союз Українців у Великій Британії очолює акцію вшанування пам’яті його жертв.

25 листопада – річниця, яку ніколи не можна забувати, і ми повинні відзначити її так, щоб вшанувати невинних жертв Голодомору та провести паралель із сьогоднішньою війною Росії проти України.

Протягом останніх кількох років Відділи СУБ та Організація Українських Жінок (ОУЖ) спільно брали участь у Акції НАДІЇ (Help Other People Eat) в пам'ять про жертв Голодомору.

Акція передбачала збір продуктів харчування та доставку їх до місцевого продовольчого банку та збір фінансових пожертв для допомоги менш забезпеченим сімʼям в Україні. Ми пропонуємо повторити цю Акцію цього року в пам'ять про жертв Голодомору.

Кожен Відділ СУБ планує своє служіння, присвячене памʼяті жертв Голодомору, подробиці дивіться в нашому календарі подій:

https://augb.webflow.io/augb-events

November 3, 2023
BONFIRE NIGHT


Most of our AUGB branches are planning bonfire night 4-5th of November. You can check the page with our calendar of events to see the closest point you can visit.

https://augb.webflow.io/augb-events

One of them will be happening in Bradford, on Saturday, 4 November 2023, from 5pm, at the Ukrainian Community Centre.

The fire will be lit just after 5pm with fireworks scheduled for around 7.15pm, with sparklers available for children.

Bonfire night favourites such as pie and peas will be available to purchase throughout the event and the bar will be open for drinks to compliment the food.

This is not a ticketed event and entrance is free, but donations to #SupportUkraine are welcome. Collection buckets will be located around the venue for anyone wishing to make a financial donation in support of Ukraine.

Більшість наших відділів СУБ планує вечір багаття 4-5 листопада. Ви можете переглянути сторінку з нашим календарем подій, щоб побачити найближче місце, яке ви можете відвідати.

https://augb.webflow.io/augb-events

Одна з подій відбудеться у Бредфорді, у суботу, 4 листопада 2023 року, о 17:00 в Українському громадському центрі.

Ватру планується запалити одразу після 17:00, а феєрверк заплановано приблизно на 19:15. Також для дітей будуть доступні бенгальські вогні.

Під час заходу можна буде придбати страви, які є популярні під час цієї ночі багаття, а саме, пиріг і горох, і, звичайно бар буде відкритий для напоїв на додаток до їжі.

На цей захід не потрібні квитки, вхід безкоштовний, але вітатимуться пожертви на #SupportUkraine. В центрі будуть розміщені скриньки для пожертв для всіх, хто бажає зробити фінансовий внесок на підтримку України.

October 23, 2023
YOUTH SPACE FOR UKRAINIANS


This is for young people from Ukraine aged 10-17 who are living in the UK. Our Youth Space is a safe place to have fun and informally practice English language speaking and listening skills, whilst also meeting new friends. Each session we will play games, chat, and complete fun activities. We will have Ukrainian speakers available in the sessions to help the young people express themselves if needed, alongside other staff from the Ukrainian Support Helpline. The sessions are held online so a microphone and camera will be required.

Приєднуйтесь до команди Українського молодіжного онлайн-простору Barnardo's для молодих людей віком 10-17 років, які живуть по всій Великобританії. Наш молодіжний простір - це безпечне місце, де можна розважитися та практикувати розмовні навички та аудіювання англійською мовою в неформальній обстановці, а також познайомитися з новими друзями. На кожному занятті ми будемо грати в ігри, спілкуватися та виконувати веселі завдання. На заняттях будуть присутні носії української мови, які допоможуть вам висловити свої думки, якщо це буде необхідно, а також співробітники Ukrainian Support Helpline. Сесії проводяться онлайн, тому вам знадобляться мікрофон і камера.

We also offer Youth Space, which will be held on the 1st and 3rd Tuesday of every month for 15–17-year-olds, or on the 1st and 3rd Thursday of every month for 10–14-year-olds.

Ми також пропонуємо Молодіжний простір, який проводиться 1-го та 3-го вівторка кожного місяця для дітей 15-17 років або 1-го та 3-го вівторка кожного місяця для 10-14 років.                                                                                

Please click the following link for more information and to register: Barnardo's Ukrainian Virtual Youth Space Sign-up

You can find out more about our Ukrainian Support Helpline on our Website

October 20, 2023
MALVERN AUGB CELEBRATIONS

Організовано відділом CУБ у Малверні 01.10.2023 року чудове свято до дня Захисника та захисниць України також Козацтва  та Покрови. Ми щиро раді що у цей прекрасний день трьох свят ми об'єднали багато українських родин, щоб подякувати нашим захисникам та підтримати їх. Також було організовано збір коштів для наших захисників та захисниць усі зібрані кошти передані в Україну  для  закупівлі кровоспинних засобів. Також ми працюємо над проектом відкриття української суботньої школи у Малверні. Наша громада у Малверні ще зовсім молода, але ми віримо що кожен хто докладає свої можливості та зусилля до розвитку цієї спільноти отримує неймовірну, потужну українську енергію єдності, адже ми робимо це для нашого майбутнього - наших дітей.

Organized by the AUGB department in Malvern on October 1st, 2023, a wonderful holiday  - the Day of the Defenders of Ukraine, as well as Cossacks and Protection. We are sincerely glad that on this beautiful day of three holidays, we united many Ukrainian families to thank our defenders and support them. A collection of funds was also organized for our defenders, which all were transferred to Ukraine for the purchase of hemostatic agents.We are also working on a project to open a Ukrainian Saturday school in Malvern.Our community in Malvern is still quite young, but we believe that everyone who devotes their abilities and efforts to the development of this community receives an incredible, powerful Ukrainian energy of unity, because we do it for our future - our children.

October 20, 2023
UKRAINIANS TEACHERS COMING TO THE UK


Overseas teachers enrich the lives of students and add value to schools and the wider community. The Department for Education (DfE) wants to help Ukrainian refugees in any way we can, and we support and encourage schools and training providers to recruit Ukrainian teachers and teacher trainees.

We can help if you’re interested in teaching children aged 5 to 18. If you’d like to teach other age groups, try teaching in a university or teaching in further education.

Read more information here: https://getintoteaching.education.gov.uk/non-uk.../ukraine

Викладачі, що прибувають з-за кордону, збагачують життя учнів і додають цінності школам і громаді в цілому. Департамент освіти (DfE) хоче допомогти українським біженцям та підтримати та заохочити школи та заклади навчання набирати українських вчителів та вчителів-стажерів.

Подавайтеся, якщо ви зацікавлені в навчанні дітей віком від 5 до 18 років. Якщо ви хочете навчати інші вікові групи, ви можете спробувати викладати в університеті або в системі подальшої освіти.

Більше інформації можете знайти тут: https://getintoteaching.education.gov.uk/non-uk.../ukraine

October 20, 2023
HONORING THE LEGACY OF DR. YAROSLAVA YOSYPYSHYN

6 жовтня 2023 р. після тяжкої тривалої хвороби пішла із життя  д-р Ярослава Йосипишин, директор української Бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі, якою опікувалася і зберігала її фонди, головний редактор «Бюлетеня Української Бібліотеки імени Симона Петлюри», член НТШЄ, проф. УВУ в Мюнхені, учасник багатьох міжнародних конференцій.

Вічна Їй Пам’ять!

On October 6, 2023, Dr. Yaroslava Yosypyshyn, the dedicated director of the Ukrainian Library named after Simon Petliura in Paris, passed away after a prolonged and serious illness. She was known for her exceptional care and preservation of the library's collections, as well as her role as the editor-in-chief of the 'Bulletin of the Ukrainian Library named after Simon Petliura.' Dr. Yosypyshyn was also a distinguished member of the Shevchenko Scientific Society in Europe, a professor in Munich, and an active participant in numerous international conferences.

Her contributions and unwavering commitment to her work will be remembered with deep respect and gratitude. We extend our heartfelt condolences to her family and friends. May her memory be eternal.

October 11, 2023
RENOWNED DIPLOMAT DR.VOLODYMYR VASYLENKO: A LIFETIME OF SERVICE AND A LEGACY OF PEACE

З глибоким сумом повідомляємо, що 9 жовтня 2023 р. відійшов у вічність Володимир Василенко, доктор юридичних наук, високо професійний дипломат, заслужений юрист України, правознавець-міжнародник,професор УВУ. Він був співавтором проєкту Декларації про державний суверенітет України, представником України у Комісії та Раді ООН з прав людини, у 1990 р. У 1998-2002 рр. - Надзвичайний і Повноважний Посол у Великій Британії, відстоював державні інтереси,  був людиною високої культури та моралі, освіченої у багатьох сферах знань. Таким його будуть пам’ятати всі, хто його знав.

СУБ висловлює свої глибокі співчуття родині В.Василенка, Посольству України у ВБ, його колегам і друзям.

Вічна Йому пам’ять!

It is with profound sadness that we announce the passing of Dr. Volodymyr Vasylenko on 9 October, 2023.

Dr. Vasylenko was a distinguished legal scholar, a highly accomplished diplomat, an honoured lawyer of Ukraine, an international jurist and a respected professor. He will be remembered for his exceptional service, including his role as a co-author of the Declaration on State Sovereignty of Ukraine and his representation of Ukraine at the UN Human Rights Commission and Council in 1990. From 1998 to 2002, he served as Ukraine’s Ambassador to the UK.

Dr. Vasylenko was truly a man of great culture and unwavering morality, who had a profound understanding of various fields of knowledge. His legacy will live on in the hearts of all who had the privilege of knowing him. The Association of Ukrainians in Great Britain (AUGB) extends its deepest condolences to Dr. Vasylenko's family, the Embassy of Ukraine, his colleagues and friends. May his memory be eternal.

October 10, 2023
LIVERPOOL CALLING - AND THE RESULTS ARE

Liverpool’s cultural credentials are known the world over. But this year, they got a glow-up like never before as hosting a singing competition became a seminal moment in our city’s events history.

And let’s be clear – Eurovision didn’t make Liverpool. Liverpool made Eurovision.

On Thursday 26 October 2023 we’ll find out. ‘Liverpool Calling – And the Results Are In‘ is a special one-day event which will look back on the city’s Eurovision journey and take a deep dive into what was achieved.

It all takes place at ACC Liverpool. Arrival is from 8.45am and it’s a full-day event, which is set to finish at 4.30pm. And just like the majority of our Eurovision host city activities, it’s totally free.

Register your free place for this unique event here.

Культурні надбання Ліверпуля відомі в усьому світі. Але цього року вони набули такого блиску, як ніколи раніше, оскільки проведення співочого конкурсу стало переломним моментом в історії подій нашого міста.

І давайте будемо відверті: Євробачення не створило Ліверпуль. Ліверпуль зробив Євробачення.

У четвер, 26 жовтня 2023 року, ми проведемо «Liverpool Calling – And the Results Are» — це спеціальна одноденна подія, яка повертає місто до Євробачення та глибоко занурюється в те, що було досягнуто.

Все це відбудеться в ACC Liverpool. Прибуття з 8:45 ранку, цілий день, який має завершитися о 16:30. І, як і більшість заходів нашого міста-господаря Євробачення, це абсолютно безкоштовно.

Зареєструйтеся та отрмайте своє вільне місце для цієї унікальної події тут

Читайте більше за посиланням

October 10, 2023
BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHY OF ODESA "MEMORIES OF ODESA" IN LONDON

We are happy to present you a new illuminating exhibition of black and white photographs of the port city of Odesa ‘Memories of Odesa’, is an ode to this grand metropolis and its people. Awarded UNESCO Heritage status in 2023, Odesa remains an ‘Heroic city” despite sustained Russian bombardment during the summer of this year. This action has resulted in significant damage to historic buildings such as the city’s main Orthodox Cathedral, several museums and grand apartment buildings, not to mention tragic loss of life.

British photographer Nicholas Hopkins visited Ukraine in the spring of 2003 with thirty rolls of Agfa and Kodak monochrome and colour film, his Leica camera, and a desire to capture the daily life and environs of the ‘Hero City’ (an honour awarded to Odesa in 1945). In the spring of 2003 Odesa was in a state of flux after a long and bitter winter. Repairs were being undertaken to roads and infrastructure; Odesa was readying itself for the arrival of spring.

One third of all sales made will be donated to the independent Ukrainian charity Sunrise Ukraine which collects and distributes essentials such as medicine, food, baby food, clothes, and hygiene products.

Established shortly after the invasion of Ukraine by Russian forces in 2022, the charity continues to support hospitals, emergency services and communities in need.

Iryna Voievodina, stepdaughter of Nicholas Hopkins’ friend and guide in Ukraine, Stephen Ennis, works closely in assisting Sunrise Ukraine. Iryna lives between Odesa, where she is a practicing lawyer, and the UK, where her children currently live with Stephen and her mother, Olga.

Please contact the gallery for details of the Private View:

Exhibition dates:

9th November – 2nd December 2023

For further information, images & interview opportunities, please contact: Francesca Fiumano

Fiumano Clase

40-41 Pall Mall

London SW1Y 5JG

www.fiumanoclase.com

francesca@fiumanoclase.com

+447974092993

Gallery Opening hours:

Tuesday – Friday 11 am – 6pm Saturday – 12 noon – 4pm

14th – 17th November 11am – 4pm only, 18th November 11am – 2.30pm only. All other times by appointment

Ми раді представити вам нову виставку чорно-білих фотографій портового міста Одеса «Спогади про Одесу» — це ода величному мегаполісу та його жителям. У 2023 році Одеса отримала статус спадщини ЮНЕСКО, і залишається «містом-героїм», незважаючи на постійні російські бомбардування влітку цього року, які призвели до значних пошкоджень історичних будівель, таких як головний православний собор міста, кількох музеїв і великих житлових будинків, не кажучи вже про трагічну загибель людей.

Британський фотограф Ніколас Гопкінс відвідав Україну навесні 2003 року з тридцятьма рулонами монохромної та кольорової плівки Agfa та Kodak, своєю камерою Leica та бажанням зафіксувати повсякденне життя та околиці «міста-героя» (нагорода, присуджена Одесі в 1945). Навесні 2003 року Одеса була в стані зміни після довгої та лютої зими. Проводився ремонт доріг та інфраструктури; Одеса готувалася до приходу весни.

Третина від усіх продажів буде передана незалежній українській благодійній організації «Sunrise Ukraine», яка збирає та розповсюджує товари першої необхідності, такі як ліки, продукти харчування, дитяче харчування, одяг та засоби гігієни.

Благодійна організація, заснована незабаром після вторгнення російських військ в Україну в 2022 році, продовжує підтримувати лікарні, служби екстреної допомоги та громади, які потребують допомоги.

Ірина Воєводина, тісно співпрацює з компанією Sunrise Ukraine. Ірина живе між Одесою, де вона є практикуючим юристом, і Великою Британією, де зараз живуть її діти та її матір Ольга.

З питань приватного перегляду, напишіть до арт галереї.

Дати проведення виставки:

9 листопада – 2 грудня 2023 року

Для отримання додаткової інформації, та можливостей інтервʼю, будь ласка, звертайтеся до: Francesca Fiumano

Fiumano Clase

40-41 Pall Mall

Лондон SW1Y 5JG

www.fiumanoclase.com

francesca@fiumanoclase.com

+447974092993

Розклад роботи галереї:

Вівторок – п’ятниця 11:00 – 18:00, субота – 12:00 – 16:00

14–17 листопада лише з 11:00 до 16:00, 18 листопада лише з 11:00 до 14:30. В інший час за домовленістю

October 5, 2023
HAY BOOK FESTIVAL

The Hay Book Festival is once again partnering with the Lviv BookForum and streaming their events free to the world, 5–8 October.
If you are interested the link to register is here

On Friday 6 October, they will also be hosting a special live screening at Hay Castle, 7pm.

Hay Book Festival знову співпрацює з Lviv BookForum і безкоштовно транслює їхні події по всьому світу 5–8 жовтня.
Якщо хочете приєднатися, посилання для реєстрації тут

У п’ятницю, 6 жовтня, вони також організують спеціальний показ у прямому ефірі в Hay Castle о 19:00.

October 2, 2023
AUTUMN MYTHS. STORIES AND SPIRITS


All Souls Magic

Autumn myths. Stories & spirits.

28/10/2023

14.30-17.30

Ukrainian artist and a British medieval historian duo are collaborating on a project supported by the UCL Trellis Public Art programme. They will be recreating historic and folk rituals that helped people cope with change - from summer to autumn, from want to plenty, and from life to death.

Please join them at the Victoria Park Outdoor classroom during the All Souls season for an exchange of stories about wandering spirits and magical creatures in medieval times in the UK and Ukraine. Your contributions will inform the final artwork to be exhibited in March in East London.

We welcome the local Ukrainian community, especially those who recently arrived on the Homes for Ukraine scheme to attend the event, but also everybody who may be interested in volunteering at the Cordwainers Grow garden in Victoria Park.

This second seasonal workshop will bring these hands-on activities:

- Performance of a folk ritual artist Maria Magdalena and didukh making workshop

- Wish doll making

- Candle wax moulding

- Story exchanges activated by painted stones led by Sophie

- Participatory performances with Olha: imaginary exercises involving tea, food and painting

Collaborators:

Olha Pryymak is a Ukrainian-British artist working across painting and performance who will be holding drop-in tea sessions for the duration of the workshop.

Sophie Page is a historian of medieval magic, cosmology and living things (animals and plants). She has research interests and expertise in ritual, cosmological worldviews, folk traditions, magical objects, animals and literary narratives.

Cordwainers Grow is a local social enterprise set up in 2014 that aims to increase the quality of biodiversity in the local area and support the urban and peri-urban food growing movement to develop a more resilient food system. CG currently manages the Outdoor Classroom garden supported by Victoria Park, the Parks Management & Engagement team, and Tower Hamlets.

**As an outdoor event, we are subject to weather conditions. Please stay tuned for email updates in the 24 hours beforehand.

Ласкаво просимо всіх українців Лондона приєднатися на мистецьку подію під відкритим небом у Вікторія парку в Cordwainers Grow. Ми відтворимо історичні та народні обряди, які допомагали людям пережити зміни – від літа до осені, від потреби до достатку, від смерті до життя. Ми ділитимемось історіями про мандрівних духів і магічних створінь середньовіччя у Великобританії та Україні що святкувалися восени.

Ми вітаємо місцеву українську громаду, особливо тих, хто прибули за програмою Homes for Ukraine, щоб відвідати наш захід, а також усіх, хто може бути зацікавленим у волонтерстві в саду Cordwainers Grow у Вікторія парку. Ця подія проходитиме англійською мовою.

Цей другий сезонний семінар представить такі практичні заняття:

- Перформанс Марії Магдалини та воркшоп з приготування дідуха

- Виготовлення ляльки мотанки

- Виливання свічок з воску

- Обмін історіями, активований розмальованими каменями під керівництвом Софі

- Співпраця з Ольгою над створенням витвору мистецтва що виставлятимуться в UCL навесні 2024.

Співавтори:

Ольга Приймак – українсько-британська художниця, яка працює в жанрі живопису та перформансу, і під час події проводитиме чаювання.

Софі Пейдж — історик середньовічної магії, космології та живих істот (тварин і рослин). Вона має досліджує ритуали, космологічні поглядах на світ, народні традиції, магічні предмети і тварин, та літературні оповідання.

Cordwainers Grow — це місцева волонтерське об’єднання, створене в 2014 році що має на меті підвищити біорізноманіття місцевості, та підтримати вирощування продуктів харчування в містах для розвитку більш стійкої продовольчої системи. Наразі CG керує садом Outdoor Classroom при підтримці Victoria Park, Parks Management & Engagement Team, Tower Hamlets.

Дякуємо координаторам в Hackney Council програми Homes for Ukraine за інформаційну підтримку.

*Як подія на відкритому повітрі, ми залежимо від погодних умов. Слідкуйте за оновленнями електронною поштою за 24 години до цього.

Link to Eventbrite

September 30, 2023
POSTPONED EVENT


Unfortunately we have had to cancel the event about Scotland’s Ukrainians planned for Wednesday, 4th of October, due to a national rail and London Underground strikes. We are currently rescheduling and will keep you updated about the new date.

На жаль, нам довелося скасувати захід про українців Шотландії, запланований на середу, 4 жовтня, через страйки національної залізниці та лондонського метро. Зараз ми вирішуємо з-приводу нової дати.

September 28, 2023
PEACE BIKE EVENT


Join us for a Symbol of Solidarity: The Peace Bike Event

Date: October 25th, 2023

Time: 10:00 AM - 12:00 PM

Location: Portcullis House, Opposite Houses of Parliament, London

The Peace Bike is making a special appearance. This event is all about promoting support and solidarity between the UK and Ukraine during these challenging times.

Let's come together and make this event one to remember! Your support means the world to us, and we can't wait to see you there. Spread the word and come!

See you on October 25th!

Приєднуйтеся до символу солідарності: The Peace Bike Event

Дата: 25 жовтня 2023 року

Час: 10:00 - 12:00

Місце: Portcullis House, навпроти House of Parliament, Лондон

Ця подія спрямована на сприяння підтримці та солідарності між Великобританією та Україною в ці складні часи.

Давайте разом зробимо цю подію незабутньою! Ваша підтримка важлива для нас. Поширюйте інформацію та приходьте!

До зустрічі 25 жовтня!

#peacebicycle

September 21, 2023
KYIV CITY BALLET IN LONDON


The Kyiv City Ballet (KCB) were stranded in Paris when the Russian aggression began. Every member of the ballet company has been dispossessed of their homes and family, with many losing loved ones in the conflict. Despite this, the company has choreographed a production, A Tribute To Peace, as an accolade to their homeland and to remind the world of the overwhelming Ukrainian wish for peace.

The production has just concluded a successful month-long run at the Edinburgh Festival and before that was extremely well received at the York Theatre Royal, the Bath Theatre Royal and the Mermaid Theatre Southampton. Profits from the tour’s ticket sales will be directed towards the charitable and humanitarian outreach of the Kyiv City Ballet back home in Ukraine.

The KCB will be performing A Tribute To Peace at the Sadler’s Wells Peacock Theatre from 26th September to 30th September.  

You can use a discount code LONDON20 for tickets booked on the Sadler’s Wells website

Початок російської агресії Kyiv City Ballet зустрів у Парижі. Кожен учасник балетної трупи не мав змоги потрапити у свої будинкі та до своїх сімей, багато хто втратив близьких у конфлікті. Незважаючи на це, компанія поставила хореографію «Данина миру» як відзнаку своїй батьківщині та нагадування світу про величезне бажання українців миру.

Постановка щойно завершилась на Единбурзькому фестивалі, а до цього була надзвичайно добре сприйнята в  the York Theatre Royal, the Bath Theatre Royal and the Mermaid Theatre Southampton. Прибуток від продажу квитків на гастролі буде спрямовано на благодійну та гуманітарну діяльність Kyiv City Ballet в Україні.

KCB показує «Данину миру» в театрі Peacock Theatre Sadler’s Wells з 26 по 30 вересня.

Ви можете скористатися кодом знижки LONDON20 для бронювання квитків, на сайті Sadler’s Wells

September 20, 2023
BARON COURT THEATRE FESTIVAL


Returning for its third year, the Reboot Festival will take place at Barons Court Theatre between 5 - 23 September. As always, Reboot will consist of three different lineups of new short plays, with a different lineup each week.

The 17 scripts have been selected out of over 400 submissions from places as diverse as France, Nigeria, New Zealand, Japan, Mexico, India, Canada, Romania, the US and across the UK. With a wide selection of topics and issues being covered within this selection, there’s something for everyone to enjoy across the festival.

The Chronicles by Anna Halas will be part of the festival this week. It's the story of a mother who flees the War in Ukraine, and her reflections on the horrors she witnessed. Anna Halas, the playwright, is a Ukrainian, known for both her plays and her translations of other Ukrainian works.

General admission tickets start at £15, with concessions tickets at £10. Free tickets are offered for Ukrainian passport holders and NHS workers.

Check the program of the festival here:

https://www.baronscourttheatre.com/reboot-festival-3

З 5 по 23 вересня в Barons Court Theatre відбудеться третій поспіль Reboot Festival. Як завжди, Reboot складатиметься з нових коротких п’єс, з різними складами кожного тижня.

17 сценаріїв було відібрано з понад 400 заявок із таких різних країн, як Франція, Нігерія, Нова Зеландія, Японія, Мексика, Індія, Канада, Румунія, США та Великобританія. Завдяки широкому вибору тем і питань, які висвітлюються в цій добірці, кожен знайде щось для себе на фестивалі.

Цього тижня у рамках фестивалю пройдуть «Хроніки» Анни Галас. Це історія матері, яка тікає від війни в Україні, та її роздуми про жахи, свідком яких вона була. Драматург Анна Галас – українка, відома своїми п’єсами, і перекладами інших українських творів.

Вхідні квитки від £15, пільгові — від £10. Безкоштовні квитки для власників українських паспортів та працівників NHS.

Програму фестивалю дивіться тут:

https://www.baronscourttheatre.com/reboot-festival-3

September 22, 2023
PRESENTATION OF UKRAINIANS IN SCOTLAND BOOK


Another exciting event! Save the date - 4th of October, 7PM at 49 Linden Gardens

We invite you to the presentation of a reader-friendly 250-page book awash with historic photographs and illustrations of Ukrainians in Scotland.

“They could not abandon their Ukrainian identities or cultural traditions. They were adamant that these would become an integral part of their lives...”

The number of tickets are limited. The event is free. Please join here:

https://www.eventbrite.co.uk/e/scotlands-ukrainians-tickets-720764946357?aff=ebdssbdestsearch

Ще одна подія! 4 жовтня, 19:00 за адресою: Linden Gardens, 49

Запрошуємо на презентацію  250-сторінкової книжки, що складається з колекції історичних фотографій та ілюстрацій українців у Шотландії.

«Вони не могли відмовитися від своєї української ідентичності чи культурних традицій. Вони були впевнені, що це стане невід’ємною частиною їхнього життя...»

Кількість квитків обмежена. Захід безкоштовний. Будь ласка, приєднуйтесь тут:

https://www.eventbrite.co.uk/e/scotlands-ukrainians-tickets-720764946357?aff=ebdssbdestsearch

September 20, 2023
WINNERS OF 4TH HOLODOMOR ESSAY PRIZE COMPETITON ANNOUNCED

The Association of Ukrainians in Great Britain is pleased to announce the winners of the 4th AUGB Holodomor Essay Prize Competition 2023 as follows:  

1st prize: David Ruston, Wilmington Grammar School for Boys, Dartford

2nd prize: Diya Kotecha, Loughborough High, Loughborough

3rd prize: Cameron McClure, Dunottar School, Reigate

Highly Commended: Teddy Childs, Northampton School for Boys, Northampton

Highly Commended: Alexander Carter, Stockport Grammar School, Stockport

The fourth and most successful competition to date, the essays were of a very high standard this year. The Lead Judge Professor Olga Onuch, Professor of Comparative and Ukrainian Politics at the University of Manchester said of the winning essay, which focused on the French Statesman Edouard Herriot and his denial of the Holodomor after touring Kharkiv in 1933 "This is an outstanding essay and benefits from truly excellent writing.  Overall, the essay and its main ideas are very well argued, organized, and researched. It was a pleasure to read it."

Winner David Ruston, of Wilmington Grammar School, who is now set to study History at Selwyn College, Cambridge University said “I very much enjoyed the process of research and attempting to put to paper what I wanted to say about such a momentous event in less than 2000 words…  I will be studying History…so just the penning of this essay was useful to me as a way of improving my historical skills and I am very glad for it.”

Dr Luke Harris, David’s teacher said “David is one of the finest historians we've had the opportunity to teach here at Wilmington Grammar School for Boys, this is further evidence of this. We're very proud that he's going to Cambridge to read history. Thank you for organising the competition and for the fantastic prize.”

Second prize winner Diya Kotecha, of Loughborough High, focused on the impact of Holodomor on Ukrainian women and children in particular. Professor Onuch commented “The essay does a very good job of identifying the different impacts of the Holodomor on Ukraine and Ukrainians’ lives - focusing in on the direct impacts of the policies and famine on social and economic peasant life, women’s lives specifically, psychological trauma in the population, and culture and identity in Ukraine.…the substance and ideas presented are very rich.”

Third Prize winner Cameron McClure, who attends Dunottar School in Reigate, took an interesting approach in assessing how accurately the film ‘Mr Jones’ represented the key aspects of the Holodomor. Professor Onuch said “It was an excellent idea to compare primary documentation and evidence with the information presented in the film [Mr Jones]…. a particularly good job at this exact thing in the case of instances of cannibalism.”

AUGB would like to thank Professor Onuch for giving up her time to participate in this important project as the Lead Judge. The Essay Prize Competition, now running for the fourth time, is open to Sixth Form students (Years 12/13) attending any school or college in the UK and studying any subject. Candidates were invited to submit an essay, of between 1500 and 2000 words. The Association of Ukrainians in Great Britain (AUGB), in partnership with the Nadia Diuk Memorial Programme, offers a prize worth up to £1000, split between the candidate and their school, for the best essay on the topic of the 1932 – 1933 Holodomor, the Ukrainian famine in which an estimated seven million Ukrainians died over a period of 18 months.

To read essays, check

1rd Prize, David Ruston

2nd Prize, Diya Kotecha

3rd Prize, Cameron McCure

Highly Commended, Alexander Carter

Highly Commended, Teddy Childs

September 15, 2023
COUNCIL TAX DISCOUNT FOR HOMES FOR UKRAINE SCHEME HOLDERS


Useful information for those who rent accommodation.

Homes for Ukraine visa holders when they move to rented accommodation, are eligible for a 50% discount on council tax as they are disregarded persons.

Here is the link to the just published DLUHC guidance:

https://www.gov.uk/.../renting-private-accommodation...

"If you move out of sponsored accommodation into privately rented property or a home of your own, you will become liable for paying Council Tax. If you, and everyone else in your household, received a visa through the Homes for Ukraine scheme, you will need to pay 50% of the overall Council Tax bill."

We also attach the template letter that previously was put together for guests to unilaterally approach councils to get this discount.

For local councils, we sincerely hope you are either

i) already aware of and applying this discount or

ii) able to proactively adjust their bills and refund any differences, as we perceive a high barrier to guests individually being able to approach and navigate this level of bureaucracy with councils.

Visit the updated website for more information:

https://ukrainianrefugeehelp.co.uk/moving-into-your.../....

Корисна інформація для тих, хто знімає житло.

Ті, хто отримав візу за схемою Homes for Ukraine, і хоче переїхати в орендоване житло, мають право на 50% знижку на державний податок.

Ось посилання на щойно опубліковану інструкцію DLUHC:

https://www.gov.uk/.../renting-private-accommodation...

«Якщо ви переїджаєте зі спонсорованого житла в приватну орендовану нерухомість або власний будинок, ви маєте сплачувати державний податок. Якщо ви та всі інші члени вашої сім’ї отримали візу за схемою Homes for Ukraine, ви маєте право на 50% від загальної суми податкового збору».

Також додаємо шаблон листа, який раніше був складений для того, щоб гості могли в односторонньому порядку звертатися до рад для отримання цієї знижки.

Якщо ви місцева Рада  - ми щиро сподіваємося, що ви також

 i) вже знає та застосовує цю знижку або

 ii) надаєте можливість завчасно коригувати свої рахунки та відшкодовувати будь-які різниці, оскільки ми вважаємо це перешкодою для людей, які можуть індивідуально підходити та орієнтуватися на цьому рівні бюрократії з радами.

Для того, щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте цей сайт:

https://ukrainianrefugeehelp.co.uk/moving-into-your.../....

September 20, 2023
JOIN US FOR PRESENATION AND DISCUSSION


Join us for Prof. Luciuk's presentation and a discussion on "Enemy Archives: Soviet Counterinsurgency Operations and the Ukrainian Nationalist Movement – Selections from the Secret Police Archives" on 12th of October, 2023.

The documents seized from the insurgents and Soviet analyses of them shed light on a wide range of experiences in the underground: how the movement struggled to maintain discipline and morale, how it dealt with suspected informers, and how it resisted the ruthless Soviet state, laying the foundations for the continuing Ukrainian struggle against foreign domination.

The event is free, please book your place here:

https://www.eventbrite.co.uk/e/prof-lubomyr-luciuk-lecture-on-enemy-archives-tickets-716101457737?aff=erelpanelorg

Приєднуйтесь до нас на презентацію та дискусію професора Люцюка на тему «Ворожі архіви: радянські протиповстанські операції та український націоналістичний рух – вибране з архівів таємної поліції», що відбудеться 12 жовтня 2023 року.

Документи, вилучені у повстанців, і радянські аналізи про них проливають світло на широкий спектр досвіду підпілля: як рух боровся за підтримання дисципліни та моралі, як він мав справу з підозрюваними інформаторами та як він чинив опір безжалісній радянській державі, покладаючи основи продовження української боротьби проти іноземного панування.

Захід безкоштовний, забронювати місце можна тут:

https://www.eventbrite.co.uk/e/prof-lubomyr-luciuk-lecture-on-enemy-archives-tickets-716101457737?aff=erelpanelorg

September 22, 2023
SECRETS OF GREAT UKRAINIANS. SYMON PETLIURA.


Shevchenko Library and Archive of AUGB invite everyone to the movie and lecture. "Secrets of great Ukrainians. Symon Petliura"   directed by Akim Galimov, is about the the sensational investigation of the murder of Symon Petliura in Paris in 1926.

After the screening, a meeting with Stefan Dunikovsky, a participant in the film, a French lawyer, who searched for a lot of documents in the Parisian archives, which became the impetus for the creation of the film.

Start at 18.30. Thursday, September 28, 2023
The event is free. Registration is required - link  
https://www.eventbrite.co.uk/e/715395205317?aff=ebdshpsearchautocomplete&keep_tld=1

Запрошуємо на фільм і доповідь. Фільм із серії "Таємниці великих Українців. Симон Петлюра. Режисер Акім Галімов про сенсаційне розслідування вбивства Симона Петлюри в Парижі в 1926 році.

Після показу зустріч із Стефаном Дуніковським, учасником фільму, французьким адвокатом, Головою НТШ в Європі (Сарсель, Франція), який розшукав у паризьких архівах чимало документів, що стали поштовхом до створення фільму.

Початок о 18.30. четвер, 28 вересня 2023 р.

Захід безкоштовний. Реєстрація необхідна - лінк
https://www.eventbrite.co.uk/e/715395205317..https://www.eventbrite.co.uk/e/715395205317?aff=ebdshpsearchautocomplete&keep_tld=1

August 29, 2023
CALLING ALL UKRAINIANS TO SHARE YOUR STORIES FOR A THEATRE PROJECT


Dr. James Jarrett, Artistic Director of the Blackwater Theatre Company is looking for Ukrainians with a story to tell – a story of resilience, courage, and unwavering spirit in the face of adversity.

Our upcoming theatre endeavour, titled "Blood. Fear. Courage: A Ukrainian Theatre Project," seeks to illuminate the incredible stories of those who experienced the invasion of Ukraine. We're eager to connect with Ukrainian individuals who are willing to share their personal narratives, contributing to an emotionally impactful and thought-provoking theatrical production.

The play will be performed at The Mercury Theatre, Colchester on the 19th, 21st, and 22nd of October 2023, as part of the Colchester Fringe Theatre Festival.  This will be an historic event that will live long in the memory of the people of Colchester, and will be documented for future generations.

The play will be performed by professional actors, but the script itself will be taken directly from the words of the Ukrainian people, who lived through the invasion of their country by Russia. All names will be changed to protect the privacy and anonymity of the participants if they wish.

All testimonies are valuable, but we are certainly interested in hearing from those who travelled across the country to Poland before coming to the UK, and from those who were conscripted to fight to defend their country.

The longer-term plan is to develop the project into a series of performances, workshops, and employment opportunities for the benefit of the Ukrainian community in the UK, and, in particular, to provide opportunities for young Ukrainian people who wish to work in the theatre.

For more information about the Colchester Fringe Theatre Festival and the inspiring "Blood. Fear. Courage: A Ukrainian Theatre Project," please visit the official festival website:

https://www.colchesterfringe.com.


Закликаємо всіх українців поділитися своїми історіями для  театрального проекту!

Джеймс Джаретт, художній керівник Blackwater Theatre Company шукає українців, які хочуть розповісти історію – історію стійкості, мужності та непохитного духу.

Наша майбутня театральна ініціатива під назвою «Кров. Страх. Відвага: український театральний проєкт» прагне висвітлити неймовірні історії тих, хто пережив вторгнення в Україну. Ми прагнемо спілкуватися з українцями, які готові поділитися своїми особистими історіями, що можуть вплинути та спонукати до роздумів.

Вистава буде показана в The Mercury Theatre, Колчестер, 19, 21 і 22 жовтня 2023 року в рамках Colchester Fringe Theatre Festival. Це буде історична подія, яка надовго залишиться в пам’яті жителів Колчестера та буде задокументована для майбутніх поколінь.

Виставу гратимуть професійні актори, але сам сценарій буде взятий безпосередньо зі слів українців, які пережили вторгнення Росії. Усі імена буде змінено для захисту конфіденційності та анонімності учасників, якщо вони цього бажають.

Усі свідчення є цінними, але нам, безумовно цікаво почути тих, хто подорожував через усю країну до Польщі, перш ніж приїхати до Великобританії, і від тих, хто був призваний воювати, щоб захистити свою країну.

Довгостроковий план полягає в тому, щоб розвинути проект у серію вистав, майстер-класів та можливостей працевлаштування української громади у Великій Британії, і, зокрема, надати можливості молодим українцям, які бажають працювати в театрі.

Щоб дізнатися більше про Colchester Fringe Theatre Festival та проєкт «Кров. Страх. Відвага: український театральний проєкт», будь ласка, відвідайте офіційний сайт фестивалю:

https://www.colchesterfringe.com.

August 24, 2023
HAPPY INDEPENDENCE DAY

Our very best wishes go out to everyone on Ukraine’s Independence Day.

This day, 24 August, is particularly poignant to every Ukrainian, irrespective of faith, location or language. It is a day that reminds us all of generations of our ancestors who formed our nation and sacrificed their lives for a free and independent Ukraine. And though today marks only the 32nd anniversary of independence, our historical and cultural national identity stems back centuries to the times of ancient Kyivan-Rus’. This is a very proud history which Russia has plundered and distorted over centuries, killing millions of Ukrainians to try and wipe the Ukrainian nation off the face of the earth.  

Before the eyes of the world, Ukraine is demonstrating its commitment to independence - rejecting Russia’s control, barbarism, tyranny and influence. In turn, the free world has very decisively responded to Russia’s all-out war by providing incredible support to Ukraine and Ukrainians. This is particularly true of the United Kingdom which has been instrumental in not only increasing the supply of military aid and equipment for the restoration of Ukraine’s sovereign territory, but also in providing a safe haven to tens of thousands of Ukrainians fleeing the war.

The future peace, freedom and independence of Europe continues to be fought for today on Ukrainian soil. Since 2014 alone, Russia has savagely perpetrated countless war crimes and crimes against humanity in Ukraine. Thousands of innocent civilians have been killed, including children; thousands have suffered the barbarism of torture and rape, thousands of Ukrainian children have been kidnapped and taken to Russia, and thousands of children have been left orphaned.  

A ruthless criminal terrorist state must not be allowed to walk away from its heinous crimes unpunished. We stand with the Ukrainian people in rejecting any outcome that does not return every inch of Ukrainian land, including Crimea, back to Ukraine. This is the only option that will guarantee peace and security in Europe.

We must all remain uncompromising and united in our resolve to do everything possible to ensure that Ukraine prevails and that its independence, freedom and sovereign borders are fully restored. And then, and only then, will we all be able to truly celebrate Ukraine’s Independence Day throughout the world.

Slava Ukraїni!

Ми щиро вітаємо всіх із Днем Незалежності України.

Цей день, 24 серпня, є особливо хвилюючим для кожного українця, незалежно від віри, місця чи мови. Це день, який нагадує всім нам про покоління наших предків, які творили нашу націю та віддали своє життя за вільну та незалежну Україну. І хоча сьогодні лише 32-а річниця Незалежності, наша історико-культурна національна ідентичність сягає корінням у часи давньої Київської Русі. Ми маємо історію, якою пишаємося, і яку, на жаль, Росія протягом століть руйнує та спотворює, вбиваючи мільйони українців та намагаючись стерти українську націю з лиця землі.

На очах світу Україна демонструє свою відданість Незалежності – відкидаючи контроль, варварство, тиранію та вплив Росії. У свою чергу вільний світ дуже рішуче відповідає на тотальну війну Росії, надаючи неймовірну підтримку Україні та українцям. Особливо – Велика Британія, яка відіграєважливу роль не тільки у збільшенні постачання військової допомоги та обладнання для відновлення суверенної території України, а й у забезпеченні притулку для десятків тисяч українців, які були змушені тікати від війни.

За майбутній мир, свободу та незалежність Європи сьогодні продовжується боротьба на українській землі. Лише з 2014 року Росія жорстоко вчинила незліченну кількість військових злочинів і злочинів проти людства в Україні. Тисячі невинних мирних жителів були вбиті, включаючи дітей; тисячі постраждали від варварства тортур і зґвалтувань, тисячі українських дітей були викрадені та вивезені до Росії, а тисячі дітей залишилися сиротами.

Не можна дозволяти безжалісній злочинній терористичній державі залишатися безкарною після скоєння всіх цих жахливих злочинів. Ми підтримуємо український народ і відкидаємо будь-який результат, який не включає повернення кожного дюйму української землі, включно з Кримом, Україні. Це єдиний варіант, який гарантує мир і безпеку в Європі.

Ми всі маємо залишатися безкомпромісними та єдиними у своїй рішучості зробити все можливе для того, щоб Україна перемагала та щоб її незалежність, свобода та суверенні кордони були повністю відновлені. І тільки тоді ми всі зможемо по-справжньому святкувати День Незалежності України в усьому світі.

Слава Україні!

Photo by Olexandra Onopriienko

August 23, 2023
EXCITING NEWS FROM THE UNIVERSITY OF MANCHESTER

The University of Manchester has appointed the first-ever Professor of Comparative and Ukrainian Politics in the UK and the wider English-speaking world, in a move that demonstrates the leading role of the University when it comes to the study of contemporary Ukraine.

“The appointment of the first Professor of Comparative and Ukrainian Politics is long overdue in the English-speaking world and is a major milestone, not only for the Ukrainian community in the UK but also globally,” said Anna Dezyk MBE, Deputy Chair of the Association of Ukrainians in Great Britain (AUGB).

“Professor Onuch's enthusiasm and extensive expertise in this area provide a fantastic platform for the study of Ukrainian Politics to finally move out of the shadows and take its rightful place in academia.”

Dr Onuch has a special relationship with AUGB as she is for the first time this year Lead Judge of our Holodomor Essay Prize.

We extend our warmest wishes to her for continued success in her groundbreaking work and her contributions to the academic world.

https://www.manchester.ac.uk/.../uks-first-professor-of.../

Університет Манчестера призначив першого в історії професора порівняльної та української політології у Великій Британії та англомовному світі, що демонструє провідну роль університету у дослідженні сучасної України.

«Призначення першого професора порівняльної та української політології давно назріло в англомовному світі та є важливою віхою не лише для української громади у Великій Британії, а й у всьому світі», – розповідає Анна Дезик, MBE, заступник голови Союзу Українців у Великій Британії (СУБ).

«Ентузіазм і великий досвід професорки у цій сфері створюють фантастичну платформу для того, щоб дослідження української політики нарешті вийшло з тіні та посіло належне місце в академічному середовищі».

Д-р Онух має особливі стосунки з суботи, оскільки цього року вона вперше є головним суддею нашої Премії за есе про Голодомор.

Ми висловлюємо наші найтепліші побажання та подальших успіхів у її новаторській роботі та внеску в науковий світ.

August 22, 2023
IAN SUTHERLAND PRESENT HIS NEW BOOK ABOUT UKRAINE

4th of September, Ian Sutherland presents his latest book, Catastrophe – a literary, historical novel, set in Ukraine during the aftermath of the Chornobyl Nuclear Power Plant disaster in 1986 – in Daunt Books, Holland Park.

The story involves an ex-ballerina, now in exile and dying of cancer in New York City, recounting the desperate search for her nuclear physicist husband after the explosion. In writing, he undertook two research trips to Ukraine and did extensive research (including technical, being a Mechanical Engineer by training) and grew to love and appreciate the landscapes and people.

At his recent South African launch, he was interviewed by the Honorary President of the Ukrainian Association of South Africa who worked at the UNDP Chornobyl Programme. A portion of the proceeds of their Cape Town launches was donated to the Ukrainian charity Voices of Children. Join the book launch and talk with author at Daunt Books, Holland Park from 6.30 PM till 8.30 PM.

August 21, 2023
SHEVCHENKO LIBRARY VISIT

We were very pleased to welcome a number of guests from the British Library, British Museum, Victoria and Albert Museum, Oxford Bodleian Library, Polish Library & Museum and scholars from Ukraine last night to a private guided tour of the Shevchenko Library & Archive (SL&A) given by the Library’s Curator, Dr Ludmila Pekarska. It was a pleasure to see everyone and we look forward to collaborating on various possible joint ventures in the future.

Formed in 1947, the Shevchenko Library & Archive is one of the largest Ukrainian emigre libraries in Europe. Its premises were recently refurbished and last night’s visitors had the opportunity to compare the old with the new.

For further information about the SL&A please contact Ludmila Pekarska by phone on 0207 2298392 or by email ludmila.pekarska@augb.co.uk

Ми були дуже раді вітати низку гостей з Британської бібліотеки, Британського музею, Музею Вікторії та Альберта, Оксфордської Бодліанської бібліотеки, Польської бібліотеки та музею та науковців з України вчора ввечері на приватну екскурсію Бібліотекою та архівом Шевченка (SL&A ), яку провела куратор бібліотеки д-р Людмила Пекарська. Було приємно бачити всіх, і ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю в різних можливих спільних підприємствах у майбутньому.

Бібліотека-архів імені Шевченка, що була створена 1947 року, є однією з найбільших українських емігрантських бібліотек у Європі. ЇЇ приміщення нещодавно відремонтували.

Для того, щоб отримати додаткову інформацію про бібліотеку, будь ласка, зв’яжіться з Людмилою Пекарською за телефоном 0207 2298392 або електронною поштою ludmila.pekarska@augb.co.uk

August 7, 2023
NEW BRANCH IN MALVERN


We are very pleased to announce that during an inaugural General meeting held on 1 August, the Malvern Branch of the Association of Ukrainians in Great Britain was formally established with Natalia Kuchmak elected as Branch Chair.

We would like to welcome all of our new Malvern Branch members into the AUGB fold and wish the newly elected new Chair, Branch Committee and Internal Audit Committee every success in their work.

Ми дуже раді повідомити, що під час Загальних зборів, які відбулися 1 серпня, було офіційно створено Малвернський відділ Союзу Українців у Великій Британії, а головою осередку обрано Наталію Кучмак.

Ми хотіли б привітати всіх наших нових членів Відділу в Малверні, що стали частиною СУБ і побажати новообраним Голові, Управі Відділу та Контрольній Комісії Відділу успіхів у їхній роботі.

August 4, 2023
NEW BRANCH IN RUGBY


We’re delighted to welcome Rugby to the AUGB Branch family following their inaugural meeting on 15 July, which was attended by Deputy Mayor of Rugby, Simon Ward. Rugby was previously a Branch but was dissolved in 2007, so their revival is even more welcome. Testament to the long history of our association in this country, newly elected chair Anna Nepip-Frankis follows in the footsteps of her father Teodor ‘Ted’ Nepip who was the former longstanding Chair. With a new generation of members, we look forward to working together for the benefit of all Ukrainians and those of Ukrainian descent in the Rugby area!

The AGM was followed by a special presentation of a signed football from the Ukrainian national team when they played England in March. This was kindly donated by  Keith Lawson, who presented the signed ball to 8-year-old Yegor to take back to his father in Ukraine.

Ми раді вітати Рагбі в родині відділів СУБ після їх інавгураційної зустрічі 15 липня, на якій був присутній заступник мера Рагбі Саймон Уорд. Регбі колись вже був відділом, але був розпущений в 2007 році, тому ми ще більше радіємо його відродженню. Свідченням довгої історії нашої організації в цій країні є те, що новообрана голова Анна Непіп-Френкіс йде по стопах свого батька Теодора «Теда» Непіпа, який був колишнім головою. З новим поколінням членів ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи на благо всіх українців і українців у регіоні Рагбі!

Після Загальних зборів відбулася спеціальна презентація підписаного футбольного м’яча від збірної України під час гри проти Англії в березні. Кейт Лоусон люб’язно подарував підписаний м’яч 8-річному Єгору, щоб він зміг привезти його до свого батька в Україну.

July 18, 2023
ACTIVITIES FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN LONDON


There are a lot of activities, programmes and support available for children and young people up until the age of 25, both this summer and throughout the year, which can be accessed just for fun and /or to help with developing new skills and interests as well as making new friendships. All of these programmes are available to Ukrainian children, as well as any other young people residing in our two boroughs.

More information about the current offers can be found via the links below:

In Westminster:

- Our City website covers a wide range of free and low-cost activities (including Holiday Activity and Food Programme) available for under-25s in Westminster and Kensington & Chelsea offers - https://ourcity.org.uk

- City Lions project for young people aged 13-16 living or attending school in Westminster - https://citylions.org/whats-on-in-westminster

- Westminster Youth Hubs - https://fisd.westminster.gov.uk/kb5/westminster/fis/advice.page?id=IY14CZA2dvQ

- We Got You, You Got This Campaign – this campaign has been launched to start a conversation with young people about taking control of their mental health and finding the best support available to them – more information can be found in this link: https://www.westminster.gov.uk/we-got-u.

Mental Health Youth Workers offer regular sessions in Westminster youth clubs – please find the leaflet outlining the details of the offer attached and a helpful video here: https://www.youtube.com/watch?v=p65tNgrk_54

In Royal Borough of Kensington & Chelsea:

- Our City covers a wide range of free and low-cost activities (including Holiday Activity and Food Programme) available for under-25s in Westminster and Kensington & Chelsea - https://ourcity.org.uk/

- Activities and Things to do in Kensington & Chelsea - https://www.rbkc.gov.uk/kb5/rbkc/fis/family.page?familychannel=10

- Kensington & Chelsea Youth Clubs - https://www.rbkc.gov.uk/kb5/rbkc/fis/advice.page?id=wWN01GOhxwI

- We Got You, You Got This Campaign – this campaign has been launched to start a conversation with young people about taking control of their mental health and finding the best support available to them – more information can be found in this link: https://www.westminster.gov.uk/we-got-u.

Mental Health Youth Workers offer regular sessions in Kensington & Chelsea youth clubs – please find the leaflet outlining the details of the offer attached and a helpful video here: https://www.youtube.com/watch?v=p65tNgrk_54

In addition to these local offers, we have also attached leaflets outlining Barnardo’s Virtual Youth Space for Ukrainian Young People aged 11-17, which may be of interest. Lastly, if you & your children enjoy theatre and performing arts,

the popular Kids Week theatre promotion is back. You can nab a free child ticket (for children aged 17 and under) to 30+ London theatre shows with the purchase of a full-priced adult ticket from the Official London Theatre's Kids Week website.

Kids Week Discount Codes July 2023 - MoneySavingExpert

Існує багато заходів, програм і підтримки, доступних для дітей та молоді віком до 25 років, як цього літа, так і протягом усього року, доступ до яких можна отримати якщо ви шукаєте активності для розвитку нових навичок та інтересів, а також для того, щоб завести нових друзів. Усі ці програми доступні українським дітям, а також будь-якій іншій молоді, яка проживає тут.

Більше інформації про поточні пропозиції можна знайти за посиланнями нижче:

У Вестмінстері:

-Our City  - охоплює широкий спектр безкоштовних і доступних заходів (включаючи святкові заходи та програму харчування), доступних для молоді до 25 років у Вестмінстері та Кенсінгтоні та Челсі.

https://ourcity.org.uk  

- City Lions project для молоді 13-16 років, яка проживає або навчається у Вестмінстері -

https://citylions.org/whats-on-in-westminster

- Молодіжні центри - https://fisd.westminster.gov.uk/kb5/westminster/fis/advice.page?id=IY14CZA2dvQ

- Кампанія We Got You, You Got This – цю кампанію було запущено, щоб розпочати розмову з молодими людьми про контроль над своїм психічним здоров’ям і пошук найкращої доступної для них підтримки – більше інформації можна знайти за цим посиланням:

https://www.westminster.gov.uk/we-got-u

Молодіжні працівники з питань психічного здоров’я пропонують регулярні заняття у молодіжних клубах Вестмінстера – будь ласка, перегляньте брошуру з детальним описом пропозиції та корисне відео тут:

https://www.youtube.com/watch?v=p65tNgrk_54

У Кенсінгтоні і Челсі:

- Our City  охоплює широкий спектр безкоштовних і доступних заходів (включаючи святкові заходи та програму харчування), доступних для молоді до 25 років у Вестмінстері та Кенсінгтоні та Челсі - https://ourcity.org.uk/

-Активностіі чим зайнятися в Кенсінгтоні та Челсі - https://www.rbkc.gov.uk/kb5/rbkc/fis/family.page?familychannel=10

- Молодіжні клуби Кенсінгтона та Челсі - https://www.rbkc.gov.uk/kb5/rbkc/fis/advice.page?id=wWN01GOhxwI

- Кампанія We Got You, You Got This – цю кампанію було запущено, щоб розпочати розмову з молодими людьми про контроль над своїм психічним здоров’ям і пошук найкращої доступної для них підтримки – більше інформації можна знайти за цим посиланням:

https://www.westminster.gov.uk/we-got-u

Молодіжні працівники психічного здоров’я пропонують регулярні заняття в молодіжних клубах Кенсінгтона та Челсі – будь ласка, перегляньте брошуру з детальним описом пропозиції та корисне відео тут

https://www.youtube.com/watch?v=p65tNgrk_54

Окрім цих пропозицій, ми також додали листівки з описом віртуального молодіжного простору Barnardo для українських молодих людей віком 11-17 років. Також, якщо ви та ваші діти любите театр і сценічне мистецтво, популярна театральна акція Kids Week повертається. Ви можете придбати безкоштовний дитячий квиток (для дітей віком до 17 років) на понад 30 лондонських театральних вистав, придбавши повний квиток для дорослих на веб-сайті офіційного Лондонського театрального тижня Kids Week.

Коди знижок на Дитячий тиждень, липень 2023 - MoneySavingExpert

July 17, 2023
MAVKA: THE FOREST SONG IN THE UK


We are thrilled to announce the upcoming UK & Irish release of "Mavka: The Forest Song", from 28th July, both Ukrainian and English versions.

In this beautiful animated story based on Ukrainian folklore, Mavka, a spirited nymph, falls in love with Lucas, a village artist, in an enchanted forest. Their forbidden romance faces challenges from disapproving spirits and Mavka’s protective father. As a dark force threatens the forest, Mavka and Lucas embark on a journey to save their worlds, learning about love, bravery, and the interconnectedness of nature.

With stunning visuals and a magical soundtrack, Mavka: The Forest Song is a heartwarming adventure that celebrates the power of love and harmony between humankind and the natural world.

Proudly presented in both its original Ukrainian version (with English subtitles) and in English language across UK and Irish cinemas, Mavka: The Forest Song is a moving and inspiring story for the whole family to experience.

We'll keep you updated about the cinema booking link very soon!

Ми раді повідомити про реліз «Мавки: Лісова пісня» у кінотеатрах Великої Британії та Ірландії з 28 липня, українською та англійською мовами.

У цій прекрасній мультиплікаційній історії, заснованій на українському фольклорі, у зачарованому лісі смілива німфа Мавка закохується в сільського художника Лукаса. Їхній заборонений роман стикається з проблемами з боку несхвальних духів і батька-захисника Мавки. Оскільки темна сила загрожує лісу, Мавка та Лукас вирушають у подорож, щоб врятувати свої світи, дізнаючись про любов, хоробрість і взаємопов’язаність природи.

Поєднуєючи в собі приголомшливі ефекти і чарівний саундтрек, «Мавка: Лісова пісня» — це зворушлива пригода, яка прославляє силу любові та гармонії між людством і світом природи.

«Мавка: Лісова пісня», яка з гордістю представлена в оригінальній українській версії (з англійськими субтитрами) та англійською мовою в кінотеатрах Великої Британії та Ірландії, — це зворушлива та надихаюча історія для всієї родини.

Незабаром чекайте на інформацію про бронювання квитків в кінотеатри!

July 12, 2023
AUGB'S 78TH ANNUAL GENERAL MEETING

On Saturday 8 July, 75 AUGB branch delegates, Board members and guests met in Nottingham for AUGB’s 78th Annual General Meeting. We were also pleased to welcome Eduard Fesko, Minister Counsellor of the Ukrainian Embassy, who spoke about the 500th day of Russia’s full-scale invasion of Ukraine and our certainty of victory, and representatives of the Association of Ukrainian Women, the Association of Ukrainian Teachers and the Ukrainian Information Service (UIS).

We also received messages of support from the Ukrainian World Congress, Bishop Kenneth Nowakowski, the Ukrainian Youth Association, UIS, the Ukrainian Religious Society of Saint Sophia and (jointly) from Support Ukraine and British-Ukraine Aid.
AUGB Chair Petro Rewko warmly welcomed those present, especially delegates from new Branches in Eastbourne and Dundee, and guests from Malvern, shortly to be formed as a Branch, and we remembered, with a minute’s silence, members of the community who had died over the last year and all the defenders who have given their lives for Ukraine’s freedom.

In addition to the formal AGM proceedings, which included the re-election of Petro Rewko as AUGB Chair and a new Board of Directors, there were lively group discussions on key topics, including government policy towards displaced Ukrainians after December 2024, encouraging new activists, improving communications and opportunities for enhancing activities.

AUGB Nottingham presented their ‘Peace Bicycle’ project and encouraged other Branches to join in with their fundraising plans.
We thank AUGB Nottingham for their warm hospitality and congratulate Petro Rewko and the Board on their election. We look forward to another year of fruitful collaboration for the benefit of our communities and Ukraine!

The new Board of Directors includes:
Petro Rewko (Chair)
Hanya Dezyk, Iryna Terlecky, Allison Linda, Chymera Martyn,Gorash Yevgen, Jurczyszyn Zoryana, Kaniuka John, Klymenko Tanya, Kosmirak Marian, Kurlak Ewhen, Kurlak Fedir, Luczka Peter, Muzyczka Volodymyr, Poluzyn Aleksandra, Pzenyczniak Paul, Ratycz Bohdan, Rutkowskyj Andriy, Surma Volodymyr, Terlecky Bohdan.
Internal Audit Committee: Matwijiwskyj Mykola Rev (Chair)
Members: Chymera Andriy, Karpynec Wolodymyr.
Mediation Committee: Sokolowska Natalka (Chair)
Members: Los Petro, Pilak Myron.
Deputies to IAC and MC: Szczur Markian, Zamulinska Kateryna.

У суботу, 8 липня, 75 делегатів відділу СУБ, членів Ради Директорів та гостей зустрілися в Ноттінгемі на 78-их щорічних Загальниз зборах СУБ. Ми також були раді вітати радника Посольства України Едуарда Феська, який виступив з промовою про 500-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну та нашу впевненість у перемозі, а також представників Асоціації українок, Асоціації українських вчителів та Української Інформаційної Служби (УІС).

Ми також отримали слова підтримки від Світового Конґресу Українців, єпископа Кеннета Новаковського, Спілки Української Молоді, УІС, Українського Релігійного Товариства Святої Софії та організацій Support Ukraine та British-Ukraine Aid.
Голова СУБ Петро Ревко тепло привітав присутніх, особливо делегатів із нових Відділів у Істборні та Данді, а також гостей із Малверна, який незабаром відкриє новий Відділ. Також ми згадали хвилиною мовчання членів громади, які загинули за минулий рік та всіх захисників, які віддали життя за волю України.

Окрім офіційної частини загальних зборів, які включали переобрання Петра Ревка Головою СУБ та Ради Директорів, ми провели жваві групові дискусії на ключові теми, зокрема політику уряду щодо переміщених українців після грудня 2024 року, заохочення нових активістів, покращення комунікацій та можливостей для активізації діяльності.

AUGB Ноттінгем представив свій проєкт «Велосипед миру» та закликала інші відділи приєднатися до планів зі збору коштів.
Ми дякуємо AUGB Ноттінгем за теплу гостинність і вітаємо Петра Ревка та Раду Директорів з обранням. З нетерпінням чекаємо ще одного року плідної співпраці на благо наших громад та України!

До нового складу Ради Директорів входять:
Петро Ревко (Голова)
Аллісон Лінда, Химера Мартин, Децик Анна, Ґораш Євген, Юрчишин Зоряна, Канюка Іван, Клименко Таня, Космірак Маріян, Курляк Євген, Курляк Федір, Лучка Петро, Музичка Володимир, Полюжин Александра, Пшеничняк Павло, Ратич Богдан, Рутковський Андрій, Сурма Володимир, Терлецький Богдан, Терлецька Ірина.
Контрольна Комісія:
Матвіївський Микола (Голова)
Члени: Химера Андрій, Карпинець Володимир.
Мировий Суд:
Соколовська Наталка (Голова)
Члени: Лось Петро, Пиляк Мирон.
Заступники КК та МС: Щур Маркіян, Замулінська Катерина.

July 7, 2023
HOPE AMIDST DESOLATION: RESILIENCE IN THE FACE OF 500 DAYS OF WAR


Ukraine has endured Russia’s illegal and brutal full-scale invasion for 500 days. The consequences have been devastating. War crimes have stained the land, with civilian infrastructure continually attacked and innocent lives shattered. Ordinary people, including children, have been kidnapped, tortured, and raped. 78% of Ukrainians have had a friend or relative injured or killed by Russia’s war.

It is not only the lives of many that have been affected by Russia’s war.  Ukraine's environment has been ravaged. The Khakhovka dam, once a symbol of prosperity, now stands as a haunting reminder of ecocide—a stark testament to the destruction inflicted upon Ukraine, its people, and on fertile agricultural land that fed millions around the world.

In the midst of these dark times, there is light and hope. We thank the UK government and all parliamentary parties for their resolve in providing both military and humanitarian support to Ukraine and for their faith in seeking to fully restore Ukraine’s sovereign territory, full independence, and a better democratic future. We are equally grateful to every UK organization, including all local authorities and the entire British population, for their incredible compassion and for the shelter, comfort, and support that they have provided and continue to provide to Ukrainian refugees while war rages in their country.

The Ukraine Recovery Conference in London, chaired by the UK government, brought together international support for Ukraine, raising over $60 billion for recovery and reconstruction. The UK alone committed over £4.7 billion in non-military assistance. These funds will address Ukraine's urgent recovery needs, promote private sector investment, drive innovative recovery through technology, and contribute to global security, prosperity, and the international rule of law. We look forward to these pledges being turned into positive action.

The UK has also introduced a new sanctions package, ensuring that sanctions remain in place until Russia pays for the damage that it has caused. The joint statement by the Governments of Ukraine and the UK emphasizes the event's role in unlocking Ukraine's potential, defeating Russian aggression, and promoting global security, prosperity, and the rule of law.

We look to the future, but Ukraine’s struggle isn't over. Ukraine's fights not only for its own sovereignty and territorial integrity but for the security and stability of the whole of Europe. We must continue to stand united against Russia's aggression and continue to support Ukraine until there is a just and lasting peace, with every perpetrator of aggression and every war criminal brought to justice.

The path to peace and prosperity will never be easy, but with determination and continuing support, Ukraine will rise, and this will be a testament to the indomitable spirit of its people, the unequivocal support of the free democratic world, and the triumph of hope over adversity.


CТІЙКІСТЬ СЕРЕД СПУСТОШЕННЯ: 500 ДНІВ ВІЙНИ

Вже 500 днів Україна потерпає від незаконного та жорстокого повномасштабного вторгнення Росії. Наслідки цієї війни є шокуючими. Воєнні злочини сплюндрували нашу землю, цивільна інфраструктура постійно піддається нападам, забираючи невинні життя. Звичайних людей, у тому числі дітей, викрадають, катують і ґвалтують. 78% українців мають друзів чи родичів, що були поранені або вбиті під час російської війни.

Російська війна вплинула не лише на життя багатьох. Екологія України спустошена. Каховська дамба, яка колись була символом процвітання, тепер є довічним нагадуванням про екоцид — яскраве свідчення руйнування, заподіяного Україні, її народу та родючим сільськогосподарським землям, які годували мільйони людей у всьому світі.

Посеред цих темних часів є світло і надія. Ми дякуємо уряду Великої Британії та всім парламентським партіям за їхню рішучість у наданні військової та гуманітарної підтримки Україні та за їхнє прагнення повністю відновити суверенну територію України, її повну незалежність та краще демократичне майбутнє. Ми також вдячні кожній британській організації, в т.ч. всім місцевим органам влади та всьому населенню Британії, за їхнє неймовірне співчуття, притулок, розраду й підтримку, яку вони надали і продовжують надавати українським біженцям в часі коли вирує війна в Україні.

Конференція з питань відновлення України в Лондоні під головуванням уряду Великої Британії активізувала міжнародну підтримку для України, стягнувши понад 60 мільярдів доларів зобов’язань на відновлення та реконструкцію. Компонент невійськової допомоги самої Великої Британії перевищить 4,7 мільярда фунтів стерлінгів. Ці кошти будуть спрямовані на вирішення нагальних потреб України у відновленні, сприятимуть інвестиціям приватного сектору, інноваційному відновленню за допомогою технологій та глобальній безпеці, процвітанню та міжнародному верховенству права. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб ці зобов’зання перетворилися на позитивні дії.

Велика Британія також запровадила новий пакет санкцій, гарантуючи, що санкції залишатимуться в силі, доки Росія не заплатить за завдану нею шкоду. У спільній заяві Урядів України та Великої Британії підкреслюється роль конференції у розкритті потенціалу України, перемозі над російською агресією та сприянні глобальній безпеці, процвітанню та верховенству права.

Ми дивимося в майбутнє, але боротьба України не закінчилася. Україна бореться не лише за власний суверенітет і територіальну цілісність, а й за безпеку та стабільність усієї Європи. Ми повинні продовжувати об’єднано протистояти агресії Росії та підтримувати Україну до часу встановлення справедливого і тривалого миру, і доки кожен винуватець агресії та воєнний злочинець будуть притягнуті до відповідальності.

Шлях до стану миру та процвітання ніколи не буде легким. Проте, з рішучістю та постійною підтримкою Україна таки підніметься, а це буде свідченням незламності духу її народу, однозначної підтримки вільного демократичного світу та перемоги надії над лихом.

July 6, 2023
VISIT OF AUGB MEMBERS


Over the weekend, AUGB Chair, Petro Rewko represented AUGB at the Ukrainian Youth Association’s annual rally. As an active member of the UYA and former leader of the UYA’s summer camps, it was a particular pleasure to celebrate the UYA’s 75th anniversary with them and enjoy the great displays of cultural talent from its members around the country. Then it was off to Warsaw for a conference on ‘Engaging the Ukrainian Diaspora in Reconstruction and Development’. He was invited, along with Chair of the Association of Ukrainian Women Iryna Terlecky by the University of Warwick and the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE). The conference included diaspora organisations from Germany and Poland, along with other OSCE staff and representatives from the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). Discussion ranged on various topics, including using the skills and knowledge of the diaspora, accountability for war crimes, minority, gender and human rights and opportunities for the diaspora to strengthen their role. He was able to talk about the work that AUGB and its branches have been doing and to lay the groundwork for further co-operation with the organisers and participants.

На вихідних Голова СУБ Петро Ревко представляв СУБ на щорічному з’їзді Спілки Української Молоді. Як активний член СУМ і колишній лідер літніх таборів СУМ, йому було особливо приємно святкувати 75-ліття СУМ і насолоджуватися великими проявами культурного таланту його членів по всій країні. Після з’їзду Петро поїхав до Варшави на конференцію «Залучення української діаспори до відбудови та розвитку». Його разом із головою Товариства українок Іриною Терлецькою запросили до Уорікського університету та Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). У конференції взяли участь організації діаспори з Німеччини та Польщі, а також інші співробітники ОБСЄ та представники Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ). Обговорення велося на різні теми, зокрема використання навичок і знань діаспори, відповідальність за військові злочини, права меншин, гендерні права та права людини, а також можливості діаспори посилити свою роль. Петро мав змогу розповісти про роботу, яку веде СУБ та її відділи, та закласти основу для подальшої співпраці з організаторами та учасниками.

June 22, 2023
DAY OF REMEMBERANCE AND MOURNING FOR THE VICTIMS OF WAR IN UKRAINE


June 22 - Day of Remembrance and Mourning for the Victims of War in Ukraine

Every year, the Ukrainian people honor the memory of the millions whose lives were cut short during the Second World War. Grief and pain touched every Ukrainian home.

The Second World War was the most brutal global conflict, claiming the lives of an estimated 50 to 85 million people. Ukraine endured irreversible losses, with 8-10 million individuals perishing in combat, terror from occupying forces, famine, and forced deportations. Over 700 cities and towns and 28,000 villages, fell victim to the ravages of war.

For Ukraine, the period from 1941 to 1945 is a national tragedy, not just a history of participation in the bloodiest and largest conflict of the 20th century. As part of the USSR, Ukraine had to defend the interests of a great power.

The Ukrainian population suffered:

 • burning of villages and entire cities;
 • holocaust;
 • famine;
 • executions of civilians.

It is our sacred duty to preserve forever the memory of those who fought for victory in this horrendous war, and those who fell victim to terror. The life stories of these individuals show true courage and patriotism for our present generation.

Today, as we suffer from a new bloody military aggression against our country, we once again understand the price of freedom, peace, and security. The great people of Ukraine once again fight to defend our borders, our freedom, and our democratic choice.

Therefore, on this day, 22 June, we honor the memory of all those whose lives have been tragically disrupted and destroyed in this and all dreadful wars! May the fallen be forever remembered. We salute the living heroes with respect and gratitude. May they all return home safe and may Ukraine prevail in its defense of peace and security for the whole of Europe!


22 червня - День пам'яті і скорботи за жертвами війни в Україні

Щороку український народ вшановує світлу пам’ять мільйонів тих, чиє життя обірвала Друга світова війна. Горе і біль торкнулися кожної української оселі.


Друга світова війна була найжорстокішим світовим конфліктом, який забрав життя від 50 до 85 мільйонів людей. Україна зазнала безповоротних втрат, 8-10 мільйонів людей загинули внаслідок бойових дій, окупаційного терору, голоду та примусових депортацій. Понад 700 міст і селищ, а також 28 тисяч сіл стали жертвами лихоліття війни.

Для України період з 1941 по 1945 рік - справжня національна трагедія, а не тільки участь у найкривавішому і масштабному конфлікті XX століття. Включена до складу СРСР, Україна повинна була відстоювати інтереси великої держави.

Українське населення перенесло:

 • спалення сіл і цілих міст;
 • голокост;
 • голод;
 • розстріли мирного населення.

Наш святий обов’язок – вічно зберегти пам’ять про тих, хто виборював перемогу в цій жахливій війні, тих, хто став жертвою нацистського терору. Життєві історії цих людей демонструють справжню мужність і патріотизм нашого сучасного покоління.

Сьогодні, коли ми потерпаємо від кривавої військової агресії на нашій землі, ми усвідомлюємо ціну свободи, миру та безпеки. Найкращі люди України знову виборюють наші кордони, нашу свободу та наш демократичний вибір.

Тому в цей день, 22 червня, ми вшановуємо пам’ять усіх, чиє життя було трагічно обірвано та знищено у цій страшній війні! Вічна пам'ять про полеглих. Ми також шануємо сьогоднішніх героїв з великою повагою та вдячністю.

June 23, 2023
UKRAINIAN AMBASSADOR INSPIRES SCOTTISH PARLIAMENT WITH TIME FOR REFLECTION SPEECH


Tetiana Balanova was the first Ukrainian national ever to deliver the Time for Reflection at the Scottish Parliament on 20 June.

This is a weekly event for MSPs and members of the public to come together in a positive and inclusive way before proceedings at Holyrood begin.

Tanya highlighted to the MSPs how Ukraine has overcome centuries of adversity to keep its language and culture. She spoke passionately and movingly about the importance of keeping your culture and language alive, the importance of speaking Ukrainian and the need to abandon everything related to the terrorist state that is trying to destroy Ukraine and everything Ukrainian.

You can see the Time for Reflection here

Тетяна Баланова стала першою громадянкою України, яка виступила з програмою «Час для роздумів» у парламенті Шотландії 20 червня.

Це щотижневий захід для MSP та представників громадськості, щоб зібратися разом у позитивній та інклюзивній формі перед початком розгляду в Холіруді.

Таня розповіла учасникам програми про те, як Україна подолала багатовікове лихоліття, щоб зберегти свою мову та культуру. Вона палко і зворушливо говорила про важливість збереження своєї культури та мови, про важливість розмовляти українською та про необхідність відмовитися від усього, що стосується терористичної держави, яка намагається знищити Україну та все українське.

Ви можете переглянути відео тут

July 5, 2023
AUGB IS PROUD TO ANNOUNCE THAT FOUR OF OUR LONG-STANDING MEMBERS HAVE BEEN RECOGNISED AND CELEBRATED IN THE 2023 KING'S BIRTHDAY HONOURS LIST

The work of members of the Association of Ukrainians in Great Britain has been recognised and celebrated in the 2023 King's Birthday Honours list. AUGB is proud to announce that four of our long-standing members and community activists have been honoured with MBEs and have been appointed Members of the Order of the British Empire. They have been honoured for services to the Ukrainian community and Ukrainian refugees.

- Petro Rewko, Association of Ukrainians in Great Britain Board Chairman, for services to the Ukrainian Community

- Anna Marta Dezyk (Hanya Dezyk), Association of Ukrainians in Great Britain Deputy Chair, for services to Ukrainian Refugees

- Iryna Terlecky, Association of Ukrainian Women Chair and Association of Ukrainians in Great Britain Board member, for services to Ukrainian Refugees

- Inna Hryhorovych, Chair of Association of Ukrainian Teachers and Head Teacher, St Mary’s Ukrainian School for services to Education and to the Ukrainian Community in the UK


This is a great honour for us all and recognition of the tireless work of our whole community in these most difficult times for Ukraine.

CОЮЗ УКРАЇНЦІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ (СУБ) З ГОРОДІСТЮ ОГОЛОШУЄ, ЩО ЧЕТВЕРО НАШИХ ДАВНІХ ЧЛЕНІВ БУЛИ ВИЗНАНІ ТА ВІДЗНАЧЕНІ У ПОЧЕСНОМУ СПИСКУ НА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ КОРОЛЯ 2023 РОКУ

Працю членів СУБ відзначено за заслуги перед українською громадою та українськими біженцям у почесному списку на День Народження короля Чарльза 2023 року. СУБ з гордістю повідомляє, що четверо наших давніх членів і громадських діячів були нагороджені Орденом Члена Британської Імперії.

- Петро Ревко, Голова Союзу Українців у Великій Британії, за заслуги перед українською громадою;

- Анна Марта Децик (Ганя Децик), заступник голови Союзу Українців у Великій Британії, за заслуги перед українськими біженцями;

- Ірина Терлецька, голова Організіації Українських Жінок у Великій Британії та член Ради Директорів Союзу Українців у Великій Британії, за заслуги перед українськими біженцями;

- Інна Григорович, голова Спілки Українських Вчителів у Великій Британії та директор Школи Українознавства ім. Святої Марії за заслуги в освіті та українській громаді Великої Британії.

Це велика честь для всіх нас і визнання невтомної праці всієї нашої громади в ці найважчі для України часи.

June 16, 2023
ПОДОРОЖ ДО СПІЛЬНОТ СУБ


Оксана Ажнюк, менеджер спільнот у Союзі Українців у Великій Британії, відвідала Відділи Союзу у Стокпорті, Манчестері, Ештоні, Рочдейлі, Бері, Болтоні та Ліверпулі та поділилася своїми враженнями:

“Зовсім недавно я почала свою роботу як менеджер спільнот у Союзі Українців у Великій Британії і щоб краще зрозуміти особливості спільнот, поїхала з візитами у осередки.

По всій країні є будинки української спільноти. Це гарні будинки, на яких майорять українські прапори. Зараз українськими прапорами нікого не здивуєш, але синьо-жовті стяги тут уже 60-70 років. Оскільки українці, які опинились у Великобританії після другої світової війни купили будинки для громади, бладнали усередині місце для проведенням часу разом, для забави, зустрічей; сцену, щоб танцювати народні танці…

Ці люди переїхали не маючи нічого і нікого тут. Їм доводилось багато працювати, починати життя спочатку. Але це не завадило їм відкладати гроші, щоб купити будинки для української спільноти. Місця, де на стінах висять портрети Шевченка та Франка, а у кожній кімнаті лунає рідна українська.

Ці будинки досі живі, наповнені людьми, важливою українською атрибутикою, а на сцені все ще танцюють народні танці. Правда тепер це вже внуки та правнуки тих, хто створив нашу спільноту тут.

Зараз ці будинки відчинили свої двері для українців, які переїхали до Британії після 24го лютого, щоб стати українським домом і для них.

Така сила єднання захоплює і надихає. Тепер стає ще зрозуміліше як зараз українцям вдається, об’єднавшись, купувати дрони, байрактари чи супутник.”

June 7, 2023
HELP KAKHOVKA


Yesterday we heard the terrible news that on the night of June 6, the Russians caused another environmental disaster by blowing up the Kakhovka hydroelectric power plant dam. Almost 80 settlements in the Kherson Region are suffering massive flooding, endangering the lives of thousands of civilians, destroying homes, farmland and livestock.

The Kakhovka Dam is an integral part of the Kakhovka Hydroelectric Power Plant (HPP) and performs several important functions, such as the accumulation and distribution of water resources, the production of electricity, and the regulation of water supplies.

This dam plays a key role in providing water to the dry farming regions of southern Ukraine and ensuring balance in the energy system. In case of increased demand for electricity, the dam can be used for additional production.

A critical issue is the drinking water supply. If the level of the dam drops even by a meter, drinking water intakes will not work leaving the population without drinking water.

Volunteers from The Ukrainian Red Cross and Caritas Ukraine, the charities we continue to support through our AUGB GoFundMe Help Ukraine Appeal have already sprung into action to help evacuate those whose homes are flooded or destroyed and to provide clean drinking water and medical aid.

You can donate to our bank account to ensure specific help goes to the Kherson region through those organisations.

Please use the bank reference Help Ukraine KH so we can keep track of specific donations for the flood.

Bank: Barclays Bank
Account holder: Association of Ukrainians in Great Britain Limited.
Account Number: 63511952
Sort code: 20-65-89
Reference: Help Ukraine KH

Or donate through GoFundMe

Вчора ми всі почули жахливу новину про те, що в ніч на 6 червня росіяни спричинили чергову екологічну катастрофу, підірвавши дамбу Каховської ГЕС. Майже 80 населених пунктів Херсонщини опинилися під загрозою затоплення, руйнуючи життя тисяч мирних жителів, будинки, сільськогосподарські угіддя та худобу.

Каховська дамба є складовою частиною Каховської гідроелектростанції (ГЕС) і виконує ряд важливих функцій, таких як накопичення та розподіл водних ресурсів, виробництво електроенергії та регулювання водного режиму.

Ця дамба відіграє ключову роль у забезпеченні водою посушливих регіонів півдня України та забезпеченні балансу в енергетичній системі. У разі підвищеної потреби в електроенергії дамбу можна використовувати для додаткового виробництва.

Важливим питанням є питна вода. Якщо рівень дамби впаде навіть на метр, питні водозабори не працюватимуть, а населення залишиться без питної води.

Волонтери Українського Червоного Хреста та Caritas Ukraine, благодійних організацій, які ми продовжуємо підтримувати через СУБ GoFundMe Help Ukraine, вже допомагають евакуювати тих, чиї будинки затоплені чи зруйновані, а також надають чисту питну воду та медичну допомогу.

Ви можете зробити пожертву на наш банківський рахунок для того, щоб ми передали кошти в Херсонську область через ці організації.

Будь ласка, при переводі коштів вкажіть Help Ukraine KH, щоб ми могли відстежувати конкретні пожертви на ліквідацію повені.

Bank: Barclays Bank
Account holder: Association of Ukrainians in Great Britain Limited.
Account Number: 63511952
Sort code: 20-65-89
Reference: Help Ukraine KH

Або ви можете зробити донат через GoFundMe

Photo by Eugene Lata

June 1, 2023
INTERNATIONAL CHILDREN'S DAY


On International Children's Day
, it is essential to remember and advocate for the rights and well-being of all children worldwide. Every child deserves a safe and nurturing environment where they can grow, learn, and thrive. However, there are too many distressing cases about Ukrainian children forcibly separated from their families and taken into Russian custody during the ongoing illegal war against Ukraine.
 
Actions like this demonstrate a grave violation of children's rights and are potential war crimes. Children have the right to be protected from war and to grow up in an environment free from fear and violence. They should not be used as pawns or subjected to forced separation from their families. International Children's Day serves as a sad reminder of the hundreds of Ukrainian children who have been murdered, those who are losing their childhood because of constant bombing, and all those who continue to suffer from Russia’s brutal war against Ukraine.

We must raise awareness about the importance of safeguarding children's rights, especially in times of crisis, conflict and war. Governments, international organisations, and civil society must work together to protect children, provide support to affected families, and hold accountable those responsible for the violation of children's rights.

On this International Children's Day, let us remember Ukraine’s children, and children everywhere, and reaffirm our commitment to creating a world where every child can live in safety, receive a quality education, and have the opportunity to fulfil their potential.


У Міжнародний день захисту дітей важливо пам’ятати та відстоювати права та благополуччя всіх дітей у всьому світі. Кожна дитина заслуговує на безпечне та сприятливе середовище, де вона може рости, вчитися та процвітати. Однак є надто багато сумних випадків про українських дітей, яких насильно разлучили зі своїми родинами та взяли під опіку з боку Росії під час триваючої незаконної війни проти України.

Подібні дії свідчать про грубе порушення прав дітей і є потенційними військовими злочинами. Діти мають право бути захищеними від війни та рости в середовищі, вільному від страху та насильства. Їх не можна використовувати як пішаків або примусово відлучати від сімей. Міжнародний день захисту дітей є сумним нагадуванням про сотні українських дітей, які були вбиті, тих, хто втрачає дитинство через постійні бомбардування, і всіх тих, хто продовжує страждати від жорстокої війни Росії проти України.

Ми повинні підвищувати обізнаність про важливість захисту прав дітей, особливо під час криз, конфліктів і війни. Уряди, міжнародні організації та громадянське суспільство повинні співпрацювати, щоб захистити дітей, надати підтримку постраждалим сім’ям і притягнути до відповідальності винних у порушенні прав дітей.

У цей Міжнародний день захисту дітей давайте згадаємо про дітей України та дітей усього світу та підтвердимо наше прагнення створити світ, де кожна дитина зможе жити в безпеці, отримувати якісну освіту та мати можливість реалізувати свій потенціал.

May 28, 2023
UK PARLIAMENT RECOGNISES HOLODOMOR AS GENOCIDE


In a historic debate on 25 May, the UK Parliament recognised that the Holodomor of 1932-33 was an act of genocide against the Ukrainian people.

The motion was moved by Pauline Latham MP, Conservative MP for South Derbyshire, a good friend of our AUGB Derby Branch and a longstanding campaigner for recognition of the Holodomor as genocide. She spoke movingly about the millions in Ukraine murdered by starvation and the parallels with Russia’s actions in Ukraine today.

“The Holodomor was, to my mind and to paraphrase Raphael Lemkin, the archetypal genocide. The USSR murdered millions of Ukrainians, using policies of forced starvation and forced migration, reminiscent of what is going on in Ukraine today. Stalin in the 1930s, like Putin today, was aiming to destroy the nation of Ukraine and the concept of Ukrainian identity, so I hope that today we will vote to recognise the Holodomor as a genocide. Then we can send a clear message to Putin, and to the world, that the UK Parliament stands with Ukraine and that war crimes, either historical or current, will not be tolerated.”

The Government spokesman, Leo Docherty, Parliamentary Under Secretary of State for the Foreign Office, reiterated the government line that the Holodomor was a horrific crime against humanity but that its recognition as genocide was a legal matter which was being pursued, along with all Russian war crimes in Ukraine.

Parliament’s recognition of the Holodomor as genocide is not binding on the Government but is a very welcome further step for Ukraine and Ukrainians across the world.

AUGB will continue to promote awareness of the Holodomor, with such initiatives as the AUGB Holodomor Essay Prize Competition, information about which is distributed amongst 5000 British teachers every year and which encourages pupils to investigate further the Holodomor and how it came about.  We will continue to press for the UK Government to follow the many other countries around the world that have already recognised the Holodomor as genocide.

Link to the full debates

ПАРЛАМЕНТ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ВИЗНАЄ ГОЛОДОМОР ГЕНОЦИДОМ

Під час історичних дебатів 25 травня парламент Великобританії визнав Голодомор 1932-33 років актом геноциду українського народу.

Пропозицію ініціювала Полін Летам, депутат від Консервативної партії від Південного Дербіширу, хороший друг нашого відділу СУБ у Дербі та давній борець за визнання Голодомору геноцидом. Вона зворушливо розповіла про мільйони людей, що загинули від голоду в Україні та про паралелі з діями Росії в Україні сьогодні.

«Голодомор, як на мене, та перефразуючи Рафаеля Лемкіна, був архетипом геноциду. СРСР убив мільйони українців, застосовуючи політику примусового голоду та вимушеної міграції, що нагадує те, що зараз відбувається в Україні. Сталін у 1930-х, як і Путін сьогодні, мав на меті знищити українську націю та концепцію української ідентичності, тому я сподіваюся, що сьогодні ми проголосуємо за визнання Голодомору геноцидом. Тоді ми зможемо надіслати чітке повідомлення Путіну та всьому світу, що парламент Великої Британії підтримує Україну і ніколи не буде миритися з військовими злочинами, як історичними, так і теперішніми».

Речник уряду Лео Дочерті, парламентський заступник держсекретаря з питань закордонних справ, повторив позицію уряду про те, що Голодомор був жахливим злочином проти людяності, але визнання його геноцидом є юридичною справою, яка вимагає переслідування як і усі російські військові злочини в Україні.

Те, що парламент визнав Голодомор геноцидом не є обов’язковим для Уряду, але є дуже бажаним подальшим кроком для України та українців у всьому світі.

СУБ продовжуватиме сприяти обізнаності про Голодомор за допомогою таких ініціатив, як Конкурс есе про Голодомор СУБ, інформацію про який ми щороку розповсюджуємо серед 5000 британських учителів і який заохочує учнів до подальшого дослідження Голодомору та того, як він виник. Ми продовжуватимемо наполягати на тому, щоб уряд Великобританії наслідував багато інших країн світу, які вже визнали Голодомор геноцидом.

Лінк до повних дебатів

May 17, 2023
SHEFFIELD'S SUPPORT FOR UKRAINE, ONE YEAR AFTER THE FULL-SCALE RUSSIAN INVASION

The special exhibition at Sheffield Anglican Cathedral provided a glimpse into the lives of Ukrainians residing in Sheffield one year after the full-scale Russian invasion. Organised by the Sheffield Branch of The Association of Ukrainians In Great Britain and supported by Sheffield Abbeydale Rotary, the exhibition showcased photographs capturing Ukrainian life in Sheffield since February 24th, 2022.

The exhibition depicted various Ukrainian communities, clubs, and individuals in Sheffield, revealing the resilience and integration of Ukrainian families in the city. The exhibition not only shed light on the stories of those who sought refuge in Sheffield but also conveyed the personal moments and emotions of Ukrainians who were forced to leave their homes.

"Suzie Britch, 33, a primary school teacher said: ”I thought it was really nice to see how settled the families from Ukraine are in Sheffield and what a great Ukrainian community there is in Sheffield . One of the children in the exhibition goes to my school, Sasha from Sheffield Hallam Primary school, and it is great to see what he gets up to outside of school.”

To read more, click here


May 15, 2023
ЄВРОБАЧЕННЯ 2023 - EUROVISION 2023

Цього року Британія гостинно запропонувала прийняти пісенний конкурс Євробачення 2023 від імені України. Ця яскрава подія відбувається саме зараз в Ліверпулі.

Місто водночас перетворилось на велику сцену. Не враховуючи сам конкурс, музика лунає скрізь – на великих та малих сценах Ліверпуля, в кафе, магазинах і навіть просто на вулицях міста.

Приємно бачити скрізь жовто-сині кольори, які акцентують на тому, що саме Україна є господинею цьогорічного Євробачення. Особливо захоплює атмосфера свята – місцеве населення та туристи, які приїхали підтримати свої країни, перетворюють локацію на карнавал.

Яскраві рожеві капелюхи на підтримку тогорічного переможця Kalush Orchestra, вишиванки, чудернацькі костюми, блискучі вбрання – все це створює піднесений настрій.

Український гурт TVORCHI автоматично потрапив у фінал 13 травня на правах країни-переможця. Дует виступатиме під номером 19 з треком Heart of Steel.

Тож вболіваємо за наших!

This year, Ukraine has the honour of hosting the Eurovision Song Contest 2023 with the gracious support of the United Kingdom. The vibrant event is currently taking place in the lively city of Liverpool.

Liverpool has transformed into a grand stage where music resonates in every corner. Music fills the air, from the main stages to smaller venues, cafes, shops, and even the streets, creating an enchanting atmosphere.

The city is adorned with vibrant displays of yellow and blue, symbolizing Ukraine's role as the host of this year's Eurovision Song Contest. The festive ambiance is genuinely captivating, with locals and tourists joining the celebration, representing their countries with pride.

The streets are full of bright pink hats in support of last year's winner, Kalush Orchestra. People wear embroidered shirts, whimsical costumes, and shiny outfits, all contributing to the joyous atmosphere.

The Ukrainian band TVORCHI, as the winning country, has automatically secured a spot in the final on May 13th. In the Grand Finale, they will perform their track "Heart of Steel," position 19.

Let us all cheer for our representatives with enthusiasm and support!

May 12, 2023
UK NATIONAL ARCHIVE - SHARING UKRAINIAN STORIES

Ahead of the final of the Eurovision Song Contest 2023, the UK National Archives have released a fascinating tour around their materials about Ukraine and Ukrainians in the UK. The collections feature information about AUGB's own Shevchenko Library and Archive, information about the Association of Ukrainian Women's archive housed at the University of East London, the Metelyk dance group from Reading, and the Ukrainian Video-Archive society based in Bradford. A historical legacy to be proud of!

"The Grand Final of Eurovision 2023 will open with last year’s winners from Ukraine, Kalush Orchestra, and a powerful performance titled ‘Voices of a New Generation’. There is a long history of Ukrainian culture in the UK and there are several archives that collect records relating to Ukrainian communities. Other archives also have fascinating stories about famous individuals of Ukrainian heritage." - The National Archives

"The archive of the Association of Ukrainian Women (ОУЖ) is unique and is of huge significance across many areas of research and audience engagement. The collection is particularly important for the study of the Ukrainian diaspora in the UK and women’s history from the post-war period to the present day, as well as being of great social importance to the Ukrainian community in the UK." - Association of Ukrainian Women in Great Britain

To view the National Archives, click here

May 11, 2023
HISTORIC ENGLAND CELEBRATES UKRAINIAN HERITAGE WITH NEW LISTINGS IN THE NORTH, AHEAD OF EUROVISION

A Ukrainian community memorial in Bradford and two Ukrainian churches in Salford and Oldham have been granted Grade II listed status by the Department for Culture, Media and Sport (DCMS), on Historic England’s advice.

A further three churches in Manchester and Bradford and a community centre in Huddersfield - which are already listed - have had their stories updated on the National Heritage List for England (NHLE) to reflect the significance of their Ukrainian history.

For over a hundred years, people from Ukraine have called the towns and cities in the north of England home. These places help tell the story of Ukrainian life, culture and worship in the region.

"Highlighting the stories of Ukrainian communities in the north of England is a wonderful way of supporting our heritage at a time when, once again, it is under threat in Ukraine. This is welcome recognition of the role that culture and traditions play in safe-guarding our way of life." Revd. Dr Taras Khomych - Ukrainian Catholic Priest, Senior Lecturer in Theology at Liverpool Hope University and Chair of the Liverpool branch of the Association of Ukrainians in Great Britain.

Read more here: https://historicengland.org.uk/whats-new/news/celebrating-ukrainian-heritage-new-listings-eurovision/

May 11, 2023
HUNTINGDON STANDS UNITED AT VESNIANKY UKRAINIAN BENEFIT

Huntingdon Mayor David Cole and Town Council hosted a wonderful Vesnianky social evening, which means Spring, on the 29th of April 2023. Hundreds of community members, hosts and refugees stood united for peace and were treated to sensational performances from the Prolisok dancers as appeared on the BBC One Show, Zhnyva dance band, Buckden Ukrainian Choir, singers Tetyana Makovei and Glastonbury favourite Inessa Semianiv.

The Association of Ukrainians in Great Britain (AUGB) Waltham Cross branch together with Huntingdon Council organised the benefit to celebrate Ukraine’s vibrant culture and auction prizes donated by local businesses to raise vital aid. In the historic Huntingdon Town Hall surround by old masters, the Buckden Ukrainian choir including many refugees showed hope, resilience, and smiles as they sang a medley of traditional songs. There was further fun as audience members tried out a variety of Ukrainian dance steps.

Roman Pasika Chairman of AUGB Waltham Cross said. “We are grateful to every volunteer, every business, every artist who donated their goods or services and to David Cole, Cambridgeshire communities and all the hosts for their continued support”.

More than 160 people attended the event, supported by some 30 volunteers. Everyone enjoyed the warm atmosphere, which brought respite for many present, from ongoing concerns for loved ones under continuing Russian bombardment. Viktoria a refugee from Irpin who attended the evening live streamed performances to Ukraine to show the continued support from UK communities.

Huntingdon Mayor David Cole wowed the audience saying in Ukrainian “We welcome you to Huntingdon, you are our friends, you are our brothers and sisters”. Other dignitaries included Jonathan Djanogly Member of Parliament (MP) for Huntingdon, Richard, and Nan Taplin Mayor and Mayoress of Godmanchester.  

Donations to the AUGB #HelpUkraine Emergency Appeal can be made here https://www.gofundme.com/helpukraine

Christine Modla-Thomas, on behalf of Association of Ukrainians in GB – Waltham Cross

Royalty free images Huw Thomas

May 9, 2023
UNVEILING OF THE UKRAINIAN PEACE MONUMENT AT STRAWBERRY FIELDS, LIVERPOOL

On Tuesday 2 May together with members of AUGB Liverpool we were invited to the official unveiling of the Ukrainian Peace Monument at Strawberry Fields Liverpool.

Commissioned by the Californian based artist coalition, the Global Peace Initiative after a worldwide search in 2022 chose sixteen year old Mexican art prodigy Osbeit Garcia-Morales to design the sculpture. Cast in aluminium, the statue depicts a person holding aloft a book, dove and the Ukrainian flag, with messages in keeping with John Lennon's anthem 'Give Peace a Chance'. It will be a temporary feature at Strawberry Fields home of the Salvation Army until it can be safely moved to Ukraine. A four foot replica was unveiled at the Ukrainian Centre in Los Angeles.

The Statue was unveiled by Liverpool Lord May Councillor Roy Gladden.


У вівторок 2 травня разом із членами СУБ Ліверпуль ми були запрошені на офіційне відкриття Українського пам'ятника миру на Strawberry Fields Liverpool.

На замовлення каліфорнійської коаліції художників Глобальна мирна ініціатива після всесвітнього пошуку в 2022 році обрала шістнадцятирічного мексиканського вундеркінда Осбета Гарсіа-Моралеса для розробки скульптури. Статуя, відлита з алюмінію, зображує людину, що тримає книгу, голуба та український прапор, а також повідомлення у відповідності до гімну Джона Леннона «Give Peace a Chance». Це буде тимчасова в Strawberry Fields, поки його не можна буде безпечно перевезти в Україну. В Українському центрі в Лос-Анджелесі відбулася презентація мешої копії скульптури.

Статую відкрив радник лорда Мера Ліверпуля Рой Гладден.

May 9, 2023
UKRAINIAN RED CROSS REPORT - ACTIVITIES AND RESULTS SINCE 24TH FEBRUARY 2022

Russian aggression in Ukraine has been going on for over 9 years, and it has been an entire year since the Ukrainian resistance against the invaders’ full-scale war started. A year ago, The Association of Ukrainians in Great Britain started to provide significant support to Ukrainians. And we are thankful for your kindness.

Ukrainians faced massive missile attacks, lack of electricity and heat, complete destruction of 123,000 residential buildings, 406 schools and kindergartens, and 540 hospitals. Cultural monuments, administrative centers, universities, and even recreation areas, bridges, and roads — the invaders destroyed everything in their way. According to the authorities, the total damages amount to $600-750 000 000 000.

The war brought death to many families, killing their loved ones: more than 8,000 civilians died, of which 487 were children, and we know of thousands of the country's defenders who have died.

More than 7 000 000 people have been internally displaced, forced to leave their homes and seek refuge away from the frontline, and another 8 000 000 women and children became refugees abroad.

2022 became a true challenge — the full-scale war threatened the existence of the Ukrainian nation itself. But the Ukrainians did not back down. They persevered and became stronger. The war boosted their desire to live and unite, strengthening their belief in kindness.

"We are among the first ones to respond to emergencies, working in "hotspots" and risking lives, helping victims, transporting, evacuating, delivering, rebuilding, providing for and supporting those who are in need. After all, we are not afraid of new challenges, but on the contrary — we unite to resist together to pandemics, natural disasters, dangers, and war"

Maksym Dotsenko, Director General - National Committee of Ukrainian Red Cross Society


Our mutual results speak for themselves: more than 10 000 000 people have already received the help they needed. And each of our joint projects strengthens Ukrainians' faith in genuine kindness. Implementing all these good deeds without support would be very challenging.

To read the full report from the Ukrainian Red Cross click here

To learn more about and donate to our #HelpUkraine Emergency Appeal click here

May 3, 2023
WHAT CAN WE LEARN FROM WELCOMING UKRAINIANS IN THE UK

What lessons can we learn from the UK’s Ukraine welcome effort to date? And what are the implications for wider refugee policy and practice? Speakers at our recent Welcome and Safety briefing event shared these insights.

by Kristin Dannevig (for Migration Exchange)

 • Existing community networks are crucial for rapid crisis response.
 • Political will can create safe and legal routes.
 • Uncertainty about the future and bureaucratic barriers persist.
 • The time is right for a joined up, properly funded, permanent welcome approach.

“Ukrainians have responded amazingly well,” said Hanya Dezyk, Deputy Chair of the Association of Ukrainians in Great Britain, commenting on developments since the Russian invasion in 2022.

She said the 165,000 who had fled to the UK had shown dedication and strength. Many were highly skilled, focused on learning English and contributing through volunteering and organising — possibly due to Ukraine’s strong civil society culture. Around 60% had found work, according to the Office of National Statistics.

Support from Ukrainian associations, including those established in the UK after World War II, had also made a difference: welcoming newcomers at ports of entry, building strong links with local authorities, arranging English classes, advising on job hunting and registering with GPs and schools, hosting drop-ins with government departments to sort out visa issues, etc.

For Dmitri Macmillen, Head of Immigration from Work Rights Centre, the charity’s strong ties to the UK’s Ukrainian community before the invasion, particularly seasonal workers, had also been vital.

This meant the charity could react quickly and better support new arrivals at risk of poverty and homelessness.

To read the full article from Migration exchange, please click here

April 25, 2023
CORONATION CHAMPIONS 2023 - CONGRATULATIONS TO HANNAH BEATON-HAWRYLUK FROM AUGB EDINBURGH

We are delighted to announce that Hannah Beaton-Hawryluk, AUGB Edinburgh Holova, has been announced by the Royal Voluntary Service as a Coronation Champion!

Selected as 1 of 500 from 5000 nominations, Hannah has been recognised for her leadership of AUGB Edinburgh since February 2022 and the support shown to our newly arrived Ukrainian guests over the last 15 months.  

Commenting, Hannah said ”It’s a privilege to be named as a Coronation Champion in 2023. This award is in recognition of the 22,000 Ukrainians who have been displaced from Ukraine and now call Scotland home. Hopefully the small part that myself and my team have played here at AUGB Edinburgh, has made resettling in Scotland an easier and smoother process. We are here to support you as long as you call Scotland your home”

The panel of judges for the awards was made up of a range of senior third sector leaders, chaired by the Queen Consort, who sifted every nomination to select the final 500.

Hannah will be representing AUGB Edinburgh at the Royal Garden Party in July.

March 31, 2023
#HELPUKRAINE UPDATE FROM OUR CHARITY PARTNER, AICM, IN UKRAINE

It’s been a while since we posted an update, but the work of our partners in Ukraine doesn't stop. This update focuses on the latest news from AICM.

At the end of February, AICM provided medical and other products to the Poltava Regional Psychiatric Hospital, which is a centre for evacuees from Kherson and Bakhmut, where Russian attacks are brutal and continuous. This will cover the needs of 700 patients for six months.

In the last week alone, thanks to the help that you have provided along with other international donors, AICM provided $1,2 million in humanitarian aid to 90,000 citizens of 11 towns of Sumy Oblast still under bombardment by Russian forces, including medicines, hygiene products, generators, food, blankets, and stoves.

Although the winter is slowly coming to an end, Russia continues to attack civilian targets. Families are still being displaced as they flee their homes, while those who cannot leave continue to be in desperate need of help.

Thanks to your kind hearts, we will continue to do whatever we can to support our partners in Ukraine so that they can help the innocent and vulnerable victims of Russia’s war. We’re grateful to you all for your continuing generosity!

March 20, 2023
WELCOME TO OUR NEW AUGB BRANCH - DUNDEE

We are delighted to announce the formation of the Dundee Branch of the Association of Ukrainians in Great Britain. AUGB’s CEO, Fedir Kurlak, participated and chaired the Inaugural General Meeting which took place on Thursday 16th March, during which Bohdan Kruk was unanimously elected Branch Chair (back row, third from left).  

We wish Bohdan, his committee and the new Branch every success for the future and very much look forward to working with them all.

February 22, 2023
Statement of the AUGB Board of Directors on the first anniversary of Russia’s full-scale invasion of Ukraine - 365 DAYS OF UKRAINIAN RESISTANCE

365 DAYS OF UKRAINIAN RESISTANCE

One year ago, on 24 February, Russia launched an illegal and unprovoked full-scale invasion of Ukraine.

Russia’s barbaric war against Ukraine began in 2014 with the illegal annexation of Crimea and parts of Eastern Ukraine. Russia’s full-scale invasion in 2022 has now created the largest humanitarian crisis in Europe since the Second World War, disrupted the food supply to some of the world’s most vulnerable nations, and has threatened European and world peace.

Over the past year, Russia has:

 • systematically targeted civilians and civilian infrastructure all over Ukraine.  Over 7000 peaceful civilians, including over 450 children, have been killed and thousands have been injured;
 • destroyed medical, religious, cultural, and educational facilities. Over 5,380 schools and hospitals have been totally destroyed;
 • committed countless atrocities and war crimes against the Ukrainian population – including, rape, sexual violence, murder, torture, mutilation and unlawful deportation of Ukrainians to Russia, including over 16,000 children. Over 58,000 Russian war crimes are currently being investigated.

Russia’s leadership and all those responsible must be brought to justice and held accountable for their crime of aggression and war crimes against the Ukrainian nation.

A country that is consciously committing war crimes on a large scale must not be allowed to have a seat on any international body.  Russia should be immediately suspended from the UN and UN Security Council until its war criminals have been brought to justice, sovereign Ukrainian territories have been returned, and full reparations for all damages have been made. Russian athletes – many of whom are members of Russia’s armed forces - should not be allowed to compete in any international sporting events, including the Olympics.

We are grateful to the UK Government, devolved governments, political leaders, the British people and all spheres of UK society for their unwavering support for Ukraine and displaced Ukrainians over the past year.

We call on the UK Government, with the support of all opposition political parties, to:

 • further strengthen sanctions against Russia and continue to provide Ukraine with all the military assistance that it needs to win this war;
 • coordinate with allies and the International Criminal Court to establish an international tribunal to bring to justice Russia’s political and military leadership, its backers and all those accountable for aggression against Ukraine and war crimes against Ukraine’s people.

We salute the bravery of Ukraine’s armed forces and the resilience of Ukraine’s people while acknowledging the huge cost in terms of lives and homes lost, displacement and trauma.

Russia’s war is a war against democratic values, international law and the right to self-determination. Ukraine will continue to resist and fight for a complete victory to protect sovereignty and democracy in Ukraine and secure lasting peace and stability for the whole of Europe.

We call on everyone to Stand with Ukraine – united for peace, security and the rule of law!

AUGB Board of Directors

London, February 2023

February 16, 2023
United for Ukraine - Trafalgar Square Vigil hosted by The Embassy of Ukraine to the UK & their partners - Thursday 23 February 2023

Embassy of Ukraine to the UK

Рік, що минає з початку російського військового вторгнення – це рік небувалої солідарності України всередині та з усім світом.

23 лютого о шостій вечора за підтримки Посольства Сполучених Штатів, мерії міста Лондон та компанії «Tent» у самому центрі столиці Сполученого Королівства – на Трафальгарській площі усі охочі зможуть відвідати захід, присвячений стійкості та мужності Українського народу перед російською агресією.

Ми вдячні нашим партнерам за організацію такого символічного заходу. Наша єдність – це наша головна зброя!

The year that is passing since the beginning of Russia's military invasion is a year of unprecedented solidarity of Ukraine within and with the whole world.

On February 23, at 6pm., with the support of the Embassy of the United States, the Mayor of London and Tent, everyone will be able to attend an event dedicated to the resilience and courage of the Ukrainian people in the face of Russian aggression in the heart of the UK capital, Trafalgar Square.

We are grateful to our partners for organizing such a symbolic event. Our Unity is our main weapon!

February 8, 2023
Annual Consular Corps reception at Edinburgh Castle

AUGB community members from Edinburgh and Glasgow, Mr Andriy Kuslii from the Consulate of Ukraine in Edinburgh, together with displaced Ukrainians were invited to attend the annual Consular Corps reception at Edinburgh Castle.

The theme of the evening was 'Solidarity with Ukraine' and First Minister Nicola Sturgeon reaffirmed the Scottish government's solidarity with Ukraine, and praised the international community's response to Russia's aggression.

Thank you to The Scottish Government and the wider Consular Corps for their continued support to Ukraine.

February 6, 2023
#HELPUKRAINE APPEAL UPDATE FROM OUR CHARITY PARTNERS IN UKRAINE

As the first anniversary of Russia’s invasion of Ukraine approaches, humanitarian needs, sadly, are still as acute as ever, but regardless of the dangers, our three charity partners in Ukraine continue to provide essential aid to the most affected areas.

AICM have sent us this update from their most recent delivery to Chernihiv, a city in Northern Ukraine, which has been badly affected by shelling and bombardment of critical facilities. “Amid the chaos, air raids and power cuts, we continue to bring your aid to hospitals and tens of thousands of patients. Here in Chernihiv, last Thursday, still bombarded during our visit, we delivered 5 tons of medicines to the 6 main hospitals in the region (General, District, Oncology, Paediatrics, Cardiology and Regional). Without your help, these hospitals would have had to close part of their activities. Thank you for your support.

’The Ukrainian Red Cross has been delivering food, water and supplying generators, blankets and other equipment to ‘Invincibility’ stations and shelters, where people can go to stay warm during power outages. They are also expanding their programme of psychological support for children and their outreach programme for landmine awareness. Their Emergency Response teams continue to evacuate the elderly and disabled from areas being shelled, providing emergency medical and psychological first aid.

The Donetsk Branch of Caritas was at the forefront of providing support to victims of a Russian missile attack that struck an apartment building in the Ukrainian city of Dnipro, in which over 40 civilians, including children, were killed, providing emergency food for victims and first responders, as well as helping with rescue and evacuation.A year on, your donations, large and small, are still making a real difference on the ground.

Thank you all for your continued support!

https://www.gofundme.com/helpukraine

February 6, 2023
Eurovision Song Contest 2023

UNITED BY MUSIC

On Tuesday 31st January 2023 AUGB Chairman, Petro Rewko, was invited to St George's Hall in Liverpool to the official handover of Eurovision from the Mayor of last years host city Turin, to Joanne Anderson of this years host city Liverpool!

Turin mayor Stefano Lo Russo said to Ms Anderson: "A little bit of advice - enjoy the event; include everybody; engage the whole city; be proud for such an incredible international stage for you, for Ukraine and for peace."

Joanne thanked him, adding: "For me, it started on Sunday when we met and you talked about all the wonderful impact that Eurovision has had on your city."I'm really proud to be able to host Eurovision for Liverpool, but especially proud to do it on behalf of Ukraine."

- Source - BBC News

February 1, 2023
Queen’s Platinum Jubilee Award for AUGB Leicester

Leicester community’s volunteers have been working tirelessly since February 2022 to collect and send aid to Ukraine and to welcome displaced Ukrainians into their community.

Their sterling work has resulted in the Queen’s Platinum Jubilee Award – one of only 70 in Leicester to recognise organisations that have made an outstanding effort to improve their local community.

The award was presented by The Deputy Lord Lieutenant of Leicestershire, Professor Robert Allison CBE DL to AUGB Branch Chair, Bohdan Prykhidniy at a ceremony at the AUGB Leicester community centre on Sunday 29 January.

We extend our warmest congratulations to the team, and all those who have generously given their time and efforts to help Ukraine and all Ukrainians at a time of great need.

January 23, 2023
WELCOME TO OUR NEW AUGB BRANCH - EASTBOURNE

Сьогодні відбулися інаугураційні збори 31-го відділу СУБ в Істборн. Нові члени СУБу приготовили коротку а змістовну програму присвячену Дню Соборності 22 січня 1918 і Акту Злуки Українських Земель 22 січня 1918. Згодом присутні одноголосно затвердили резолюцію стати відділом СУБу. Подарували представнику пропам’ятне деревце і листівку.

Наші найщиріші вітання Голові Відділу Марії Саввіної з управою. Бажаємо вам успіхів у вашій праці для добра громади в Істборн і Україні і готові на плідну співпрацю!

The inaugural meeting of our 31st AUGB Branch was held in Eastbourne today. The new members of AUGB prepared a short, informative programme dedicated to the anniversary of the proclamation of Ukrainian independence on 22 January 1918 and the Act of Ukrainian Reunification on 22 January 1919. Those present unanimously voted for the formal resolution to become a new branch of AUGB. They presented the representative of AUGB’s Board of Directors with a commemorative silver tree and a card.

We send our warmest good wishes to the newly elected Chair Mariia Savvinova and her committee. We wish you every success in your work for the benefit of the community in Eastbourne and Ukraine and look forward to fruitful cooperation!

December 23, 2022
AUGB CHAIR PETRO REWKO'S CHRISTMAS MESSAGE

Dear friends,

For many different reasons, this year will be a particularly difficult time for many at Christmas.

In this country we have and are seeing the hardships brought on by an economic and energy crisis that will pursue us well into the New Year.

And in Ukraine, we continue to witness the untold suffering unleashed on the Ukrainian population by Russia after its invasion on 24 February this year. In 2022, millions of innocent Ukrainians have been subjected to merciless pain and suffering, with many thousands being needlessly killed or maimed – many of them with life changing injuries. Simultaneously, millions of women and children were forced to flee their homes in tears and in total desperation… while Russia continued and continues to commit callous, barbaric acts of genocide, war crimes and crimes against humanity in Ukraine, without care or the slightest remorse.

By contrast, in the free Western World, we have borne witness this year to an unprecedented light of absolute goodness and hope as governments and people from all walks of life extended their hands of true friendship, compassion and support to Ukraine and Ukrainians in their darkest hour of need.

Who can ever forget the unbelievable outpouring of heartfelt goodwill and generosity as thousands upon thousands of lorryloads of humanitarian aid were dispatched from the UK and other countries in the direction of Eastern Europe and Ukraine.

Truly, the whole of the UK community came together in response to Russia’s atrocities. Politicians, businesses, all kinds of organisations, sporting venues, cultural groups, schools and masses and masses of volunteers across the country set aside everything to help. The blue and yellow colours of the Ukrainian flag and message proclaiming that “We stand With Ukraine” were proudly displayed, everywhere to be seen.

And in addition to the many charitable Appeal funds that were created to provide urgent assistance to Ukraine, thanks to the generosity of so many many good people, we were able to raise over £3.3 million along with some incredibly moving messages of support through our Help Ukraine Emergency Appeal.

And the kindness didn’t end there. Through the Homes and Families for Ukraine schemes, tens of thousands of people of goodwill here in the UK threw open their doors to provide unrestricted shelter in their own homes to traumatised Ukrainian mothers and children fleeing the war.

It has all been truly extraordinary!

No words will ever adequately express our gratitude, but from the bottom of our hearts we thank you all – every single adult and child of goodwill in all areas across the country – for your immeasurable kindness, humanity, support, resolve and help.

We wish you all a very blessed and peaceful Christmas, and a better and happier New Year!

Дорогі українці,

Війна зламала ваші долі, багатьох роз’єднала навіки, принесла горе і печаль, залишила тисячі українців без дома, світла, тепла і харчів.

Ми думаємо про вас, відчуваємо ваш біль і робимо все, що тільки в наших силах, для допомоги. Ми благаємо Господа за кожне місто, і село, за всіх вас – живих і мертвих. Не втрачайте надію і віру у нашу нескорену, міцну і єдину країну!  

Нехай світлий празник Різдва Христового  дасть сили захисникам України, принесе добрі новини, мир і тепло в наші душі, здійснення мрій та найбільшу цінність – бути разом з рідними.

Нехай такий 22-гий рік більше ніколи не повториться, а наші близькі завжди будуть поруч і в безпеці!

Тримаймося в єдності, ми все здолаємо, бо попереду епоха Відродження і Відновлення України!

Христос Рaждається!

December 21, 2022
#HELPUKRAINE APPEAL UPDATE FROM OUR CHARITY PARTNERS

Winter has well and truly arrived in Ukraine, with temperatures well below freezing in many parts of the country. Millions are living with blackouts, without light, heating and water because of Russia’s deliberate destruction of civilian infrastructure. Our three charity partners in Ukraine are stepping up to the challenge of winter survival.

We’ve now sent a further donation to them specifically to help provide food, warmth and light through the winter, making a total of £1.125m sent to each.

In the last 9 months, AICM alone has helped 4.5 million Ukrainians, 98 communities, 181 hospitals and more than 2,500 primary care centres and is now focused on providing generators, wood burning stoves, blankets and water pumps to communities in the north and east of Ukraine that are suffering the most.

The Ukrainian Red Cross, in addition to providing emergency response services, food and hygiene kits and hot meals, is procuring generators and heaters, including for heating centres that are being set up in many towns and cities. They are also helping to repair buildings so that people have weatherproof shelter over the winter, and continue to evacuate the elderly and invalids from bombed settlements to safer places.

Caritas Ukraine has helped over 2 million people since February and continues to supply thousands of food and hygiene kits every day, as well as much needed psychological support to displaced people, especially children. They have now established 198 shelters for displaced people, community kitchens for hot meals and warmth, and are supplying fuel, blankets and warm clothes to those most in need living near the front line.

Your generous donations have helped provide warmth, food, medicines, trauma support and dignity to countless Ukrainians in need. And with your help, we’ll carry on providing essential humanitarian aid to get Ukraine through the winter.

Thank you all!

November 25, 2022
Statement of the AUGB Board of Directors on the anniversary of the Holodomor in Ukraine 1932 – 1933

RUSSIA’S CONTINUING GENOCIDE IN UKRAINE

This year marks the start of the 90th anniversary of the Holodomor in Ukraine, in which millions of Ukrainians and their children were starved to death in a deliberate act of genocide. The Stalinist regime forcibly removed grain and food from Ukrainians and left them to die of cold and hunger. A quarter of those who died were children, left to perish with no humanity or compassion.

In this poignant anniversary year, we are once again seeing acts of Russian terrorism; the weaponising of food and energy supplies with the aim of destroying the Ukrainian nation and its people. In the wider context, Russia’s actions are making the world far less secure. Russia is creating a higher risk of famine in some of the poorest countries in the world and making the winter difficult for everyone in Europe.  

The Ukrainian community in Great Britain, along with all democratic nations, must not and will not stand by and just watch Russia’s new acts of genocide unfold. We welcome the European Parliament’s resolution designating Russia a sponsor of state terrorism and the significant military and humanitarian aid that the UK Government continues to provide to Ukraine. This will be ever more important during the winter months.

In commemorating the innocent victims of the Holodomor in 1932–33, our communities are working to remember this tragedy with compassion and hope:

 • Through donations to local foodbanks to help those in need
 • Through financial donations to our partner Ukraine Charity, which will provide generators and other materials to recently liberated towns and villages in Ukraine
 • Through donations to our Help Ukraine Emergency Appeal, to provide funding for food and warmth to help Ukrainians survive this winter.

26 November is Ukraine’s National Day of Sorrow for the victims of the Holodomor. We will remember them in our thoughts and prayers, but also through the practical help that we can provide to those in such desperate need.

We want to see a world where tragedies like the Holodomor of 1932 – 33 can never happen again, where dictators can no longer use food and warmth as a weapon to terrorise innocent people and where the light of freedom can always shine brightly. We call on all democratic governments and people of goodwill to continue to support Ukraine and help secure a lasting peace in the whole of Europe.

How you can help support Ukraine:

· Make a donation to your local foodbank or food collection point at your local AUGB Community Centre in memory of the victims of the Holodomor

· Donate to the Campaign of Hope to our partners Ukraine Charity through https://www.justgiving.com/fundraising/AUGBandAUW

· Donate to the Help Ukraine Emergency Appeal through GoFundMe https://www.gofundme.com/helpukraine

AUGB Board of Directors

London

A copy of this statement can be downloaded here

To learn more about the history of Holodomor, click here

November 15, 2022
#HELPUKRAINE APPEAL UPDATE - £3MILLION DONATED!

Dear friends!

Today we reached a significant milestone in our Help Ukraine Emergency Appeal … we have now delivered a full £1million to each of our three partner organisations, AICM Ukraine, Caritas Ukraine, and the Ukrainian Red Cross Society, who are all working to relieve the suffering of people in Ukraine!

Thousands of kind hearts have come together to help provide food, warmth and shelter, to evacuate the wounded and sick, to rescue those trapped in the rubble of their bombed homes, to provide medical aid where it is needed, and to care for children traumatised by war.

With the generosity of all our donors, both on and offline, we have now been able to donate a total of £3million overall. We are humbled by your support to the people of Ukraine.

There aren’t words to express our gratitude, but we hope this short video will help show our heartfelt thanks for every donation, large and small. You have made a real difference!

Слава Україні!

First published on 20 October 2022

November 15, 2022
#HELPUKRAINE APPEAL UPDATE FROM OUR CHARITY PARTNER THE UKRAINIAN RED CROSS

Dear friends!

Today’s update focuses on the work of the Ukrainian Red Cross’s Emergency Response teams, who are involved in helping and rescuing people in the aftermath of catastrophic events.

This week in particular has been one of huge suffering and sadness as civilian infrastructure and humanitarian convoys have been targeted, with innocent lives lost and many injured.

On 30 September, a strike on a humanitarian convoy in Zaporizhzhia left 118 people wounded, with 30 killed, including 2 children. The Ukrainian Red Cross’s Emergency Response Team tended to the wounded and transported them to medical facilities.

A rocket strike on a residential area in Mykolayiv left buildings without power or water. The Emergency Response team delivered essential aid and helped the emergency services to rescue people from fire and the rubble of destroyed buildings. They were also there to support emergency services after a bus station was shelled in Mykolayiv, in which two people died.

This, along with delivery of essential supplies, establishment of shelters, evacuation of invalids and the elderly, and much more, is the work that your donations are supporting.

Your donations are making a real difference – thank you!

First published on 2 October 2022

November 15, 2022
STATEMENT OF THE AUGB BOARD OF DIRECTORS ON RUSSIA’S ILLEGAL ANNEXATION OF UKRAINIAN LAND

All Ukrainians and the democratic world are incensed today by Vladimir Putin’s outrageous claim that the Ukrainian regions of Luhansk, Donetsk, Zaporizhzha and Kherson will join Crimea in being illegally and forcibly annexed to Russia.

This is not a result of a democratic and free choice of the people, but an ultimatum issued at the point of a gun. It is an acknowledgement that Russia is losing its war against Ukraine and that the only option that the Kremlin has left is to continue murdering innocent civilians, send in their own ill-equipped civilians to a certain death, and threaten the West with nuclear war.

Human lives and international law mean nothing to Putin or his henchmen and they must be called out for what they are – war criminals at the head of what has become a terrorist state. Every Russian who remains silent is complicit in Russia’s war crimes and terrorist acts.

Ukraine must stand strong – for the sake of the international order and peace in Europe. Democratic governments everywhere must continue to provide military aid to ensure that Russia’s state terrorism is defeated and that all those responsible are brought to justice

Luhansk, Donetsk, Zaporizhzha, Kherson and Crimea will always be Ukraine

Slava Ukrayini!

AUGB Board of Directors

A PDF version of the statement can be downloaded here

First published on 30 September 2022

November 15, 2022
UKRAINIAN WELCOME CENTRE EMPLOYMENT OPPORTUNITY

The Ukrainian Welcome Centre in London, which was formed as a partnership initiative between the Ukrainian Catholic Eparchy and the Association of Ukrainians in Great Britain, is advertising a job vacancy for a full time Volunteer Coordinator.

Full details about the role and how to apply are here.

The closing date for applications is 30 September 2022.

UPDATE 30/09/2022
Applications are now closed. Thank you to everyone who took the time to apply!

First published on 21 September 2022

November 15, 2022
STATEMENT OF ASSOCIATION OF UKRAINIANS IN GREAT BRITAIN ON THE DEATH OF HER MAJESTY QUEEN ELIZABETH II

On behalf of the Ukrainian community, the Association of Ukrainians in Great Britain expresses its deepest sorrow on the death of Her Majesty Queen Elizabeth II and extends sincere condolences to the whole of the Royal Family.

Her Majesty The Queen has been a towering and authoritative figure in the affairs of the United Kingdom and globally for over 70 years.

We remember particularly her numerous interactions with the Ukrainian diaspora and the kindness and interest she always showed – never more so than in this period of suffering for Ukraine and its people.

In March this year, she made a generous donation to the Disasters Emergency Committee Appeal for humanitarian aid for Ukraine and on the 31st anniversary of Ukraine’s independence wrote to President Zelenskyy:

“In this most challenging year, I hope that today will be a time for the Ukrainian people, both in Ukraine and around the world, to celebrate their culture, history and identity. May we look to better times in the future. Elizabeth R.”

We thank Her Majesty for her unwavering faith, her wisdom and her years of unstinting service – which will always remain an example for us all to follow.

We send His Majesty The King every good wish for a long and illustrious reign.

BOARD OF DIRECTORS

London

First published on 8 September 2022

November 15, 2022
STATEMENT OF ASSOCIATION OF UKRAINIANS IN GREAT BRITAIN UKRAINE’S INDEPENDENCE DAY AND SIX MONTHS OF WAR

24 August marks the 31st anniversary of Ukrainian independence. It also marks six months since Russia’s illegal invasion of Ukraine, which has unleashed the murder of thousands of innocent civilians, perpetrated innumerable war crimes, caused millions to flee their homes, weaponised food and energy, and threatened the peace and stability of Europe.

Today, more than ever, Ukraine’s people need the continued united, steadfast support of all democracies to defeat this barbaric invader and to restore peace on our continent. Russia must be brought to justice for the crimes it has committed against civilians and the rules based international order.

Ukrainian men, women and children have been killed, mutilated and raped. Schools, hospitals, orphanages and whole cities have been bombed and razed to the ground.  Nuclear facilities are under continual threat of Russia’s bombs. While Ukrainians are denied the right to live peacefully in their own homes, Russia continues to perpetrate acts of terrorism and hundreds of thousands of Russians travel freely throughout Europe, buy assets and secure the advantages of a democratic society for their relatives.

We are grateful to the people of the UK, who have so generously opened their homes and their hearts to displaced Ukrainians and have understood the horror of Russia’s war in Europe. We acknowledge that the UK Government and the Opposition in Parliament have been and are leading supporters of Ukraine in terms of military and humanitarian aid.

But in the face of Russia’s threat to peace and stability, the key priority must be for strengthened Western action to help end Russia’s war so that Ukraine can start to rebuild. This is not a time for us to lessen our support and our efforts. We call on the UK and its partners to:

(a) Sustain and increase the supply of military aid and equipment to Ukraine’s army

(b) Stop issuing visas for Russians to travel, work and study in Europe

(c) Confiscate all Russian assets that are helping to fund this war

(d) Make greater efforts to reduce reliance on Russian gas more quickly

(e) Designate Russia as a sponsor of state terrorism

On this day of Ukraine’s independence, we remember and honour all those who have sacrificed their lives for its freedom – today and throughout history. We weep for the innocent men, women and children who have suffered, and continue to suffer the inhumanity of Russia’s war. But we remain resolute in our belief that Ukraine will overcome, and that we will celebrate once again a truly independent, sovereign nation which will take its rightful place in the European family of democracies.

Ukraine was, is and will always be! Slava Ukraїni!

Board of Directors

First published on 24 August 2022